e-toplum Kamu 30 TEMMUZ 2017 / 06:47

BT sektöründe istihdamın haritası

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği; ‘Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler Araştırması’nı yayınladı. Araştırmanın hedefi ise Türkiye’nin her köşesindeki üniversitelerde bilişim-elektronik-robotik-biyomedikal alanlarında halen okuyan birçok öğrencinin, mezun olduğunda iş ararken karşılaşacağı zorluklara yardımcı olmak. Araştırma ile gençlere bilişim mesleklerini, mesleki sorumluluklarını, gereken eğitim ve becerilerini göstermek, iş bulma süreçlerinde nelerle karşılaşacaklarını, ne gibi ücret alabileceklerini göstermek hedef.  
Araştırma ilk olarak 2013’te Mesleki Yeterlilik Kurumu bilişim meslekleri standartları ve yeterlilikleri çalışması çerçevesinde yapıldı ve 2017 yılında tekrarlanan araştırma, 2 binden fazla profesyonel ile 200’den fazla şirket çalışanları üzerinde yapılan anket çalışmasına dayanıyor.
BT, gelinen noktada donanımların ve insanların çok daha yetenekli olması gereken bir alan halini aldı. 3D yazıcılar, sanal gerçeklik gözlükleri ve yapay zeka uygulamaları, giyilebilir teknolojiler, nano teknolojiler ve sayısal medikal robotik cihazlar, büyük veri ve IoT uygulamaları artık hayatımızın bir parçası halini alıyor. Bu noktada da gençlerin BT alanında yeniliklere uyum sağlamaları ve enerjilerini doğru yönde harcamaları önem kazanıyor. Araştırmaya göre, BT alanında kariyer planının ilk basamağı kişinin kendisini tanıması, bilgi seviyenizi belirleyip, yeteneklerini keşfetmesi. 
 
Yabancı dilin önemi artıyor
Araştırma sonucunda, bilgi ve iletişim sektörü toplam istihdamının her yıl yaklaşık yüzde 3-4 büyüdüğü, 2016 yılı için de 120 bin-130 bin kişi olduğu hesaplanıyor. Bilgi teknolojileri kategorisinin, toplam sektör içinde yüzde 66 pay ile yaklaşık 80 bin-85 bin olduğu tahmin ediliyor. 2016 rakamlarına göre bilişim sektörü ‘Bilgi Teknolojileri’ kategorisi meslek alanlarında çalışanlar arasında ilk sırada yüzde 15.13 ile bilgisayar donanım elemanı, ikinci sırada ise yüzde 10.02 ile BT yardım masası teknisyeni olarak sıralanıyor. 2017 ve yakın gelecek için Tübider, öne çıkan 23 meslek belirlerken, araştırmada yer verilen bu mesleklerde en ön sırada yazılım sektörü ile ilgili yetişmiş eleman ihtiyacı geliyor. Yazılım alanındaki yetişmiş eleman ihtiyacının yarattığı talep ışığında ücret artışları da bu meslekler için enflasyonun üzerinde seyrediyor. Bu arada, işverenlerin çalışanlarda ihtiyaç duyacakları becerilerde ilk sırada yer alan mesleki ve teknik becerilerden sonra yabancı dilin gelmesi de önem taşıyor. 
2016 yılında iş arayanların Anadolu ve İstanbul/Ankara/İzmir şehirlerinde bilişim meslek alanlarına göre dağılımına bakıldığında, toplam iş arayanların yüzde 58’inin üç büyük ilde toplandığı, birinci sırada ise hizmet/işletme, ikinci sırada da teknik yönetim/kalite kontrol/bilgi güvenliği konularının geldiği görülüyor.  

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics