e-toplum Kamu 16 TEMMUZ 2017 / 13:22

Entegrasyon yetkinliği fark yaratır

TÜSİAD, sanayinin dijitalleşmesi süreci paralelinde Türk sanayisinin rekabet gücünün korunması ve artırılması gereğini öncelikli konular arasında görüyor ve sanayinin dijital dönüşümünün tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi için bu dönüşüm sürecinde nelere gereksinim duyulduğunun ve etkilerinin tartışılmasını önemli buluyor. Bu kapsamda ilki 30 Mart’ta gerçekleştirilen “Sanayi 4.0 Günleri” de devam ediyor. 6 Temmuz’da gerçekleşen “Sanayi 4.0 Günleri”nin ikincisinde kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan yatay ve dikey entegrasyon temasına odaklanıldı.
Sanayi 4.0 Günleri, Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır’ın açılış konuşması ile başladı. Sanayi 4.0 Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk’ün moderatörlüğünü yaptığı ilk panelde yatay ve dikey entegrasyon konusunda faaliyet gösteren çözüm sağlayıcılarının değerlendirmelerine yer verildi.  Bu oturumun panelistleri IBM Türk Bilgi ve Teknoloji Mimarı Hüseyin Erdem Yöntem, Siemens Dijital Fabrika/Proses Endüstrileri ve Sürücüler Bölümleri Bölge Satış ve İş Ortağı Yöneticisi Hakan Mavruk, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve Doruk Otomasyon ve Yazılım Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Cengiz Özden, endüstriyel yazılımın şirketlere katkıları, yatay-dikey entegrasyon kavramının bileşenleri, etkileri ve Türkiye’de yatay-dikey entegrasyon faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın moderatörlüğünü üstlendiği ikinci panelde ise yatay ve dikey entegrasyon konusunda uygulayıcı tecrübeleri ele alındı. TÜPRAŞ Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Düzenli, Bosch IoT&Endüstri 4.0 Koordinatörü Mustafa Ayhan ve Ekol Lojistik Ar-Ge Direktörü Erdem Özsalih’in panelist olarak yer aldığı oturumda yatay-dikey entegrasyon uygulamalarının hedef ve kazanımları, konu ile ilgili uygulama örnekleri paylaşıldı.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics