e-toplum Kamu 24 MART 2014 / 08:01

Hedef: Yüksek teknoloji ihraç etmek

Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Tuncay Delibaşı, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak istediklerini kaydetti.

Prof.Dr. Tuncay Delibaşı, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerinin altını çizerek Hacettepe Teknokent’te yüksek teknolojili, yenilikçi ürünleri ve üretim yöntemlerini geliştiren şirketlerin, gerçek ve tüzel kişilerin, kurum ve kuruluşların buluşma platformu olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Delibaşı, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ülke ekonomisine sağladığı artı değerlerin yanı sıra yeni iş istihdam alanlarının oluşmasına da önemli katkı sağlıyor. Hacettepe Teknokent; sanayiciler tarafından yürütülen teknolojik ürün geliştirme çalışmalarına bilimsel artı değerler kazandırmak ve akademisyenlerce gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sanayiye uygulanmasına zemin hazırlamak ve ortak proje geliştirmek için önemli buluşma platformlarından birisi oldu. Akademisyenlerce kurulmuş şirketlerimiz var ve bu şirketlerdeki bilimsel ve akademik çalışmaların ticarileştirilmesi amacıyla projeler üzerinden Ar-Ge çalışması yürütülüyor. Akademisyenlerce kurulan 9 ayrı şirketimizin 15 Ar-Ge projesi de başarıyla tamamlandı ve ürünlerin ticarileştirilmesinden sonra bu şirketler bölgeden ayrıldı. Akademisyenlerimiz teknoparkta devam eden projelere danışmanlık desteği de sağlıyor. Hacettepe Teknokent, ülke sanayisine önemli katma değer oluşturan teknokentlerden birisi haline geldi” açıklamasını yaptı.

Uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak istiyoruz
“Türkiye’nin yüksek teknoloji geliştirme ve üretim merkezi olma yolunda hızla ilerleyen başkent Ankara’nın ve dolayısıyla ülkemizin katma değeri yüksek, ileri teknolojili yenilikçi, inovatif ürünlerin geliştirildiği bölge olmasına ve yurtdışı pazar payının artırılmasına Hacettepe Teknokent olarak sağladığımız katkının giderek artmasını hedeflemekteyiz” diyen Delibaşı, yapılan yatırımlarla Türkiye’de sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarına destek veren, öncülük eden lider bir teknokentin oluşturulması amaçladıklarını da ekledi. Delibaşı, “Ülke sanayisinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek çok önemli. Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak istiyoruz. En önemli amaçlarımızdan biri; araştırmacı ve vasıflı kişilere iş olanağı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak. Diğer yandan, ileri teknoloji alanında çalışan yerli ve yabancı şirketleri bir araya getirerek, gerek kendi aralarında gerekse üniversiteyle sinerji yaratabilecekleri işleyişleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Prof.Dr. Tuncay Delibaşı, ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine; böylece, uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacında olduklarını vurguladı.

Şirketlerimizin ihracat ve tanıtımlarını destekleyeceğiz
Teknoparklar konusunda bir eleştirisini de gündeme getiren Delibaşı, “Teknokentlerde ağırlıklı olarak yazılım şirketlerine yer veriliyor ama bunların ne kadarı Ar-Ge yapıyor diye sormak gerek. Teknokentler denge kurmadan yazılım şirketlerini kabul eder duruma geldi. Biz yazılım şirketlerini kabul ederken çok seçici davranıyoruz. Donanım konusunda da destek gerekiyor. Bu noktada; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji geliştirmeyle ilgili regülasyonlar yapması şart.
Hacettepe Teknokent’te; uçak boyası, çelik yelek, mikroskop üreten şirketlerimiz var. Biz yüksek teknolojik ürünlere sahip şirketlerimizin Ar-Ge’lerini, ihracat ve tanıtımlarını destekleyeceğiz” şeklinde konuştu. “Teknokentte; BT, elektronik, enerji, geri dönüşüm, gıda sanayi, ilaç, inşaat, madencilik, makine ve teçhizat imalatı, medikal, medya ve iletişim, otomotiv, sağlık, savunma sanayi, perakendecilik, telekomünikasyon konusunda projeler yürütüyoruz. Siber güvenlikle ilgili ekip kurduk. Patent sayımızı artıracağız” diyen Delibaşı, bünyelerinde akredite edilmiş BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı bulunduğunu ve burada elektronik haberleşme cihazlarının standartlara uygunluk testleri ve sertifikasyon işlemleri yapıldığını da aktardı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics