e-toplum Kamu 29 MAYIS 2016 / 13:53

‘Siyasi Partilerden Beklentiler Raporu’nun tümünün karşılık bulması bekleniyor

‘TBD Kamu-BİB, Kamu Bilişim Platformu - 18’, ‘2023 ve Ötesi - Akıllı Üretim, Verimli Devlet’ ana temasıyla 19-22 Mayıs tarihinde Antalya’da düzenlendi. Antalya Valisi Muammer Türker, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen, Türk Telekom Grubu Kamu Satış Direktörü Erkan Musa Mızrak’ın açılışında bulunduğu etkinliğe kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticilerle uzmanlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan TBD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak, “Geleceğe daha güçlü tutunmak için yapacak çok işimiz olduğu için buradayız. Türkiye'nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak var olabilmesi, ancak ve ancak kendi teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne sahip olmasıyla mümkündür. Bunun için devletimizin bilişim sektörünü stratejik sektör olarak tanımlaması, ölçülebilir hedefleri belirlemesi ve yerli bilişim ürünlerinin, yerli bilişim markalarının geliştirilmesine ön ayak olması gerekmekte. TBD tarafından Şubat 2015’te kamuoyu ile paylaşılan ‘Bilişim Sektörünün Siyasi Partilerden Beklentiler Raporu’nda yer alan 47 maddeden 34 adedinin, 64. Hükümet Programı’nda ve eylem planlarında yer alması sektörümüz ve ülkemiz açısından sevindiricidir. Bu olumlu adımları atan tüm yetkililere bilişim sektörü adına bir kez daha teşekkür ediyoruz.  65. Hükümet Programı’nda tamamının karşılık bulmasını bekliyoruz. Sayın Binali Yıldırım’ın üstlenmiş olduğu yeni sorumluluklar kapsamında bilişim teknolojilerini daha etkin ve verimli biçimde kullanarak, tüm yurttaşlarımız için rol model ve yapıcı örnek olmasını arzuluyor ve kendisine bilişim sektörü adına başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı.
 
Kamu Ortak Veri Merkezi, ihtiyaçlara göre belirlenecek 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, e-devleti hızlı bir şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerinin altını çizerek kamu kurumlarının donanım ve yazılım altyapılarının, nelere ihtiyaçlarının olduğunun resmini çıkardıklarını belirtti. Zerey, “Kamu Ortak Veri Merkezi, başbakanlığın genelgesiyle ancak olabilir. Değeri 150 milyon dolar tutuyor. Ayrı bir veri merkezi kurulması bir seçenek. Bazı işletmecilerde ise bu sistemler mevcut. Verileri 2-3 yere saklasak da çapraz olarak yedeklesek mi diye de düşünüyoruz. İhtiyaç planına göre buna karar vereceğiz. Diğer yandan Acil Haberleşme Sistemi üzerine çalışıyoruz. Mevcut fiber altyapısının diğer işletmeciler tarafından ücretini ödeyerek kullanılması konusu da gündemde. STK’ların karar vericilere öneriler sunması ve sektörün beklentilerini bildirmesi çok önemli. STK’dan daha yakın iş birliği içinde olmalarını bekliyoruz” dedi. Bilişimi faydaya dönüştürmenin gerekliliğine vurgu yapan Vali Türker, “Genç nüfus avantajını kullanarak devlet ve özel sektör olarak bilişimle alakalı vergi avantajları ve teşvik sistemleriyle atılım yapmamız gerek” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından çağrılı konuşmacı Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Dekanı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Türker Kılıç’ın “Beyin – Zihin & Yaşam” başlıklı sunumu büyük ilgi çekti. Kılıç, “Yaşam; bağlantısal bütünsellik içinde bir sistem. Enformasyonun enerji olabileceğine dair elimizde deliller var. Bilginin bir madde olması hayatımızı gerçekten çok değiştirir. Bilgi güçtür ve yaşam kavrayışımızı belirler. Bilimsel devrimler yaşam algımızı değiştirir. Beyin modeli bir yerde bilişim modelidir. Önce bilimsel düşünce olur, sonra siyasetçiler şekil verir” değerlendirmesini yaptı.
 
Siber dünyanın e-Bireyini oluşturamazsak tarihi fırsatı kaçırırız
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından desteklenen ve iki gün süren ‘TBD Kamu-BİB, Kamu Bilişim Platformu - 18’de; ‘Kamu Verisi Kullanılarak Geliştirilen Akıllı Uygulamalar’, ‘Kamu Verisinin Paylaşılması Politika ve Mevzuatı’, ‘Kamu BT Projelerinin Yarattığı Ekonomik Değer’, ‘Büyük Veri Uygulamaları’ ve ‘Siber Güvenlik’ konularında hazırlanan raporlar masaya yatırıldı. İstanbul Üniversitesi Teknopark İstişare Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Büyük Veride Siber Güvenlik’ paneline; Prof. Dr. Mustafa Alkan, TSE’den Mariye Umay Akkaya ve Türksat’tan Mehmet Ali Ortayatırtmacı katıldı. “Siber dünyanın e-Bireyini oluşturamazsak tarihi fırsatı kaçırırız” diyen Alkan, “Dev verilere, dev güvenlik olmalı. Tüm gizli kayıtlarımız ‘Google’ın bünyesinde var!” ifadesini kullandı. Acarer, “Standartları ve sertifikasyonları zorunlu hale getirirsek Türk firmalarını koruyabiliriz. Türkiye’deki şirketlere güvenin. Teknoparklar kabına sığmıyor!” değerlendirmesini yaptı. “Merdiven altı firmaların iş yapmalarını engelleyeceğiz” açıklamasını yapan Akkaya, büyük verideki dünyadaki ve TSE’deki standartları anlattı. Ortayatırtmacı, büyük yatırımların gerçekleştirildiğini ama kurgunun bütünlük içinde değerlendirilmediğini söyleyerek bulut bilişimin pek çok fırsat sağladığını kaydetti.
 
IoT’den önce ‘Internet of Public Sector’ olmalı! 
‘Kamu Verisinin Paylaşılması Politika ve Mevzuatı’ panelinin moderatörlüğünü Çalışma Grubu Başkanı Ali Yazıcı gerçekleştirdi. Yazıcı, mevzuat konusunda çok geride olduğumuzu belirterek “Güçlü siyasi irade bulunmuyor. Farkındalık çok geride. Sivil inisiyatifler ülkemizde bulunmuyor. ‘IoT’den önce ‘IoPS’ ( Internet of Public Sector ) olmalı!” dedi. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Güven, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ni kurduklarını ve çalıştırdıklarını söyledi. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek, kamu verisinin paylaşılmasının ücretsiz olması gerekliliğine dikkat çekip özel sektörden de ciddi efor beklediklerini dile getirdi ve “Çatı otoriteye ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı Dr. Akın Kısa kurumlarda ayrı ayrı mükerrer üretim yapıldığının altını çizerek kalifiye eleman eksikliğinden ve mevzuatlardaki yetersizlikten söz etti. Kısa, “Standartlar ve şablonlar özel sektörle paylaşılmalı. Verinin paylaşımıyla, coğrafi bilgi endüstrisi olan bir ülke konumuna gelmek istiyoruz” dedi.
 
Açık veri; şeffaflık ve demokrasinin gelişmesini sağlıyor 
Moderatörlüğünü BSTB Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın yaptığı ‘Kamu Bilişim Projelerinin Yarattığı Ekonomik Değerin Önemi’ panelinde; Türksat Yazılım Geliştirme Direktörü Ahmet Savaş, vatandaşların e-Devlet Kapısı’nda artan şekilde mobil uygulamaları kullandıklarını vurguladı ve tanıtım, pazarlamanın önemine değinip “Güney Kore, ülkesindeki başarılı projeleri yurt dışına pazarlıyor. Bunu Türksat da yapabilir” dedi. Yılmaz, bilişim projelerinin büyüme ve verimlilik açısından olumlu etki yarattığının altını çizerek “Projelerin verimliliğe yansıması bazen zaman alabiliyor. Kültürel ve yapısal bir dönüşümün de olması gerekiyor” dedi. Noterler Birliği Bilgi Teknolojileri Müdürü Necati Etlacakuş, birçok kurum ve kuruluşla birlikte çalışıp bilgi paylaşabildiklerine dikkat çekti. ‘Büyük Veri Uygulamaları’ panelinin moderatörlüğünü; toplam veri merkezlerinin sayısının 5000’in üzerinde olduğunu ifade eden TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baysan gerçekleştirdi. Aynı zamanda Çalışma Grubu Başkanı olan TOBB ETÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erdoğan Doğdu, “Veriyi olduğu yerde ve sırayla işleyeceksiniz. Artık daha sofistike çözümler geliştiriliyor. Amaç etkin işleyen kurumlar ve devletin oluşturulması. Açık veri; şeffaflık ve demokrasinin gelişmesini sağlıyor” şeklinde konuştu. AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Genel Müdürü Dr. Tülin Güzel, analitik vizyon oluşturabilmenin önemine değinip “Veriyi kullandıkça o verinin kalitesinin artması söz konusu oluyor; dolayısıyla bu bir yolculuk…” ifadesini kullandı. Datamind’dan Dr. M. Özgür Dolgun, tüm kavramlar nihayetinde, nitelikli bilgi elde edilmesinin istendiğini vurgularken DECE’den Hüseyin Candan da; beklentilerinin tüm verilere tek noktadan ulaşılması olduğunu kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok, büyük bir veri merkezi projelerinin olduğunu aktarıp şu anda verilerin sınıflandırılmasının yapıldığını kaydetti. “Konsolidasyon ciddi anlamda gerekli. Çok dağınık lisanslama yapımız var” ifadesini kullanan Türksat Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Yeşilçimen, kamunun veri paylaşımında kullandığı güvenli ağların önemine de dikkat çekti.