e-toplum Kamu 18 KASIM 2017 / 15:33

Belediyelerin rant hevesi önlensin!

Telekomünikasyon alanında 16 yıldır önemli çalışmalar yapan TELKODER’in Başkanı Yusuf Ata Arıak, sektörün sorunlarının çözümü ve fiber altyapı konusunda açıklamalarda bulundu. TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, 21. yüzyılın en önemli sektörünün hem kendisi hem diğer tüm sektörler için değer yaratan telekom - iletişim alanı olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki düzenlemelerin ise ülkenin gelişmesi yolunda çok önemli olduğunu belirtti. Arıak, “Geçmişe değil, geleceğe bakalım. Türkiye fiber altyapı bekliyor” dedi.
TELKODER’in 16 yıldır bir yandan ülkemizdeki serbest telekom firmalarını temsil ederken, diğer yandan da sektörün gelişmesi için strateji geliştirdiğini söyleyen Arıak, “TELKODER, sektörde rakip olan tarafları bir araya getiriyor. Devlet ve özel sektörün farklı yaklaşımlarını, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve toplumun yararı açısından uzlaştırmaya çalışıyor” dedi.
Sektörün gelişimine yönelik stratejik adımlar atılması gerektiğini kaydeden Arıak, altyapıdaki paylaşımın sağlanması, yeni altyapı çalışmalarının önünün açılması, internet altyapısının değerlendirmesinin yapılması, fiber altyapı konusunda belediyelerin rant heveslerinin önlenmesi, uydu genişbantın önünün açılması gibi konularda biran evvel çalışmalara başlanılması gerektiğini vurguladı.
 
Belediyelere eleştiriler devam ediyor
Fiber altyapı konusunda belediyelerin tavrını da eleştiren TELKODER, bu konuda ise şu açıklamayı yaptı:
“İşletmecilerin geçiş hakkını kullanarak yeni fiber şebeke kurmalarının önünde engeller bulunmaktadır. Bu engellerin en önemlisi belediyelerdir. Belediyeler fiber altyapı kurulmasını, şehirlerinin gelişmesi için bir kaldıraç olarak görmek yerine bir kazanç kapısı olarak görmektedirler. İşletmecilerden çok yüksek geçiş hakkı bedelleri talep etmekte ve aynı zamanda işletmeciler arasında ayrımcılık yapmaktadırlar. Bununla birlikte özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurduğu belediye şirketi aracılığı ile fiber altyapı kurmaya çalışmakta, özel şirketler tarafından tesis edilen altyapıları devralmaya zorlamakta ve sektörde faaliyet gösteren diğer işletmecilere kendi şebekelerini kurma izni vermemektedir. Sadece elektronik haberleşme sektörü için değil, diğer tüm sektörler için son derece büyük öneme sahip olan fiber şebeke altyapısı tesisinin yerel yönetimlerin tercih ve karar verme yetkisine bırakılması kabul edilemez bir durumdur.
Belediyeler, işletmecilerden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenmiş Geçiş Hakkı ücret tarifesinin çok üzerinde ücret taleplerinde bulunmaktadır. Ayrıca ücret tarifesinde yer almayan etüt, zemin tahrip, keşif ve buna benzer isimler altında istenilen bedeller işletmeciler için ek maliyet oluşturmaktadır.” 
 
‘Devletleştirme değil, bugüne çözüm aramalıyız’
Yusuf Ata Arıak, sektörle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteci ile yaptığı görüşme sonrasında yayınlanan haberlerde bazı konuların yanlış anlaşıldığını da hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:
“TELKODER’in kurulduğundan bugüne başkanlığını yürütüyorum ve telekom sektörünün içinde 35 yıldır aktif olarak yer alıyorum. Son bir yıldır, bazı çevrelerce önerilen ‘Türk Telekom’un devletleştirilmesi’, kimseye fayda sağlamaz. İnovasyon ve teknolojinin bu kadar bağımlı olduğu bir altyapıyı şimdi alıp, yeniden devlete bağlamak mümkün değil ve doğru da değildir. Bunun yerine toplumsal bir mutabakatla strateji geliştirip, haberleşme altyapısı sorunumuzu çözmeliyiz.”
TELKODER’in tüm kesimlerle diyaloğu olduğunu da hatırlatan Arıak, “Bunu yaparken hedefimiz, kendi üyelerimizin daha iyi şartlara sahip olması olduğu kadar, sektörümüzün düzgün çalışmasının da sağlanması. Bu kapsamda ülkemizin geleceğini düşünerek stratejik çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.
 
Fiber altyapı konusunda neler yapılmalı? 
Belediye/Büyükşehir Kanunlarında değişiklik yapılarak belediyelerin altyapıdan rant elde etme hevesi önlenmelidir.
Belediye iştirak şirketlerinin altyapı işletmeciliği lisansları iptal edilmelidir.
Geçiş hakkı ücretleri düşürülmeli ve ücretlerde standardizasyon sağlanmalıdır. Ayrıca, belirlenen ücret kalemleri dışında ek hiçbir ücret talep edilmemelidir.
Kazı ruhsatlarının Bakanlıkça da verilebilmesine olanak sağlanmalıdır. 
 
Altyapı sorunlarının çözülmesi için kimler hangi adımları atmalı? 
Altyapıdaki paylaşımın sağlanması (BTK ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı).
Yeni altyapı yapılmasının önünün açılması (Belediye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, BTK, İşletmeciler).
Kablo TV/İnternet altyapısının değerlendirilmesi (BTK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İşletmeciler).
Belediyelerin rant hevesinin önlenmesi (BTK, Belediyeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı).
Uydu genişbantın önünün açılması (BTK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı). 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics