e-toplum Kamu 29 KASIM 2015 / 15:33

‘Bilişimsizlik maliyeti’nden kurtulmak için adımlar atılmalı

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı, 3-5 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirilecek. TBD Yönetim Kurulu Başkanı İ. İlker Tabak, TBD’nin 2015 çalışmalarını değerlendirirken 2016 hedeflerini de paylaştı. “Türkiye Bilişim Derneği’nin ülkemiz bilişimine ve yarınlara bakışını kuruluş günlerinde benimsenmiş olan ilkelerinde aramak yanlış olmaz” diyerek konuşmasına başlayan İ. İlker Tabak “22 Nisan 197l günü büyük bir gelecek vizyonuyla kurulan derneğimiz, toplumun her kesiminden üye yapısıyla, ülkemizin kalkınma ve gelişmesi için, dün olduğu gibi bugün de, bilişim kültürünü yaymaya çalışan öncü bir sivil toplum hareketi olmaya devam ediyor. Hükümetlerin ortaya koyduğu ‘2023 vizyonu’na bilişim teknolojileriyle ulaşılabileceğine olan inancımızla, ‘Bilişim teknik bilimini ulusal bir kalkınma aracı olarak kullanma (Aydın Köksal, 1968)’ vizyonuyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Sektörümüzün en eski ve köklü sivil toplum kuruluşu olan TBD, sektörümüzde yapılan kamu yararına dönük tüm çalışmaları desteklemekte, kurum ve kuruluşlarla diğer STK’ların da yanında yer almakta. TBD birleştirici, çatı örgüt olarak bireysel üyelik yapısıyla firmaların ya da kurumların tüzel üyeliği olan diğer STK’larla da dolaylı olarak organik bağlar kurmakta. Bu nedenle 2016 yılında sektöre yapılan ve kamu yararı içeren her türlü kurumsal katkının, her türlü desteğin ve etkinliğin duyurulup toplum tarafından algılanarak farkındalık yaratılması için olanaklarımızı seferber edeceğiz” açıklamasını yaptı.
 
KAMU-BİB bu yıl ilk defa uluslararası boyut kazandı
KAMU-BİB çalışmaları hakkında da bilgi veren Tabak, “Bu yıl KKTC’de gerçekleştirdiğimiz ve 400’ü aşkın teknoloji sunan, yöneten ve kullanan, kamu ve özel sektör yöneticisiyle Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (TBD Kamu-BİB) Kamu Bilişim Platformu, ‘2023 ve Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar’ ana temasıyla düzenlendi. Bu kapsamda; ‘Siber Güvenlik’, ‘e-Ticaret Güvenliği Sertifikasyonu’, ‘e-Devlet Hizmetleri’ ile ‘Bilgi Toplumu Üst Yapısı’ konularında hazırlanan raporlar, katılımcılarla paylaşılıp kamuoyunun görüşlerine açıldı. Söz konusu raporlar ve diğer sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktayız. Yalnızca bir kere paylaşmakla kalmayıp TBD’nin diğer çalışma gruplarını oluşturan, 33 adet çalışma grubuna sahip ‘Sayısal Gündem 2020’ eliyle de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu yıl ilk defa uluslararası boyut kazanan KAMU-BİB etkinliğine Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler ödüllü, halka bürokrasiden arındırılmış hizmet vermek amacıyla kurduğu Asan Hizmetleri Projesi, konuk Azerbaycan temsilcileri tarafından paylaşıldı. Böylece, TBD olarak Azerbaycan ve KKTC arasında köprü görevi gördük. KAMU-BİB’te ele aldığımız konulardan bazılarını yine önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Bilişim’2015 – TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında da ele alacağız. Diğer yandan bilindiği üzere e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı oluşturuldu. TBD olarak bu konuda da çalışma grupları kuruyoruz. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda ortaya koyduğumuz çalışmaları e-Devlet Stratejisi’nde de ele alacağız. Bu çalışmaların uygulanabilir olması konusunda uzman gruplarımızdan faydalanacağız.” dedi.
 
Bilişim Kurultayı’na tüm bilişimciler ve halkımız davetli
Bu yıl 32.si düzenleyecek Bilişim’2015 (TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı) ve CITEX'2015 (2. Ankara Bilişim Fuarı) 3-5 Aralık tarihinde Ankara'da, Congresium ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda ‘Bilişim ve Yaşam’ ana temasıyla gerçekleştirilecek. Tabak, “Bilişim sektörünün önde gelen firmaları, kamu kuruluşları ve üniversitelerimizin katılım ve destekleriyle gerçekleşecek etkinliğimizde çok sayıda yerli ve yabancı uzman, bürokrat, iş dünyası temsilcileri, akademisyen ve yetkililer tarafından ‘Türkiye’nin Bilişim Gündemi ve Gelecek Yaşama Etkileri’ tartışılacak, teklif ve öneriler değerlendirilecek. TBD, bireylerin üye olduğu bir dernek olarak çalışmalarını ‘İnsan Odaklı’ olarak sürdüregelmiştir. İnsanın kalkınması olmadan kurumların, şirketlerin, şehirlerin, ülkelerin kalkınmasından söz edemeyiz. Kalkınmak için bilişim toplumuna dönüşüm sağlanmalı. Bilişim teknolojilerinden yararlandığımız yaşam biçimiyle sağlanacak verimlilik bu konudaki en önemli göstergelerdendir. 2002 yılında gerçekleştirdiğimiz Türkiye Bilişim Şûrası’nda gündeme getirdiğimiz ‘Bilişimsizlik Maliyeti’nden kurtulmak için bilişim alanında atılacak her türlü adımın önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bu konuda da yalnızca kullanıcı yani tüketici değil, üretici de olmalıyız. Bilgisayar okur-yazarlığının okuma kısmını büyük oranda çözdük. Yazmaya da başlamıştık. Yaygınlaştırarak yazılım geliştiren kuşaklar yetiştirmeliyiz. TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda ve aynı günlerde gerçekleştireceğimiz TBD 5. Genç Bilişimciler Kurultayı’nda da; bilişimin yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olarak bulunduğu konum ile geleceğe ilişkin konular ele alınacak. Birbirinden değerli konuk ve konuşmacıların ortaya koyacağı vizyona ilişkin paneller ve açık oturumlara tüm bilişimciler ve halkımız davetlidir” şeklinde konuştu.
 
Bilişim toplumuna dönüşüm süreci hızlanmalı
TBD’nin tüzüğünden aldığı görevi ve üyelerinden aldığı gücüyle çalışmalarını sürdürdüğü bilinmekte. “TBD 2016 yılında da gerçekleştireceği etkinlikleri ve yapacağı çalışmalarıyla, bilişim çalışanlarının, akademisyenlerin, gençlerin, öğrencilerin, çocukların, kadınların, engellilerin ve yaşlıların yanında olmaya devam edecek” diyerek vizyonlarını aktaran Tabak, sözlerini şöyle tamamladı: “Teknik, stratejik, hukuki ve idari konularda bilişimin yaşamımızla kesiştiği her alanda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Mart 2016’da yapacağımız TBD 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı (UBHK) ile hukukçular ve bilişimciler bir kez daha İzmir’de buluşacak. TBD’nin hedefi ülkemizin kalkınmış, gelir düzeyi yüksek, gönenç içinde yaşayan insanların bulunduğu, barış ve huzur ortamının hakim olduğu bir yer olması için çalışmaktır. Bunu da en iyi bildiğimiz iş olan bilişim ile yaparak, bilişim toplumuna dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz.
 
 
ETİKETLER : 1048

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics