e-toplum Kamu 30 TEMMUZ 2017 / 07:40

Ar-Ge harcamalarında istikrarlı artış gücünü koruyor

Kamunun Ar-Ge harcamaları ile ilgili bir açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bu başlıkta merkezi yönetim bütçesinden 2016 yılında yapılan harcamaların, önceki yıla kıyasla yüzde 21,6 artışla 7 milyar 508 milyon TL olarak gerçekleştiğini vurguladı. Buna göre, 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payı 1,14 oldu. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL. Bakan Özlü’nün verdiği bilgiye göre, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL olurken, dolaylı Ar-Ge desteğinin 2017 için de 2 milyar 141 milyon TL olması bekleniyor. 
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek yüzde 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar, yüzde 5,3 ile de tarım takip ediyor.
 
Hedef; teknoloji üreten bir sanayi
Ar-Ge’ye yönelik desteklerdeki artışa işaret eden Bakan Özlü, “Önümüzdeki dönem, Ar-Ge harcamalarımızın GSYH içerisindeki payını önce yüzde 2’ye, sonrasında yüzde 3 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Devletin Ar-Ge harcamalarının tek bir hesap altında toplanması büyük önem arz ediyor. Tek elden yönetilen ve izlenen bir sisteme ihtiyaç var” bilgisini verdi.
Geçtiğimiz yıl yasalaşan Ar-Ge reform paketi ve Sınai Mülkiyet Yasası’ndan sonra, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla çıkarılan kanunun yayınlandığını hatırlatan Özlü, “Bu kanunun her maddesi; sanayicimizin önündeki engelleri kaldıracak, onları üretime, ihracata, yenilikçilik ve Ar-Ge’ye teşvik edecek önemli düzenleme ve teşvikleri içermekte” dedi ve şöyle devam etti:
“Teknoloji üreten bir sanayi hedefliyor, Türk sanayicilerinin bu konuya özel önem göstermesi, orta ve uzun vadeli planlamalarını yaparken Ar-Ge ve inovasyona daha fazla önem vermesini bekliyoruz. İhracatımızda yüzde 4’lerde olan yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmamın tek yolu Ar-Ge ve inovasyon.” 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics