Dosya İş Zekasında Yenilikler 02 NİSAN 2016 / 10:16

Verileri detaylı analiz etmek, taktiksel kararların doğruluğunu artırır

İş zekası (Business Intelligence), ham veriyi işleyerek daha anlamlı ve kullanışlı hale getirmemizi sağlayan süreçlerden oluşur. Büyük oranlardaki verinin işlenerek yeni çıkarımların yapılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. Çalışma alanı olarak işlenebilecek ham veri miktarının en çok olduğu alanlar olarak belirlenmesi kazanımın da yüksek olacağının göstergesidir. Bimsa Analitik ve Büyük Veri Takım Lideri Burak Gürbüz, finans sektöründen, telekomünikasyona, perakende sektöründen, enerjiye, kamu sektöründen sağlığa ve diğer bütün sektörlerde İş zekası uygulamaları yoğun bir şekilde kullanıldığını söylüyor.
“İş zekasının temel bileşenleri raporlama, çok boyutlu analizler, mantıksal çözümlemeler, veri madenciliği, süreç yönetim teknikleri, karmaşık olay analizi, iş performans yönetimi, bir iş sürecini diğer performans ölçümleriyle ya da bu iş sürecinin en iyileri ile kıyaslama, tahmine ve kurala dayalı mantıksal çözümlerdir. Bu çözümler de Bimsa’nın temel iş alanlarını oluşturuyor. İş zekası uygulamaları ihtiyaçları belirler, analizleri yürütür, teknik çözümleri ve mimari tasarımı yapar ve gerçekleştirir, merkezi veya dağıtık veri ambarını tasarlar, veri ambarında bulunan verileri yönetir, veriler üzerinde analizler yapılmasını ve ihtiyaç duyulan raporların alınmasını sağlar.
Finansal başarıyı sağlayan müşteri, üretim ve insan kaynakları kriterlerini belirleyerek finansal sonuçlar gibi ardıl ölçütlerin yanı sıra bu tür öncül ölçütleri de denetim altında tutabilir. Verilerinizi detaylı analiz ederek, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmenizi sağlar. İş zekası için çok sayıda uygulama firmaların etkileyici yatırım, geri dönüşüm değerleri elde etmelerine yardımcı oldu. İş zekası maliyet düşürme yöntemleri belirleme, iş fırsatları ortaya çıkarma,  ERP verilerini erişilebilir raporlara dönüştürme, perakende taleplerine hızlı tepki verme ve fiyatları optimize etmede kullanıldı. Verileri erişebilir yapmanın yanı sıra BI yazılımı , tedarikçi ve müşterilerle olan ilişkinin değerini daha kolay bir biçimde ölçebilmelerini sağlayarak, firmalara anlaşmalar esnasında daha fazla güç verir.”
 
Raporlama ve analizlerle gelen verimlilik 
İş zekasının ortaya çıkmasındaki  asıl nedenlerinden biri globalleşen rekabetin oranındaki artışlardır. Dünyanın bir ucundaki bir kurumda gerçekleşen ekonomik gelişme başka bir ülkenin ekonomisini altüst edebilmektedir. Tüm kurumlar böyle rekabet dolu bir ortamda çalışırken risk unsuru ortaya çıkar. Şirketler, gelişmelerin gerisinde kalmamak için çok daha hızlı ve doğru karar vermek zorunda kalır. Sonuç olarak, birim zamanda verilmesi gereken karar sayısındaki artışla birlikte iş zekasına olan ihtiyaç da arttı. İş zekası çözümlerinin en temel özelliği, işletmelere raporlama ve analiz alanında verimlilik kazandırması. Bu çözümler kullanıldığında raporlamalar gerçek zamanlı verilerle, anlık olarak hazırlanıyor. Böylece analizlerde de çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkıyor. İş zekası uygulamaları daha çok kurumların raporlama araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda ortaya çıkar. Uygulama geliştirilirken raporlama araçları da eklenir, zaman ilerledikçe veri artar ve farklı kaynaklardan veriler alınmaya başlanır. Bu durumda raporlar yetersiz kalır ve iş zekası çözümlerine ihtiyaç olur. Diğer yandan farklı uygulama ve veri tabanlarından veri alan kurum sistemlerinde veriyi ilişkilendirerek anlamlandırma noktasında çözüm getirir. Raporlama süreçlerinde karar destek mekanizmaları,veri madenciliği, veri ambarı araçları da kullanılmaktadır. İş zekası, acil durumlarda çok önemli olan ve çabuk karar vermeyi gerektiren iş süreçlerinde görünürlük ve beceriyi artırarak karmaşık raporların hızlı ve kısa sürelerde hazırlanmasını sağlar. Görünürlük ve çoklu ortam erişimi bu konuya daha önemli bir bakış açısı kazandırmaktadır. Raporlama sistemleri mobil ortamlardan da erişilebilir olmalıdır. Global anlamda her geçen gün mobil cihaz kullanım oranının artması (Dünya üzerinde 6,8 milyar aktif mobil cihaz kullanıcısı bulunmakta) iş zekası ve raporlama sistemleri de dahil olmak üzere tüm uygulamaların, sistemlerin mobil ortamlardan erişilebilir olması ciddi önem arz etmektedir.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics