e-toplum Kamu 13 OCAK 2018 / 11:48

Kamuoyunun fikirleri bekleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Toptan Sabit Yerel ve Merkezi Erişim Pazarları Analizi resmi internet sitesi www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusleri platformunda yayımlanarak kamuoyu görüşüne açıldı. Toptan seviyede genişbant internet hizmetlerine ilişkin pazarların ele alındığı taslak pazar analizi dokümanının, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) çerçevesinde hazırlanarak, genişbant hizmetlerinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Bu pazar analizi dokümanı ile yeni nesil fiber altyapılar üzerinden bazı yeni hizmetlerin sunumunun sağlanması, fiber altyapılar üzerinden sunulan hizmetlerin düzenlenmesi suretiyle daha yaygın hale gelmesi, sektörde rekabet düzeyinin artmasını sağlarken düzenlemelerin belirlenmesi, işletmeciler tarafından tüketicilere daha yüksek hızlı hizmetlerin daha makul koşullarda sunulması ve Genişbant İnternete İlişkin 2023 Yılı Hedefleri’ne ulaşılmasında katkı sağlanması hedefleniyor.
Halen taslak durumunda olan bu pazar analizi dokümanına yönelik olarak BTK’ya iletilecek görüşlerin değerlendirilmesi paralelinde, bu doküman da nihai haline kavuşturulacak.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics