e-toplum Kamu 10 TEMMUZ 2016 / 17:00

Devlet, bilişim sektörünü stratejik sektör olarak tanımlamalı

19-22 Mayıs tarihinde ‘2023 ve Ötesi - Akıllı Üretim, Verimli Devlet’ ana temasıyla, 250’nin üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımıyla Antalya’da düzenlenen ‘TBD Kamu-BİB, Kamu Bilişim Platformu - 18’in ‘Etkinlik Sonuç Raporu’ yayımlandı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Türkiye Dijital Platformu tarafından desteklenen etkinlikte; TBD Kamu-BİB’18 çalışma gruplarının ‘Kamu Verisi Kullanılarak Geliştirilen Akıllı Uygulamalar’, ‘Kamu Verisinin Paylaşılması Politika ve Mevzuatı’, ‘Kamu BT Projelerinin Yarattığı Ekonomik Değer’, ‘Büyük Veri Uygulamaları’ konulu raporları sunularak her bir rapor sunumunun ardından konuların geniş kapsamda değerlendirildiği paneller düzenlendi. Çalışma grupları arasında yer almamakla beraber, önceliği ve önemi göz önünde bulundurularak ‘Büyük Veride Siber Güvenlik’ konusu ayrı bir panelde ele alındı. Paneller; kamu üst düzey yöneticilerinin öne çıkan ve katma değeri yüksek kamu projelerini, özel sektör temsilcilerinin ise ilgili konularda süren faaliyetlerini tanıtmalarına imkân sağlayan biçimde düzenlendi. Hem kamu hem de özel sektörden geniş katılım sağlanan etkinlikte sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirilerek katılımcılara sosyalleşme imkânı sağlandı. 
 
Kılıç’tan ‘Beyin, Zihin ve Yaşam İlişkisi’
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak ve TBD Kamu-BİB’18 Başkanı Semih Işıksal’ın konuşmalarıyla başlayan etkinlik,  sırasıyla; Türk Telekom Grubu Kamu Satış Direktörü Erkan Musa Mızrak, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Yeşilçimen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve Antalya Valisi Muammer Türker tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılış programında Prof. Dr. Türker Kılıç davetli konuşmacı olarak yer aldı. Nobel ödüllü bilim insanlarının yer aldığı Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyeliğine seçilen dünyanın sayılı beyin cerrahlarından biri olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Dekanı Kılıç, ‘Beyin, Zihin ve Yaşam İlişkisi’ üzerine son gelişmeleri paylaşarak düşünce gücüyle yaşamda nelerin değiştirilebileceğini, zenginleştirilebileceğini dile getirdi. 2023 ve Ötesi ‘Akıllı Üretim, Verimli Devlet’ ana teması doğrultusunda TBD Kamu-BİB’18 bünyesinde oluşturulan 4 çalışma grubunun raporlarını grup başkanları sundu: ‘Kamu Verisi Kullanılarak Geliştirilen Akıllı Uygulamalar’ TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Özbayoğlu, ‘Kamu Verisinin Paylaşılması Politika Ve Mevzuatı’ Aselsan Uydu Görev Yükleri Program Müdürü Ali Yazıcı, ‘Kamu BT Projelerinin Yarattığı Ekonomik Değer’ Türksat Yazılım Geliştirme Direktörü Ahmet Savaş ve ‘Büyük Veri Uygulamaları’ TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Doğdu tarafından yapıldı.
 
Kendi teknolojilerini üreten bir bilişim sektörüyle etkin bir dünya gücü olunabilir
İ
lker Tabak, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: “Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışmada, mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını önemli şekilde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin BT alanında sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik kalkınmanın değil, sosyal kalkınmanın da motoru olduğunun kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak var olabilmesi, ancak ve ancak, kendi teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne sahip olmasıyla mümkündür. Bunun için devletimizin bilişim sektörünü stratejik sektör olarak tanımlaması, ölçülebilir hedefleri belirlemesi ve yerli bilişim ürünlerinin, yerli bilişim markalarının geliştirilmesine ön ayak olması gerekmektedir. Bugünlerde yaşadığımız politik değişim sürecini, bu dileklerimizin gerçekleşmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmekteyiz. Şubat 2015’te kamuoyu ile paylaşılan ‘Bilişim Sektörünün Siyasi Partilerden Beklentiler Raporu’nda yer alan 47 maddeden 34 adedinin (34/47) 64. Hükümet Programı’nda ve eylem planlarında yer alması sektörümüz ve ülkemiz açısından sevindiricidir. Bu olumlu adımları atan tüm yetkililere bilişim sektörü adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. 65. Hükümet Programında tamamının karşılık bulmasını bekliyoruz.” 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics