e-toplum Kamu 02 NİSAN 2014 / 12:24

Fonlar fonu kesinleşti

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan “ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR“, 5 yıl içinde 500 milyon liralık fon kullanılmasının önünü açtı.
Hazine Müsteşarlığı, Türkiye’deki şirketlere, yatırım yapmayı amaçlayan yerli ve yabancı fonlara ve yatırım ortaklıklarına yatırım amaçlı FON (sermaye) sağlayacak. 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi hedefini yakalamak isteyen ekonomi yönetimi, girişimcileri global rekabete hazırlamak için 2 yıldır hazırlıklarını sürdürüyordu. Hazine Müsteşarlığı, girişim sermayesi yatırım fonları ve diğer yatırım fonları aracılığıyla girişimcilerin projelerini destekleyecek. Katma değerli projeler ve yatırımların arttırılmasının önünde büyük engel olarak görülen sermaye yetersizliğinin ortadan kaldırılması için Hazine kesenin ağzını açıyor. Yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapan Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu, “Yeni getirilen bu düzenleme ile girişim ve yatırım sektörü için önemli bir farkındalık ve kaldıraç etkisi oluşacağını düşünüyoruz. Tüm bu fonların Türkiye’de kurulması veya taşınması; devamında da ülkemizden yönetilmesinin önündeki engeller kalkmış oluyor” dedi.

Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu, kesinleşen Fonlar Fonu kararının pazara etkilerini şöyle özetliyor.

  • Türkiye’deki şirketlere yatırım yapmayı amaçlayan yerli ve yabancı fonlar, yatırım ortaklıkları ve ilgili şirketlere yatırım amaçlı FON (sermaye) sağlanacak ,

  • Bu fonlara sermaye desteğini yönlendirecek, yönetecek fon ve bağlantılı destek yapıları oluşturulacak ,

  • Bu üst ve ilgili fonlar; yeterli deneyim ve vizyona sahip olacak , yani ana işleri bu olan ekip ve yapılar bunlar, bunu içinde ilgili fon ile yapılan aksiyonda hedef 12 den vurulması mümkünse de tek atışta tam hedef prensibi benimsenerek sermaye birikimlerinin ESAS yatırıma hızla ulaşması sağlanacak ,

  •  Yine teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek yatırımlara öncelik verilecek 

  •  Kamu; bir üst fon modunda ilgili sektöre önemli kaynak aktararak hareketliliği sağlayacak, yönlendirecek ve denetleyecek. Bu düzenleme ile aslında sektör için tulumbaya su etkisi oluşturularak özel sektörün çok daha fazla sermaye aktaracağı söylenebilir. 

  • Beş yıllık süreçte 500 Milyon TL kaynak aktarılması hedeflenmektedir. Bu fonun maksimum kaç üst fon şeklinde yapılanacağı net olmamakla birlikte en az 2 üst fon olarak yapılanacağını anlıyoruz. 

  • Aynı zamanda ilgili çalışmada bir üst fonun en az 5 girişim sermayesi fonuna yatırım yapacağı belirlenmiştir. Bu verilerden hareket edersek bizce 25 girişim sermaye fonu bu üst fon siteminden direkt veya dolaylı faydalanacaktır. 

  •  Bu çalışma yapılırken uluslararası örneklerin (Güney Kore ve Almanya) dikkate alındığını görüyoruz. Masraflar ve ödemeler noktasında yine uluslar arası normlar da makul %1-2 düzeyinin baz alındığını görüyoruz. 

  • Yine hızlı ve net sonuçlar hedeflendiği için, bu destekte kamusal bir yapı olmasına rağmen PERFORMANS sistemi benimsenmiştir. Portföy yönetici yapılar için %10, Bireysel Katılım Yatırımcıları için ise %20’ye kadar performans ücreti öngörülmüştür. 

  • Karslıoğlu’nun verdiği bilgiye göre “Fonlar Fonu”nu kullandırmak için deneyim ve vizyona sahip özel bir ekip kurulacak. Bu ekip ve yapılar, tek atışta tam hedef prensibi benimseyecek ve sermaye birikimlerinin esas yatırıma hızla ulaşmasını sağlayacak” diyen Hüseyin Karslıoğlu, teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek yatırımların öncelikli hedef olduğunun önemle altını çizdi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics