e-toplum Kamu 10 MART 2014 / 08:03

‘Kamuda Her Yerde Hesap Sorabilirlik ve Kalite’ tartışıldı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 15. Kamu Kalite Sempozyumu, 27 Şubat tarihinde, Ankara’da SSM Nuri Demirağ Salonu’nda gerçekleştirildi.

‘AB Yolunda Kamuda Her Yerde Hesap Sorabilirlik ve Kalite’ ana temasıyla düzenlenen sempozyuma; akademisyenler, üst düzey bürokratlar, millletvekilleri ve gazetecilerden oluşan geniş yelpazede uzmanlar katıldı. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan, ‘kamuda hesap sorabilirlik’in önemini şöyle aktardı: “İyi yönetişimin temel noktalarından biri de hesap verilebilirliktir. Şahısların veya kurumların yaptığı işler ve işlemlerden dolayı başkalarına açıklama yapma gerekliliği iyi bir kamu yönetimi için zorunluluktur. İyi yönetilmeyi istemek bir insanlık hakkıdır. Şikayet de bir haktır. Performans; kamunun ölçmesi gereken temel kriterlerden biridir.” KalDer Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Altan ise, “ ‘Katılımcı Demokrasi’, ‘Düzenleyici Etki Analizi’, ‘Şeffaflık’, ‘Hesap Sorabilirlik’ ve ‘Açık Toplum’ gibi kamu yönetiminde çoğulculuğun ve katılımcılığın önünü açan kavramlar yıllardır AB üyesi ve aday ülkelerde tartışılıyor. Kamuda kararların katılımcı kültürle, müzakere ederek oluşturulması ve stratejik planların ilgili paydaşların beklentilerini de göz önünde bulundurarak hazırlanması kamu yönetiminden hesap sorabilmeyi kolaylaştıracaktır. Hesap sorabilmeyi kolaylaştıran başka bir faktör; kamu yönetiminin, elindeki bilgiyi açık ve anlaşılır bir dilde, vatandaşın erişebileceği kanallardan şeffaf bir şekilde paylaşmasıdır” dedi.

İsveç’te kamu yerele, Türkiye’de ise merkeze çalışıyor
Sempozyumda ilgi çekici bir konuşma yapan TEPAV Kurucu Direktörü Prof.Dr. Güven Sak, “Türkiye’de yerel büyümenin, kalkınmanın sahibi bulunmuyor. Yerelde hesap sorabilecek bir mekanizma yok. Büyük bir kasaba gibiyiz; yerel gündeme sahip değiliz. Belediyeler yapması gereken işleri yapıyor ama bundan hesap sorulmuyor. Kalkınma Planı’ndaki programlar başlangıç için iyi bir adım. Eğitimde kalitenin artırılması çok önemli. Başbakanın tek sorumlu olmaması gerekir. Tek sorumlu Türkiye’yi vasata kilitliyor. Yerel katılım kanalları açılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde, örneğin İsveç’te kamu yerele, Türkiye’de ise merkeze çalışıyor. Milletin hesap sorabileceği bir mekanizma için belediyeler daha yetkili olmalı” şeklinde konuştu. Sempozyumda, ‘Kamuda Katılımcı Karar Verme Kültürünün Oluşturulması’ paneline; TEPAV Yönetişim Etütleri Direktörü Emin Dedeoğlu, Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Daire Başkanı Kutluhan Taşkın, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Semanur Kurt katıldı. Kurt, “Kentin kaderini değiştirecek birçok kararda katkımız oldu. Belediye – Kent Konseyi ilişkisi çok önemli. Kentsel gelişmenin sağlanması başarını göstergesidir. İktidar olanlar az sever” ifadesini kullandı. Sempozyumda ayrıca; ‘Vatandaşın Kamu Yönetiminde –Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri’ ile ‘Kamunun Elindeki Bilgi ve Hesap Sorabilirlik’ panelleri düzenlendi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics