e-toplum Kamu 02 NİSAN 2017 / 16:44

Havacılık ve uzay başlığında dev müze

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Yeşilköy’deki Havacılık Müzesi’nde kurulan İstanbul Havacılık ve Uzay Gelecek Merkezi (HUGEM) faaliyetlerine başladı. HUGEM’in hedefi; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğe meraklı gençler yetiştirilmesine katkıda bulunarak, havacılık ve uzay alanlarında toplumsal farkındalık sağlamak, havacılık ve uzay teknolojilerini her yaştan insana anlatmak ve özellikle gençlere bilimi sevdirmek.
HUGEM’de, Kalkınma Bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce desteklenen projeler gerçekleştirildi. Merkez; havacılık tarihi, meslekleri ve sporlarını bilgi tabanlı yenilikçi uygulamalarla ziyaretçilere sunarken, öğrencilere yönelik tematik atölye ve etkinliklerle havacılık ve uzay konularında merak ve ilgiyi artırarak, onları STE(A)M (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) alanlarına yönlendirmeyi amaçlıyor.
HUGEM dört bölümden oluşuyor. Havacılık ve uzay tarihinin önemli olaylarından Hezârfen Ahmed Çelebi’den günümüz modern havacılığına kadar uçuş tarihi ile ilgili tüm önemli olaylar merkezde sergileniyor. NASA’dan takip edilen haberlerle salondaki dijital arşiv kronolojik olarak güncellenebiliyor. Merkez ile NASA ve ABD Hava Kuvvetleri arasında yürütülen görüşmelerle gelecekteki işbirliği fırsatları da ele alınıyor. 
HUGEM’de ilk ve orta öğretim ile lisede öğrenim gören 3 bin öğrencinin havacılık ve uzay odaklı atölye etkinlikleri ile bilim, teknoloji mühendislik, sanat, matematik alanlarına teşvik edilmesi hedefleniyor. Havacılık Müzesi arşivindeki fotoğraf ve kitaplar da dijitalleştirildi. Bu kapsamda 20 bin eser fotoğraflandı, 30 bin fotoğraf ve 60 bin sayfa kitap dijitalleştirilmesi tamamlandı. Havacılık ve uzay meslekleri ile ilgili 270 derece dijital sunum salonu, Havacılık ve uzay tarihi ile ilgili dijital zaman şeridi ve havacılık sporları ile ilgili interaktif tanıtım salonları HUGEM’de yerini alıyor. Ayrıca havacılık ve uzay konularında asker-sivil, kamu-özel, sanayi-üniversiteler gibi kurumlar arasında işbirlikleri de devam ediyor.
Öte yandan Havacılık Müzesi, tanıtım faaliyetlerinde öğretmenlerin desteklerini bekliyor. Öğretmenler aracılığıyla çocukların müze hakkında bilgi sahibi olmaları ve okullarda havacılık kulüplerinin kurulması hedefleniyor. Detayları www.havacilikuzay.istanbul/ adresinden edinmek mümkün.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics