e-toplum Kamu 14 NİSAN 2014 / 08:02

‘Sayısal uçurum’un önlenmesi için Kütüphan-e Türkiye

Kütüphan-e Türkiye Projesi’nin ulusal tanıtım toplantısı 4 Nisan tarihinde Ankara’da Milli Kütüphane’de gerçekleştirildi.

Kütüphan-e Türkiye Projesi, toplumdaki dezavantajlı; yaşlı, fakir, eğitim düzeyi düşük, işsiz, kırsal kesimde oturan bireylere, halk kütüphaneleri vasıtasıyla, ücretsiz internet hizmeti sağlayarak ‘sayısal uçurum’u azaltmayı hedefliyor. Düzenlenen ulusal tanıtım toplantısına, proje ortakları; Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Dr. Abdurrahman Arıcı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Genel Müdürü Dr. Hamdi Turşucu, KYGM Genel Müdür Yardımcısı Galip Yıldırım ile KYGM personeli; Hacettepe Üniversitesi’nden Rektör Prof.Dr. Murat Tuncer, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Cem Saraç ile Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) Genel Müdürü İlhan Akçal; Bill ve Melinda Gates Vakfı’ndan Küresel Kütüphaneler Direktörü Deborah Jacobs ile Kütüphan-e Türkiye Programı Sorumlusu Melisa Pailthorp ve kalabalık kütüphaneci topluluğu katıldı.
“Vatandaşların BT’nin olanaklarından en üst düzeyde faydalanmalarını hedefliyoruz”
Gerçekleştirilen basın toplantısına Deborah Jacobs, Prof.Dr. Murat Tuncer, Dr. Hamdi Turşucu, Türk Kütüphaneciler Derneği adına Genel Sekreter Dr. Burcu Bulut, Kütüphan-e Türkiye Projesi adına da Ülke Direktörü Prof.Dr. M. Emin Küçük katılarak soruları yanıtladılar. Türkiye için önemli bir sosyal girişim projesi olan Kütüphan-e Türkiye’nin başarıya ulaşması, ‘sayısal uçurum’un önlenmesi ve toplumda bilgilenme ve bilgi edinmede her bir bireyin eşit bir biçimde yararlanabilmesine yönelik gerek eğitim gerekse alt yapı olanaklarının dezavantajlı grupların da hizmetine sunulmasına olanak tanıyor. Bu bakımdan düzenlenen toplantıda konuya medyanın ve kamu desteğinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Konuyla ilgili bilgi veren Kütüphan-e Türkiye Projesi Tanıtım Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Çelik de şunları kaydetti:
“Eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinin yanı sıra, proje kapsamındaki illerde vatandaşlara yönelik olarak etki değerlendirme çalışma grubu tarafından kütüphane kullanıcılarına ‘halk kütüphanesi kullanım araştırması’, kütüphaneyi kullanmayan vatandaşlara da ‘halk kütüphanesi potansiyel kullanıcı anketi’ uygulandı. Toplanan verileri değerlendirme çalışmaları sürüyor. Uygulama döneminde, tanıtım ve bilgi teknolojileri konularında eğitim gören kütüphane personelinin, vatandaşlara yönelik çeşitli etkinliklerde bulunmaları öngörülüyor. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, web aracılığıyla gerek paydaşlarımızla gerekse üyelerimizle paylaşılıyor. Hedefimiz; Türkiye’deki halk kütüphanelerini, vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojisi olanaklarından en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayacak birer cazibe merkezine dönüştürmek; Türk toplumunun genelinin ve özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek ve bunun sürekliliğini sağlayacak bir modeli ortaya koymak.”
ETİKETLER : Sayı:967

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics