e-toplum Kamu 31 MART 2014 / 08:03

ABD’de savunma ve havacılık anlatıldı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) 11-13 Mart tarihinde ABD’de gerçekleşen Seattle Savunma ve Havacılık Tedarikçileri Zirvesi’ne katıldı.

OSSA, Savunma Sanayi Müsteşarlığı öncülüğünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) ile birlikte katıldığı Seattle Savunma ve Havacılık Tedarikçileri Zirvesi’nde Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayinde ulaştığı noktayı sergiledi. Küme, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (URGE) kapsamındaki 26 üye şirketiyle temsil edildi. Kümenin hâlihazırda 135 üyesi ve 3200 nitelikli personel kapasitesi bulunuyor. Havacılığın küresel aktörlerinden Boeing şirketinin ana sponsorluğunda gerçekleşen fuar boyunca; sektöre orijinal ekipman sağlayan üreticilerle aynı masa etrafında buluşan OSSA üyeleri 270’in üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi. Boeing üretim tesislerinde teknik gözlem yapma fırsatı da bulan heyet, şirketin üst düzey yetkilileri ve satın alma ekibiyle kümeye özel toplantıda bir araya geldi.
Programdaki Türkiye oturumunda; Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, TAI Sanayi Operasyonları Başkanı Naki Polat ve OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, uluslararası katılımcılara savunma ve havacılık sanayinin ve KOBİ’lerin kabiliyetlerini anlattı. Aktaş, Polat ve Ünal, sunumlarında hem ana sanayinin hem de alt yüklenicilerin güçlü olduğu vurgulandı. OSSA üyesi KOBİ’lerin cirosunun önemli bir bölümü, savunma sanayinden gelen gelirlerle oluşuyor. Üyeleri; Aselsan, Havelsan, TAI, TEI, Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky vb. ana sanayi şirketlerinin onaylı alt tedarikçisi durumunda.
ETİKETLER : Sayı:965

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics