e-toplum Kamu 28 KASIM 2015 / 15:34

e-İmzanın arşivlenmesi bir gereklilik

Ankara Üniversitesi, BEYAS Koordinatörlüğü tarafından e-BEYAS 2015 Sempozyumu ‘Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi’ ana temasıyla 22-23 Ekim tarihinde, Ankara Üniversitesi Teknokent Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi’nde düzenlendi. Bu yıl 2.si gerçekleştirilen sempozyumda; e-Arşiv uygulamaları ve yönetimi, EBYS yazılımları ve uygulamaları, e-Arşivlerde dijitalleştirmede süreç yönetimi, dijitalleştirmenin hukuki boyutları ve yönetim süreçlerine etkileri alanları, uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ayrıntılı olarak ele alındı. Sempozyuma TÜBİTAK BİLGEM KAMU SM'den Dr. Tamer Ergun ‘e-Arşiv ve Uzun Süreli Doğrulama’ başlıklı sunumuyla katıldı.  Ergun konuşmasında, "5070 sayılı kanunun ülkemize getirdiği düzenlemelerle elektronik ortamda her türlü belgenin yasal olarak imzalanması mümkün oldu. Bu doğrultuda kurumlar ve kişiler süreçlerini ve işlemlerini elektronik ortamdan yapmaya başladılar. Elektronik ortamda atılan imzaların günlük hayatta kullanılmaya başlanmasıyla elektronik imzanın, elektronik ortamda doğrulanması ve saklanması da fiziksel evraktan farklı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden elektronik imzanın ilk doğrulanması ve sonraki yıllar için hukuksal kanıt oluşturacak şekilde saklanması ve doğrulanması, elektronik imzanın geleceği için büyük önem arz etmekte” açıklamasını yaptı.

e-İmza'nın arşivlenmesi gerekli sürelerde tekrarlanmalı
Elektronik imzanın arşivlenmesinin önemini vurgulayan Ergun, şunları kaydetti: "Elektronik imzanın arşivlenmesi; e-İmzanın uzun dönemli doğrulanmasına engel veya tehdit teşkil edebilecek durumları ortadan kaldırmak adına, güncel kriptografik yöntemlerle zarflanması, korumaya alınması işlemidir. Bu işlemin gerekliliği, ilerleyen teknoloji ve yeni nesil cihazların artan hesaplama kabiliyetlerinin, e-İmza'nın yapısında kullanılan kriptografik algoritmaları tehdit etmesinden kaynaklanmakta. e-İmza'nın arşivlenmesi, teknolojik evrimleşme hızına göre, gerekli görülen süre zarflarında tekrarlanmalıdır."
 
 
ETİKETLER : 1048

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics