e-toplum Kamu 23 EYLÜL 2017 / 10:58

KOBİ’ler için dünya gibi fırsatlar var

Facebook, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası, KOBİ’lerin duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak adına gerçekleştirilen Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, online araçların KOBİ’lerin uluslararası ticaret yaparak büyümesinde önemli rol oynadığını gösteriyor. Ankete katılan 42 ülke, dünya nüfusunun yüzde 40’ını temsil ediyor. Bugüne kadar Facebook’ta ‘Sayfa’sı olan, 218 binden fazla işletme aylık ankete katıldı ve bu da Ocak 2017’den bu yana yaklaşık yüzde 60’lık artışı gösteriyor.
Öte yandan Facebook, daha fazla bilgi elde edebilmek adına Mart-Mayıs 2017 döneminde ankete “Ticaret Raporu” başlıklı yeni bir modül ekledi. Bu modül kapsamındaki soruları 50 bin KOBİ yanıtladı. Türkiye’nin anket sonuçları şöyle:
- KOBİ’lerin yüzde 55’i önümüzdeki 6 aya olumlu bakarken, yüzde 46’sı kendi sektörleri, yüzde 39’u da ekonominin durumu hakkında olumlu beklentilere sahip.
- KOBİ’lerin yüzde 25’i son 6 ayda çalışan sayısının arttığını belirtirken, yüzde 33’ü de gelecek 6 ayda çalışan sayısında artış beklediğini belirtti.
- Yüzde 58 ile KOBİ’lerin en fazla karşılaştığı zorluk müşteri çekmek. Bunu yüzde 56 ile ekonomik durumun getirdiği belirsizlikler, yüzde 53 ile de gelir artışı izliyor.
- KOBİ’lerin yüzde 74’ü online araçları ürün ve hizmetlerini sergilemek ve potansiyel müşterilere reklam yapmak için kullanırken, yüzde 64’ü bu araçları müşterileri ve tedarikçileri ile iletişim kurmak, yüzde 62’si de bilgi sağlamak için kullanıyor.
- Yeni “Ticaret Raporu” modülüne göre Mart-Mayıs 2017 döneminde ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 18’i uluslararası ticaret yaparken, yüzde 14’ü de ihracat yapıyordu. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics