e-toplum Kamu 27 ARALIK 2015 / 12:53

e-Devlet için ortak akılla, ‘birlikte’ çalışmak kaçınılmaz

Türkiye’de e-Devlet ve En İyi Ülke Uygulamaları Uluslararası Konferansı, 15 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlendi.
Konferans, Dışişleri Bakanlığının Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla e-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı projesi kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle, Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte; e-Devlet konusunda ulusal ve uluslararası iyi uygulamaların tartışılmasına olanak sağlayacak bir platform oluşturuldu. Konferansın açılışında UNDP Türkiye adına konuşan Atila Uras, e-Devlet sayesinde çok daha şeffaf ve etkin bir sistem kurulabildiğine vurgu yaparak UNDP’nin de Türkiye’de vatandaşlara eşit erişim kaynakları sunmak için çalıştığını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı, Elçi Haldun Koç da, Dışişleri Bakanlığının Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla e-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı projesiyle ilgili genel değerlendirme yaparak şöyle konuştu: “Bilişim alanında erken aşamada gerçekleştirdiği atılımlarla kamu kurumları arasında öncü konuma sahip bir bakanlık olarak, e-Devlet uygulamalarını; bürokrasinin yerini teknolojinin aldığı, özellikle vatandaş-devlet ilişkilerine olumlu yansımaları olan hayat kolaylaştırıcı çözümler olarak görüyoruz. Yurt dışında yaşayan 6 milyon dolayında vatandaşımızın toplam sayısı, bazı AB ülkelerinin toplam nüfusunu aşıyor. Bütün zorluk ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kimi zaman haftalarca yanıt alınamayan yazışmalarla gerçekleştirdiğimiz işlemleri, KonsoloslukNET uygulamamızı, ilgili kurumların sistemleriyle entegre çalışacak bir düzeye getirmek için projemizi geliştirdik. 8 Kasım 2014 tarihinden bu yana, 200’e yakın temsilciliğimiz, vatandaşlarımızın nüfus, askerlik ve pasaport işlemleriyle, yabancı vatandaşların vize başvurularının iletimlerini yazısız ve elektronik imzalı biçimde, güvenli internet bağlantıları üzerinden gerçekleştirir hale geldi. Artık hepimiz farkındayız ki e-Devlet, Güney Kore modelinde olduğu gibi bir üst irade gerektiriyor. Verilerimizin paylaşılmasına, projelerle ortak akla, milli güvenlik sistemlerine ve birbirleriyle konuşan uygulamalara ihtiyacımız var. Kamu, özel sektör ve üniversitenin e-Devlet konusunda birlikte çalışmasının kaçınılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugünkü platformun ve benzeri faaliyetlerin sizin değerli katkılarınızla önümüzdeki döneme ışık tutacağına inanıyorum.”
Kamu kurumlarının mimari yapısında değişime gidilmesi gerekiyor
Konferansta düzenlenen ‘Türkiye’de ve Dünyada e-Devlet Hizmet Sunumu’ oturumunun başkanlığını Dışişleri Bakanlığı’ndan Ufuk Ekici gerçekleştirdi.  Oturuma; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü, e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı Ensar Kılıç, Türkiye-Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, e-Devlet (eDEM) Müdürü Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Özhan Yılmaz katıldı. Kılıç, e-Devlet çalışmalarının tarihçesini anlattığı konuşmasında; ‘2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’ hakkında bilgi paylaşımında bulunarak “İzleme sistemi geliştirmekteyiz ve 2016 haziran ayında bunu tamamlayacağız. ETKİN e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Mart 2016’da da e-Kimliklerin dağıtımı yapılacak. Dönüşüm sadece kamunun değil, tüm paydaşların katılımıyla sağlanır. Öncelikle zihniyet dönüşümünün yaşanması ve kamu kurumlarının mimari yapısında değişime gidilmesi gerekiyor. Sayısal uçuruma karşı projeleri de destekliyoruz” dedi. Geleceğin bürokrasiden netokrasiye gittiğine dikkat çeken Bensghir, e-Hizmet sunumunda yeni eğilim ve yaklaşımları anlattı. Bensghir, “Farklı veri kaynağını kullanarak bütünleşik yapıya ulaşmazsak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayız. Bakış açımızı toplumun ihtiyaçlarına göre dönüştürmeliyiz. Kapsamlı değişim mühendisliği uygulamaları çok önemli. ‘Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik’ ilkesi ele alınmalı. Belgeye dayalı e-Hizmet sunumundan, bilgiye dayalı e-Hizmet sunumuna gitmek gerekir” açıklamasını yaptı. ‘2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’ referansıyla konuşan Yılmaz, temel amacın bilgi toplumu için yapılan çalışmalara eşgüdüm sağlamak olduğunu kaydederek “Stratejinin en önemli eksenlerinden birini; nitelikli insan kaynağı ve istihdam oluşturuyor. BT uzmanlarının sayısının artırılmasına büyük ihtiyaç var. Açık Veri Kataloğu da oluşturacağız” ifadesini kullandı. Oturum Başkanı Ekici, amacın; vatandaşın devlete değil, devletin vatandaşa gitmesi olduğuna vurgu yaptı.
 
Estonya’da yüzde 30’dan fazla kişi elektronik oylamaya katıldı
Konferansın II. oturumunda; dünyada e-Devlet hizmetlerinin sağlanması -‘Ülke Örnekleri’ masaya yatırıldı. ESCWA Arap Ülkeleri İçin Teknoloji Geliştirme Bölgesel Danışmanı Dr. Nawar Alawa, Arap ülkelerindeki e-Devlet hizmet sunum uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi ve daha fazla Arapça içeriğe ulaşılması gerektiğinin altını çizdi. Alawa, proje yönetiminde BT araçlarını kullanan devlet yetkililerini hedeflediklerini de ifade etti. ASAN Hizmet Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Azad Cafarli de, ‘Azerbaycan’da e-Devlet Hizmet Sağlama Yöntemleri’ başlıklı sunumunu gerçekleştirerek ‘Asan’ın Azericede ‘kolay’ anlamına geldiğini ve hizmetleri de vatandaşa bu şekilde sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Cafarli, detaylı bir şekilde aktardığı ve bol ödüllü ASAN hizmetleri içinde ASAN otobüsleri olduğunu da kaydederek bu otobüslerle ulaşımı zor yerlere mobil hizmet verdiklerini dile getirdi. Estonya e-Devlet Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Arvo Ott, e GA’nin, devletlerin e-Toplum uygulamalarına yardımcı olan ve kâr amacı gütmeyen bir STK olduğunu söyledi. Estonya’da elektronik oylama yapıldığını aktaran Ott, bunu iyi bir e-Katılım örneği olarak sunarak “Bu sene yüzde 30’dan fazla kişi elektronik oylamaya katıldı. Sistemlerin vatandaşlar tarafından efektif kullanılması 4-5 yıl zaman alıyor” dedi.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics