e-toplum Kamu 16 ARALIK 2017 / 18:00

Fikrinizle gelin!

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve bu kapsamda 29 Eylül 2017’de Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelikle birlikte üniversitelerde patent potansiyelinin harekete geçirilmesi adına önemli adımlar atıldı. 
Türk Patent ve Marka Kurumu Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı; bu kapsamda üniversitelerin sınai mülkiyet sistemi içerisinde daha aktif yer alması için çeşitli proje ve faaliyetler yürütürken, üniversitelerde patent farkındalığının artırılması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi hedefiyle “Patentle Türkiye - I. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması” düzenleyecek.
Yarışma kapsamında, üniversite öğrencilerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar www.patentleturkiye.gov.tr adresinden kolay ve ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacak. Yarışma kapsamında üniversite öğrencileri tarafından yapılacak patent başvuruları, jüri tarafından belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilecek ve yarışmada dereceye giren adaylara çeşitli ödüller verilecek, ilk 5’e giren adaylara Almanya, Güney Kore ve İsviçre’de düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarlarına, ilk 10’a giren adaylara ise Fikri Mülkiyet Akademisi’nin düzenleyeceği eğitimlere katılım imkanı sağlanacak. 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics