Dosya Kamu ve BT Yaklaşımları 07 EYLÜL 2015 / 01:41

Ortak yol haritasında ilerlenebilmeli

Kamu kurumlarında 2015 yılnda, 2014 yılından bugüne süregelen büyük kurumsal dönüşüm projelerinin yanı sıra dijital dönüşüm projeleri ve bütünleştirme çalışmaları da devam etmekte. Buradaki temel hedef de; vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, onların iş çözümlerine değer katacak e-Devlet uygulamalarını hayata geçirebilmek. Hedefe de; Ar-Ge odaklı yaklaşımla ulaşabileceği konusunda tüm paydaşlar hemfikir. Bu noktada teknolojik ürünlerin gelişiminde devletin sağladığı Ar-Ge destekleri ön plana çıkıyor ancak geliştirilmesi sonrasında yaygınlaştırılması için de yine kamu desteğine önemli ölçüde ihtiyaç bulunuyor. Ürün ve geliştirici firma için belirlenecek standart ve akreditasyonlar; firmaları hem teknolojik olarak geliştirecek hem de kamunun daha iyi, güvenilir ve ekonomik açıdan en ucuz hizmeti almasını getirecek. Bu da son kertede firmaların uluslararası standartlarda ürün geliştirmelerini sağlayıp dünya pazarında yer almalarına yol açacak. Aksi halde kamuya yazılım üreten firmaların, uluslararası firmalar karşısındaki şansı yok olabilir. Bu noktada, kamunun yerli markaların önünü açacak daha çok politika üretmesi bekleniyor. Diğer yandan kamu kurumlarında  uzman kişilerin ihale süreçlerini yönetmesi, beklentiler sıralamasında ön plana çıkıyor. Gerek kamu gerekse özel sektörde üst düzey yöneticilerin projeleri sahiplenmeleri büyük önem taşıyor. Zaten kamu ve özel sektördeki karar vericilerin müşterek hedefler ve birlikte benimsenmiş yol haritalarından kopmamaya özen göstermeleri şart. Ankara’nın sıcak günleri daha süreceğe benziyor; KKTC e-Devlet dönüşümü ve Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi ve diğerleriyle…

 
ETİKETLER : 1037

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics