e-toplum Kamu 13 ARALIK 2015 / 17:55

“Siber güvenlikte güç birliği için çalışıyoruz”

Ana teması ‘Sosyal medyada güvenlik’ olan Siber Güvenlik Platformu II’17 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirilecek.
TOBB ETÜ’de düzenlenecek olan Siber Güvenlik Platformu, siber güvenlik farkındalığının artırılması konusunda önemli bir etkinlik olacak. Kamu Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar, istatistiklere göre 2014 yılında yaklaşık 317 milyondan fazla kötücül yazılım üretildiğini ifade etti ve şu bilgileri verdi:
“Bunun anlamı, günde yaklaşık 1 milyon adet kötücül yazılımın bilgisayar ağına dahil edilmesi demektir. Neticede, siber uzayda veya bağımsız olarak yazılım çalıştıran her bir cihaz, şahıs veya organizasyon güvenlik riski taşımakta. En önemlisi ise bu teknolojiyi kullanan birey veya kurumların tehlikenin farkında olmaları ve neler yaşayabileceklerini bilmeleri, zarar ve kayıpların azaltılmasını sağlayacaktır.”
Siber tehditlere karşı iş birliği içinde, birlikte ve geniş bir alanda mücadele etmenin gereğini vurgulayan Soğukpınar, mücadelede sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünün altını çizerek bu düşünceden hareketle, Kamu Siber Güvenlik Derneği’ni 2013 yılının ilk çeyreğinde kurduklarını kaydetti.
 
KamudaSiber Güvenlik Akademisi’ oluşturmak istiyoruz
Soğukpınar, kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı arttıracak girişimlerde bulunmanın, derneğin temel amaçlarından olduğuna dikkat çekerek siber güvenlik olgusunu, bireylere kadar indirgemek için çalıştıklarını söyledi. Dünyadaki eş değer derneklerle ilişkiler kurarak güvenlik konusunda ülkemizi temsil etmek hedefini aktaran Soğukpınar, şöyle konuştu: “Uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak bilgi paylaşımında bulunmak, Türkiye’de ulusal siber güvenlik alanında yapılacak politikaların belirlenmesinde ve hazırlanmasına katkı sağlamak ve siber güvenlik alanında söz sahibi olacak nitelikte bireyleri aynı çatı altında toplayarak sinerji oluşturmak istiyoruz. Bilişim güvenliği alanında diğer STK’larla iş birliği sağlayarak en etkin ortak akıl politikalarının belirlenmesi çok önemli. Kamudaki bilişim uzmanlarını sektörün bilişim uzmanlarıyla aynı platformda buluşturacak etkinlikler çoğaltılmalı. Zaten Siber Güvenlik Platformu’nu da bu sebeple düzenliyoruz.  Bilişim güvenliği alanında farklı disiplinlerin yaklaşımlarının faydalarını ülke hizmetini adına kullanmak istiyoruz. Hedefimiz, kamuda Siber Güvenlik Akademisi’ni oluşturarak bilişimi, hukuku, kültür normlarını, inanışları, sosyolojiyi, eğitimi aynı çatı altında toplayarak en küçük gruba, bireye kadar iletmek.”
 
Siber güvenlik farkındalığının oluşturulması ve arttırılması için yasal düzenlemeler de gerek 
“İş birliklerinin gelişmesine aracılık yapmak diğer bir amacımız” diyen Soğukpınar, bu inanışla yeni sloganlarının ‘Siber Güvenlikte Güç Birliği’ olduğunu ifade etti. Soğukpınar, “Herhangi bir tehdidin oluşturabileceği risklere karşı önlem alarak olabilecek kayıpların önüne geçilebilir. Bunu yapabilmek için de, tehlikenin farkında olmak gerekiyor. Siber güvenlik konusu yaş, meslek, milliyet ve konum ayırımı olmaksızın çok geniş bir kitleyi kapsamakta. Sonuçta bu kadar farklı yapıda bir kitlenin siber tehditler konusunda bilinçlendirilmesi için öngördüğümüz farkındalık oluşturma çalışmaları bulunuyor. Öncelikle siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası olan insanın güçlendirilmesi gerekiyor. Bence zayıf halkanın ilk ve önemli bireyleri çocuklar. Bugün çocuklarımız BT ürünleriyle birlikte büyüyor. Çocukların merakları neticesinde meydana gelebilecek siber saldırılar, aynı ürünü kullanan ebeveynleri de etkiler. Dolayısıyla çocuklar ve ebeveynler için siber güvenlik rehberi yanında koruma sistemleri de geliştirilmeli. Her seviyede yapılan eğitim - öğretim programlarında BT okur yazarlığı yanında farkındalık anlamında siber güvenlik okur yazarlığı konusunu içerecek düzenleme yapılmalı. Siber güvenlik farkındalığının oluşturulması ve arttırılması için yasal düzenlemeler de gerek. Derneğimiz özellikle kamuda gerçekleştirilmesi gereken çalışmalarda, kurumlarla ortak hareket etmeyi hedefliyor” açıklamasını yaptı.
 
Gönüllü siber güvenlikçilere davet 
Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar, “Siber güvenlik amacıyla yola çıkan her girişimin desteklenerek geliştirilmesi, gelecekte hedef olunacak saldırıların etkisinin azaltılmasında çok önemli katkı sağlayacaktır” görüşünü aktararak bu konuda etkin faaliyet yapabilmenin en önemli şartını, Kamu Siber Güvenlik Derneği’nin büyütülerek her kesimde temsil edilmesini sağlamak olarak gösterdi. Soğukpınar, derneğin planlarıyla ilgili de şu bilgileri aktardı: “Her yıl, birisi Ankara’da diğeri Anadolu’nun herhangi bir kentinde olmak üzere en az iki etkinlik gerçekleştirerek farkındalık oluşturma, artırma  çalışmalarını sürdürmek istiyoruz.  Üniversite, askeri kurumlar, özel sektör arasındaki Ar-Ge iş birliklerini önemsiyoruz, bu sayede ulusal ve yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Kamu kurumlarıyla ortak sertifika programları düzenleyerek nitelikli siber güvenlik uzmanı yetiştirilmesine öncülük edeceğiz. Siber güvenlik günümüzde olduğu kadar yakın gelecekte de her bireyi ve kuruluşu ilgilendiren en önemli konulardan birisi olacak. Bu noktada bilişim güvenliği uzmanlarına da ciddi sorumluluklar düşüyor. Biz de gönüllü siber güvenlikçilerin, dernek çatımız altında faaliyet göstermesini arzuluyoruz. Derneğimizle ilgili tüm bilgiler http://www.kamusgd.org.tr adresinde bulunuyor.”
 
 
ETİKETLER : 1050
YORUMLAR
sahin 18 ARALIK 2015 / 10:00 0 0
Her geçen gün daha fazla önem arz eden siber güvenlik alanına dikkat çektikler için Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar hocama ve katılımcılara teşekkür ediyorum.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics