e-toplum Kamu 08 EKİM 2015 / 16:14

‘Kamu Bilişim Merkezleri’ni masaya yatırdı

TBD Ankara Şubesi, 29 Eylül tarihinde, ‘Kamu Bilişim Merkezleri’nin Etkin ve Verimli Çalışması İçin Çözüm Önerileri Çalıştayı’ düzenledi.

TBD Ankara Şubesi’nin bilişim sektörünün tüm paydaşlarıyla iletişimi artarak devam ediyor. Geçmiş aylarda özel sektörün tedarik yöntemlerindeki sorunları ve çözüm önerileri üzerine iki çalıştay düzenleyen Şube, 29 Eylül’de birçok kamu kurum ve kuruluşunun üst düzey katılımıyla Kamu Bilişim Merkezleri’ni değerlendirdi. Kamu Bilişim Merkezleri’nin etkinliği ve verimliliği değerlendirilirken çalıştayın ikinci bölümünde;  kamu bilişim çalışanının sorunları masaya yatırıldı ve katılımcılardan çözüm önerileri alındı. 2015 başında yayımlanan ‘Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın ‘Kamu Bilişim Personeli İstihdamının Düzenlenmesi’ başlığındaki 61. Eylem’de şunlar yazıyor: “Kamu kurumlarının e-Devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilecek, kurumlardaki bilgi işlem birimlerinin yetkinliklerinin gelişmesi sağlanacak, kamu bilişim personelinin özlük hakları iyileştirilecek, bilişim uzmanlığı kadrosu ihdas edilecektir.”

Rapor sonuçları karar alıcılarla değerlendirilecek

Çalıştay ile ilgili açıklama yapan TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kavasoğlu, şunları paylaştı: “TBD Ankara Şubesi olarak, ‘Kamu Bilişim Merkezleri’nin Etkin ve Verimli Çalışması İçin Çözüm Önerileri’ni değerlendirmek üzere bir çalıştay düzenledik. Kamu kurum ve kuruluşlarının etkin hizmet sunumunda bilişim teknolojilerinin önemi herkes tarafından bilinmekte. Amacımız; kamu bilişim merkezlerindeki olumsuz başlıkları ortaya çıkartarak bunlara çözüm önerileri bulmak. Kamu kurumlarımız çağrımıza çok olumlu yaklaştı; çalıştay yoğun ilgi gördü ve çalıştay boyunca verimli bir şekilde çalıştık. Sonuçları kısa süre içinde katılımcılarla paylaşarak raporun son halini oluşturup çözümleri üzerinde karar alıcılarla değerlendirmek istiyoruz. Çalıştayda kamu bilişim çalışanının özlük hakları konusu da tartışıldı ve çok güzel öneriler geldi. Daha önceki yıllarda da özlük haklarıyla ilgili akıllı politikalarla sonuca giden çalışmalar yapan Türkiye Bilişim Derneği olarak bu kez de etkin bir strateji çerçevesinde hareket ediyoruz. Çalışmalarımızda; hükümet bilişim politikalarını ülke çıkarları doğrultusunda kamu bilişim çalışanı lehine çevirmeye çalışacağız.”

 
ETİKETLER : 1041

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics