e-toplum Kamu 13 MART 2016 / 14:08

KOBİ’ler dönüşüyor ama hala alınacak çok yol var

Türkiye'nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, KOBİ’leri yarına hazırlamaya yönelik çalışmalarına TÜSİAD işbirliğiyle devam ediyor. İşbirliğiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında paylaşılan Yarına Hazırım Raporu’nda Türkiye’deki işletmelerin yarına hazır olmasının önemine değinilerek, Dijitalleşme Endeksi bulguları paylaşıldı. Rapor sonuçlarına göre, Temmuz 2014’ten bugüne kadar 41 bin KOBİ Yarına Hazırım Platformu’ndan faydalandı ve Türkiye’nin dijitalleşme endeksi yüzde 48’den yüzde 53’e çıktı.

Vodafone ve TÜSİAD arasındaki işbirliği kapsamında, “Yarına Hazırım” projesi ile ortaya çıkan tespitler, TÜSİAD-Bilkent Üniversitesi BTF tarafından analiz edilecek ve çözüm önerileri belirlenecek. Böylece firmaların daha fazla dijitalleşmesi ve bunun sonucunda ülkemizin dijitalleşme yarışında çok daha üst sıralara çıkması hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi:
“Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 95’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Gelecekteki olası değişiklikler karşısında ayakta kalmalarını sağlamak için KOBİ’leri daha verimli hale getirmek son derece önemli. Ülkemizde işletmelerin dijital haritasını oluşturma hedefiyle Temmuz 2014’te sunduğumuz Yarına Hazırım Platformu ile KOBİ’lere Vodafone kullanıcısı olsun veya olmasın hiçbir ücret ödemeden dijitalleşme endeksini hesaplama ve verimliliklerini artıracak teknoloji çözümlerine ulaşma imkânı sunuyoruz. Yarına Hazırım Platformumuz kurulduğu günden bugüne 2 milyon defa ziyaret edildi. Toplamda 41 bin işletme dijitalleşme endeksini hesapladı ve ihtiyaçlarını öğrendi. Lansmanımızdan bu yana yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de işletmelerin dijitalleşme endeksini yüzde 48'den yüzde 53'e çıkardık. Türkiye’nin dijitalleşme endeksini yüzde 75’e çıkarmak için çalışıyoruz.”
TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi:

“Türkiye’nin uluslararası rekabet endekslerinde anlamlı bir sıçrama yapabilmesi için bilime, inovasyona ve dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu her ortamda tekrarlıyoruz. Ancak veriler bize gösteriyor ki bu alanlarda henüz öncü konumda değiliz. Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın daha kat etmesi gereken uzunca bir yol var.”

Bilkent Üniversitesi–TÜSİAD BTF Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir ise şöyle
konuştu:

“BTF olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Türkiye ekonomisinde KOBİ’ler çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla, KOBİ’lerin dijitalleşmesi tüm Türkiye’nin dijitalleşmesinde çok önemli bir etken. Vodafone, Türkiye’deki KOBİ’leri temsil ettiğini düşündüğümüz firmaların, “Yarına Hazırım” projesi kapsamında çıkardığı tespitlerini, BTF ile paylaşıyor. BTF olarak bu bilgileri çeşitli makine öğrenmesi ve veri madenciliği teknikleri kullanarak analiz edeceğiz. Bu analiz sonucunda KOBİ’lerde bilgi teknolojilerinin kullanımı konusundaki durumu görme fırsatı bulacağız.”
 
Tüm şirketlerin sadece yüzde 40’ı ortalama dijitalleşme skorunun üzerinde

 
Yarına Hazırım Platformu kurulduğu günden bugüne 2 milyon defa ziyaret edildi. 81 il ve 37 farklı sektörden 22 bin işletmenin doldurduğu Dijitalleşme Endeksi uygulamasından elde edilen bazı sonuçlar:
 
Türkiye’nin ortalama dijitalleşme skoru yüzde 53 olurken, en büyük şehirlerin skorları yüzde 50 ile yüzde 62 arasında değişiklik gösteriyor.

En dijital şehirler; Kayseri yüzde 62, Bursa yüzde 58, Konya yüzde 57, Muğla yüzde 56.

Dijital dönüşümde potansiyel artış beklenen şehirler; Denizli yüzde 52, Kocaeli yüzde 52, İzmir yüzde 51, Adana yüzde 51, Ankara yüzde 50.

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’ini barındıran 12 büyük şehirden sadece 6’sı Türkiye ortalamasının üzerinde.

En büyük 12 şehirden 7’sinde şirketlerin yüzde 70’inden fazlasının dijitalleşme skoru 70’ten düşük.

En büyük sektörlerden sadece 7’si Türkiye ortalamasının üzerinde.

En dijital sektörler; Teknoloji yüzde 64, otomotiv yüzde 61, turizm yüzde 60, sağlık yüzde 58.

Dijital dönüşümde en yüksek potansiyele sahip sektörler; ulaşım yüzde 52, gıda yüzde 51, tekstil yüzde 51, elektrik yüzde 51, inşaat yüzde 50, perakende yüzde 43. Toplam şirket sayısının yüzde 39’una karşılık gelen ve dijitalleşme seviyeleri çok düşük olan inşaat, gıda, tekstil ve perakende gibi nispeten daha büyük sektörlerde önemli fırsatlar söz konusu. 
ETİKETLER : kobi tüsiad 1063

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics