e-toplum Kamu 23 OCAK 2016 / 16:51

Borsa İstanbul’da dönüşüm rüzgarları

NASDAQ ile yapılan stratejik ortaklığın ardından BISTECH ile birlikte dönüşüm süreci yaşan Borsa İstanbul, dönüşüm programının ilk aşamasına 30 Kasım itibariyle geçiş yaptı.
İMKB, VOB ve İstanbul Altın Borsası’nın 2013 yılında birleştirilmesi ile başlayan ve dünyanın önde gelen borsalarından NASDAQ ile yapılan stratejik ortaklıkla devam eden BISTECH Dönüşüm Programı’nın ilk aşamasına geçilirken, Borsa İstanbul’da NASDAQ teknolojisi ile ilk işlem 30 Kasım 2015’te gerçekleştirildi.
İki aşamada devreye alınacak BISTECH Dönüşüm Programı kapsamında Kasım’da hayata geçirilen ilk aşamada, Pay Piyasası’nda Borsa işlem sistemi ve takas sisteminin yanı sıra gözetim, risk yönetim sistemleri gibi tüm çevresel sistemler dönüşümün içinde yer aldı.
BISTECH kapsamında 2016 yılının sonunda hayata geçirilecek olan ikinci aşamada ise Vadeli İşlem ve Opsiyon, Borçlanma Araçları ve Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasaları işlem sistemleri devreye alınacak. Böylece Borsa İstanbul Türkiye içinde öngörülen aşamaları tamamlamış olacak. Borsa İstanbul, bu proje çerçevesinde stratejik ortalıklar ve teknoloji transferi sayesinde edindiği tecrübelere, transfer ettiği teknolojiye yapacağı geliştirmeler ve eklemeler ile ülkemizin küresel finans alanında rekabette ön sıralara geçmesini sağlayacak.
Borsa İstanbul, elindeki teknoloji ve bilgiyi ürünleştirerek satan uluslararası bir teknoloji organizasyonu haline gelecek adımları atmayı hedefliyor.

Hedef yurtdışına açılabilmek 
BISTECH dönüşümü ile birlikte çok daha etkin bir işleyiş modeli yaratılmak istenirken, bu doğrultuda Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK’nın aynı kampüste yer almaları yolunda adımlar atıldı. Hali hazırda son aşamaya gelen taşınma sürecinin yıl içerisinde tamamlanması beklenirken, bu sürecin tamamlanmasıyla beraber şu anda iç içe çalışan bu üç ayrı firma organizasyonlarını daha verimli bir şekilde yapılandırabilecekler.
Dönüşüm süreciyle beraber üniversiteler ile işbirlikleri yapılırken, bu kapsamda ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi ortaklığı ile kurulan Finans Teknopark ile araştırma kurum ve kuruluşları ile finans ve üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, ülke finans sektörünün ve sanayisinin uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor.
Borsa İstanbul’un üniversiteler ile gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında oluşturduğu ikinci işbirliği ise İstanbul Teknik Üniversitesi ile Borsa İstanbul İTÜ Teknoloji’nin kurulması oldu. Bu işbirliği ile Türkiye’nin finans, teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki ihtiyaçları belirlenerek bu alanlara gerekli yatırımların yapılması hedefleniyor.
Borsa İstanbul büyük bir teknoloji ticarileştirme hamlesi başlatarak hem elindeki teknolojiyi ürünleştirerek ihraç etmeyi, hem de kurduğu Ar-Ge merkezi bünyesinde Ar-Ge projeleri yürütmeyi ve yüksek katma değerli teknoloji ve bilgi üretmek üzere adımlar atmayı amaçlıyor. Borsa İstanbul’un BISTECH Projesi ile elde edilen teknolojiyi geliştirmeye devam ederek farklı ülkelere satmayı hedefliyor. Bu sebeple, NASDAQ ile yapılan anlaşmanın ikinci önemli ayağı olan bilgi transferi çerçevesinde, Borsa İstanbul kullanım lisansları ile birlikte transfer edilecek yazılımların kaynak kodlarına ve 25 ülkede satış haklarına da sahip olunduğu gibi, bir kaç sene içerisinde kendi kendine yeten ve dünya standartlarında teknolojinin sağlayıcısı, önemli bir borsa merkezi haline gelebilecek.
 
Dünya standartlarında veri merkezi
NASDAQ ile yapılan stratejik ortaklığın yanı sıra, BISTECH dönüşüm programı çerçevesinde gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler kapsamında, dünya standartlarında inşa edilen yeni veri merkezi ile yerli ve yabancı üyelere eş yerleşim hizmetleri sunulmaya başlandı. Bununla beraber mevcut veri merkezine ek, 3 bin metrekarelik veri merkezi olarak kullanabilecek bir mekan daha inşa edildi. Böylece, algoritmik işlem ve HFT gibi daha hızlı işlem yapılabilmesinin yanı sıra, farklı mesafelerdeki üyelerin işlem sistemine benzer sürelerde erişebilmelerine olanak sağlandı.
 
 
ETİKETLER : 1056 NASDAQ BISTECH

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics