Dosya Kamu ve BT Yaklaşımları 07 EYLÜL 2015 / 01:37

SAĞLIK BİLİŞİMİNDE KAMU DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Sisoft Genel Müdürü Ömer Siso

Toplam 8 ilde oluşturduğumuz PPP ( Kamu Özel Ortaklıkları ) projeleri büyüklüğündeki kent konsolidasyonlarıyla hastanelerimizi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altında birleştirerek tek bir merkezden yönetilebilir hale getirdik. Tüm hastanelerin verileri konsolide edilerek Genel Sekreterlik bünyesinde kurulan merkezi sunucu, ildeki tüm hastaneler, tek bir hastane gibi ama her hastanenin kendi işlerini ve verilerini görebileceği şekilde çalışması sağlandı.

Genel Sekreterlikler, il içi tüm hastanelerde tek bir HBYS olacak şekilde çalışmakta. Firmamız da bu yeni yapıya uygun çözümler geliştirdi ve Sisohbys yazılımı ile illerde tek bir sunucu ve tek bir merkezi veri tabanında yer alan sistemler kurmaya başladı. PPP projelerinin yönetim ve kârlılık kalemlerinin en iyi şekilde başarıya ulaşmasını sağlayacak olan en önemli faktörlere sahibiz. Bu faktörleri 28 yıllık tecrübemizle harmanlayarak kamunun gücüyle özel sektörün dinamizmini birleştiren PPP Projelerinde klinik süreçlerin verimliliğini artırmak, hataları en aza indirmek, israfı önleyerek maliyetleri denetim altına almak, kanıta dayalı tıbba uygun yazılımlar geliştirmek, doğru ilacın doğru hastaya uygulandığını bilmek, sağlık hizmetlerini, kolay erişilebilir ve sürdürülebilir kılmak, vb. özellikleri sağlayarak mutlak başarıya ulaşmak ve yurt dışında da aynı temayı uygulayarak firmamızı bir dünya markası haline getirmek hedefindeyiz.

Türkçe dışında 7 ayrı dille çoklu dil desteğine sahibiz. Bu sebeple halen, KKTC, Senegal, Nijerya ve Azerbaycan'da projelerimiz mevcut, ayrıca ürünlerimizin kalitesi ve geniş yelpazesi sayesinde başarılarımızın artarak devam edeceğine güveniyoruz. Bu sayede Sisoft'un dünya devleri arasında yer almasını ve ülkemizde gelişen ve değerlenen yazılımlarımızın, yurt dışına ihracatının artırılmasını ve pazar payımızı büyütmeyi amaçlıyoruz.

Teknolojik ürünlerin gelişiminde devletin sağladığı Ar-Ge destekleri çok önemli, ancak geliştirilmesi sonrasında yaygınlaştırılması içinde yine kamu desteğine önemli ölçüde ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızın konuya yönelik duruşu önem arz ediyor: Ürün ve geliştirici firma için belirlenecek standart ve akreditasyonlar, firmaları hem teknolojik olarak geliştirecek hem de kamunun daha iyi, güvenilir ve ekonomik açıdan en ucuz hizmeti almasını sağlayacaktır. Firmaların ürün geliştirme süreçlerinde, Bilgi Güvenliği, Ortak Kriterler (CC) ve SPICE gibi süreçleri kullanması, özellikle Servis Odaklı Mimari kullanarak, güncel ifade ile web tabanlı yazılım geliştirmesinin özendirilmesi, bugün için fiyata dayalı rekabeti, teknoloji endeksli fiyat rekabetine çevirecektir. Bu da nihai olarak firmaların uluslararası standartlarda ürün geliştirmelerini sağlayacak ve dünya pazarında yer almalarına imkân sunacaktır. Aksi durum, kamuya yazılım üreten firmaların, uluslararası firmalar karşısındaki şansını yok eder.

 

 
ETİKETLER : 1037

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics