e-toplum Kamu 06 MAYIS 2017 / 09:07

​Afet yönetiminde önemli işbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında olası afetlerde ihtiyaç duyulan mühendislik alanlarının desteklenmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Halis Bilden, Başkan Yardımcısı Fatih Özer ile Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, konuşmasında şunları söyledi:
“Hem lisansüstü hem doktora düzeyinde 1999 yılında başladığımız afet yönetimi programımız, bu alanda başarılan ilklerden biri. Günümüzde, yaşanan afetlerle ilgili çok sayıda veri elde edebiliyoruz. Bu verileri anlamlı hâle getirip, geleceğe dair bir perspektif çizebilmek adına katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla yapılan çalışmalar arasında sayısallaştırma önemli bir yer tutuyor. Bu protokol sayesinde İTÜ olarak, sayısal hesaplamalardan dijitalleşmeye birçok başlıkta AFAD’a yardımcı olacağız.”
Proje kapsamında afet öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçlerin her türlü operasyonel, idari ve lojistik faaliyetlerini destekleyici, erken uyarı ve ikaz mekanizması oluşturulacak. Bu kapsamda algılayıcılar, iletişim altyapısı, veri toplama ve işleme altyapısı, her bir afet türü için referans veri ve modeller, risk değerlendirmesi, muhtemel zamanı ve etki analizini yapan, yapay zeka ile desteklenen yazılımlardan oluşan entegre sistemin kurulması hedefleniyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics