Dosya Kamu ve BT Yaklaşımları 07 EYLÜL 2015 / 01:39

VERİMLİLİĞİ ARTIRIRKEN GÜVENLİKTEN FERAGAT ETMEMEK GEREK

NetApp Ankara Bölge Müdürü Burak Koç
Bilişim teknolojileri olarak tüm dünyada gelişimini sürdüren bulut teknolojilerinin kamuda da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Bulut teknolojileri; doğası itibarıyla, güvenlik-verimlilik terazisinin iki ayrı kefesinde duruyor. Verimliliği artırırken güvenlikten feragat etmemek gerekiyor. Ancak aşırı güvenlik kaygısıyla verimlilikten vazgeçip maliyetleri en yüksek seviyeye çıkararak projeleri durdurma ikileminden de hızlı bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Bu sayede, yapılan mükerrer projelerin önüne geçilebilir. Ayrıca her zaman üzerinde durduğumuz gibi yerli katma değeri artırmak en önemli hedeflerden biri olmalı. Özellikle müşterileri vatandaşlar olan kamunun, bütün şirket ve kurumlarla veri ilişkisi içinde bulunan bir platform olan bulut teknolojilerinden faydalanabileceği çok ciddi potansiyeli olduğunu düşünüyorum. ‘Kamu bulutu’ çerçevesinin kamu adına kimin veya hangi kurumun yürüteceğinin net bir şekilde ortaya konmamış olması, buradaki en temel eksiklik olarak ortaya çıkıyor.

Özellikle kamu kurumlarının arasında oluşan ‘başarılı proje’ rekabetinin vatandaşa yansıması önemli şartlardan bir tanesi. Bu anlamda yapılmış ve hâlihazırda hayata geçmiş projeleri biraz daha farklı yöntemlerle yapıyor olmanın müşteri, yani vatandaşa bir katma değeri olmuyor. Bu anlamda kurumlar arası etkileşim ile bilgi ve veri paylaşımı, verimliliğin artması için çok önemli bir rol oynuyor. Projelerin bütün aşamaları için kamudan temel beklentimiz, sektör dinamiklerine uygun süreçler oluşturulması ve bunların da kamu kültürünün içerisinde kendine yer bulması. Türkiye’de bu öncelikleri ön planda tutan ve sürekliliği olan birçok proje hayata geçmiş durumda. Bu nitelikte daha fazla projenin hayata geçmesi için proje yönetim süreçlerini tekrar hayata geçirmemizin hayati öneme sahip olduğunu belirtmek gerekir.

 
ETİKETLER : 1037

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics