e-toplum Kamu 05 MART 2017 / 15:37

Kamuda Endüstri 4.0 sesleri yükseliyor

Ankara’da gerçekleştirilen Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0 Teknoloji Platformu’nda kamunun yeni teknolojik döneme ait yol haritaları ele alındı.
Bilişim Zirvesi tarafından 2006’dan bu yana her yıl Ankara’da gerçekleştirilen Teknoloji Platformları etkinliği bu yıl 21 Şubat Salı günü Sheraton Oteli’nde yapıldı. “Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0” ana temasıyla gerçekleştirilen Teknoloji Platformu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren BTHaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, günümüzde tüm süreçlerin dijital yapıya geçtiğini belirterek, kamu kurumlarının da bu konuda önemli atılımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini kaydetti.
Teknoloji Platformu’na konuk konuşmacı olarak katılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da, şunları kaydetti: “Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinde kamu her zaman başı çekti. Son yıllarda özel sektörün de bu alanda ciddi adımlar attığını görüyoruz. Bu gelişmede Ar-Ge teşviklerinin önemli bir rolü oldu. Biz bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya ve bu konuyu daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız. Yerli ve milli üretim konusunda işin henüz başlangıç aşamasındayız. Geçtiğimiz yıl 4.5G ihalesinde şartnamesinde koyduğumuz oranlar, bizim bu konudaki kararlığımızın bir göstergesi oldu. Endüstri 4.0 döneminde artık bilgiyi üretimin odağına koyuyoruz. Lokomotif bir sektör olarak bilişimin farkındalığını hep beraber diğer sektörlere de aktarıyoruz. Dijital gelişmelerin farkında olmayanlar ne yazık ki küçülecek ve yok olacaklar.  Bu bakış açısına tüm kamu kuruluşlarının sahip olduğunu ama bu bakış açılarının nasıl harekete geçirileceği konusunda alınması gereken uzun bir yolun olduğunu düşünüyorum. İşte bu noktada bilişim teknolojileri sektörünün de tecrübelerine ihtiyaç duyuyoruz. Yeni teknoloji ve ürün geliştiren herkesi, arada hiçbir aracı olmadan gelip fikirlerini bize açmasına davet ediyoruz.”
Daha sonra söz alan BI Technology Danışmanlık ve Destek Direktörü Emre Çabuk, “Dijital Dönüşüm: İnsan, Teknoloji, Veri” başlıklı sunumunda, dijital dönüşüm süreçlerinde büyük verinin önemi konusunda bilgi verdi. Emre Çabuk, açık veri ve her verinin birbirleriyle konuşabildiği yeni nesil analitik yaklaşımları konusundaki gelişmeleri de değerlendirdi.
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Sıddık Yarman da, “Endüstri 4.0 Stratejileri, Kapsama Alanları ve Standartlar” başlıklı sunum gerçekleştirerek, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmaları konusunda bilgi verdi.
Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Ülke Müdürü Ali Oktay Ortakaya, “Endüstri 4.0 Çağında Mobilite” başlıklı sunumunda, üretim süreçlerinin ve ürünlerinin bilişim teknolojileri ile desteklendiği, nesnelerin interneti kavramının geliştiği bu yeni dönemde amacın sadece işletme maliyetini düşürmek olmadığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Birçok kurum dijital olgunlaşmayı hafife alırken, var olan birçok belirgin fırsatı da kaçırıyor. Maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan operasyon süreci, geliştirilmiş üretkenlik ve artan üretim hızı, yüksek doğruluk ve kalite, kağıt ve kalemden vazgeçme, iş süreçlerini yerinde iyileştirme, makinaların çalışmama süresini ve standart bakım ihtiyacını azaltma, tahmine dayalı bakım planlaması ile rekabet avantajları ve verimlilik artışları sağlanıyor” dedi.
“Bir Tsunami Geliyor: Endüstri 4.0” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak da, dijital dönüşüm sürecindeki gelişmelerin yansımaları konusunda bilgi verdi.
Teknoloji Platformu etkinliğinin ikinci bölümünde “Endüstri 4.0’ın Kamuya Yansımaları, Kamu Yeni Döneme Nasıl Hazırlanmalı? Başlıklı bir panel gerçekleştirildi. PTC Türkiye, Yunanistan ve İsrail Bölge Satış Müdürü Dr. Bilgehan Baykal’ın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Adile Yamaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilişim Ağları ve Sistem Daire Başkanı Sibel Aslan ile Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik Daire Başkanı Dr. Yenal Arslan katıldılar. Kamu kurumlarının dijital dönüşüm stratejileri ve bu yönde yaptıkları çalışmaların ele alındığı panelde, kurumların önümüzdeki dönemlerde yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgi verildi.
Panelin ardından söz alan İstanbul Academy Direktörü Levent Karadağ, “Kamuda Endüstri 4.0 Meslek Politikası” başlıklı sunumunda, Endüstri 4.0’ın yapıtaşlarını oluşturan teknolojileri; otonom robotlar, simülasyon, bulut bilişim, büyük veri ve analitik, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, üç boyutlu üretim, yatay ve dikey entegrasyon ile endüstriyel nesnelerin interneti olarak sıraladı. Endüstri 4.0’ın yakıtının veri olduğunu kaydeden Levent Karadağ, yeni oluşabilecek meslekleri şöyle sıraladı: Küresel hukuk kanun tasarıcısı, aktivist eylem tasarımcısı, inanç danışmanı, nostaljik mimari, sitogenetik doktoru tele cerrah, genetik danışmanı, kişisel eczacı, yeniden vahşileştirici, iklim düzenleyici, dikey çiftçi, sanal öğretmen, avatar geliştirici, dijital imaj danışmanı, kişisel marka yöneticisi, kişisel içerik yazarı, sanal gerçeklik mimarı, robot ve yapay zeka terapisti, kişisel film animatörü, mutluluk tasarımcısı, yapay organ imalatçısı, yaşam sonu terapisti, hafıza geliştirme cerrahı, uzay turizm rehberi, uzay hukukçusu, uzay kolonisi sosyoloğu, veri merkezi teknisyeni, dijital duyu geliştiricisi, robot tamircisi, kişisel veri düzenleyici, dijital veri çöpçüsü, asteroid madencisi, exo biolojisit, uzay pratisyen hekimi, sürdürülebilirlik danışmanı, alternatif enerji geliştiricisi, kaya gazı mühendisi, çöp tasarımcısı, kayıp tür canlandırıcısı, basitleştirme uzmanı, drone sürücüsü.
“Sanayi 4.0, CC Link Teknolojisi ve eF@ctory” başlıklı bir sunum gerçekleştiren CLPA Türkiye Ülke Müdürü Tolga Bizel, Sanayi 4.0’ın gerekliliklerini yerine getirmek için kamu, özel sektör ve kamuoyunun ortak bir uygulama ve geliştirme planı üzerinde anlaşmış olmalarının önem kazandığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Ülkemizin yapabilecekleri göz önüne alınarak, eldeki kaynakların gerekirse kamu tarafından hareketlendirilmesinin olumlu etkiler yaratacağını düşünüyoruz. Bu yeni sanayi evresinde mevcut üretim gücümüzün güvenli bir şekilde korunması ve geliştirilmesi için destek ve teşvikler oluşturulmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğu gerçeğinden hareketle yüksek potansiyelinin doğru kullanılabilmesi için özel sektör ve yeni pazarlara yönelik yeni kamusal planların yapılmasını ve farkındalığın artmasını çok önemsiyoruz. Bu noktada, Sanayi 4.0 konusunun Türkiye’deki geleceği, izlenmesi gereken stratejiler, kamunun bu süreçteki rolü ve yeni teknolojilere yaklaşımı konularının tartışıldığı bu etkinlik çok değerliydi. Ele alınan konuların yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmiş olması açısından da önemli bir etkinlikti.”
Etkinlik kapsamında ikinci panelden önce gerçekleştirilen son sunumu Bimser Çözüm’den BOYSWEB Ürün Yöneticisi Göksel Çelik, yaptı. “Sanayi 4.0’da Kurumsal Varlık Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Göksel Çelik, toplam verimli bakım yaklaşımıyla kurumların elde edeceği avantajları şöyle sıraladı: Personelin işletmeye kolay entegrasyonu, bakım maliyetlerinde azalma, envanter / Yedek parça stok maliyetlerinde azalma, ekipman satınalmalarında azalma, işgücü verimliliğinde artma, işgücü maliyetlerinde azalma, garanti kapsamındaki işlerin düzenli takibi ile servis maliyetlerinde azalma, hızlı, doğru raporlama ve karar destek bilgisi üretmesi, arızaya müdahale süresinde azalma, bakım kontrollerinin iyi yapılması sonucu daha kaliteli üretim, bakım maliyetlerinin azalmasından dolayı ürün maliyetlerinin düşmesi, bakım ekiplerinin planlı ve kontrollü yönetilmesi, denetimlerde bakım açısından şirketin, olumlu vizyon sunması.
Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0 Teknoloji Platformu’nun son oturumunda “Yeni Nesil Teknolojilere Kamunun Bakış Açısı” adlı panel yer aldı. Danışman Sedef Özkan’ın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Ülke Müdürü Ali Oktay Ortakaya, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistem Daire Başkanı Fatih Uluçam, Adalet Bakanlığı Sistem ve Bilgi Güvenliği Şube Müdürü Yunus Emre Tiraz ile Altındağ Belediyesi Bilgi İşlem Şube Müdürü M. Erkan Uçaner katıldılar. Kamu kurumlarının yeni nesil teknolojilere bakış açıları ve sağladığı katma değerlerin konuşulduğu panelde, bu konuda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
 
‘İnsan kaynaklarımızı acilen yeniden yapılandırmalıyız’
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Sıddık Yarman, dijital devrime ve dünyaya ayak uydurabilmek için çok ciddi miktarda kalifiye iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin 2030 yılına kadar yaklaşım 65 bin bilişim uzmanına ihtiyacı var. Dijital dönüşüm süreçlerinde siber güvenlik kavramı oldukça önem kazanıyor. Artık ülkeler arasındaki rekabet ve savaş siber alana kaymış durumda. Her kurumun kendine ait bir güvenli iletişim altyapısının olması gerekiyor. Kripto algoritmalarının mutlaka milli ve yerli olması, bu teknolojilerin Türk mühendisler tarafından geliştirilmesi gerekiyor. Biz 15 Temmuz öncesinde bu konuda çok kötü bir sınav verdik. Bu konuda çok büyük zararlar gördük ve artık çok hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Dijital dönüşüm ile birlikte biz güvenilir kadroları yetiştirmek zorundayız. BThaber ve Bilişim Zirvesi’nin bu etkinlik ile kamu ve özel sektörü biraraya getirmesi, farkındalık çalışmaları açısından oldukça önemli. Etkinliğe katılımın yoğun olması, kamu yöneticilerinin etkinliğe ilgisi dijital dönüşüme olan inancın da bir göstergesi.”
 
‘Dünya ekonomisi yeni bir boyuta ulaştı’
“Bir Tsunami Geliyor: Endüstri 4.0” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak şu bilgileri verdi:
“İlk kez 2011 yılında Hannover Fuarı’nda zikredilen ve daha sonra bir sanayi modernleşmesi projesi olarak duyurulan Endüstri 4.0 paradigması bugün bir tufana dönüştü. Dünya ekonomisi, yapay zeka, büyük veri analitiği ve bulut teknolojileri ile yeni ve devasa bir boyuta ulaştı. Dünyanın gündemine akıllı evler, akıllı fabrikalar, akıllı belediyeler ve akıllı şehirler kavramları oturdu. Bu yeni sistemde teknoloji, ekonominin temel taşlarını sürekli değiştiriyor. Teknoloji şirketleri tek tek eski dönemin milyar dolarlık dev şirketlerinin önüne geçiyor.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics