e-toplum Kamu 16 EYLÜL 2017 / 19:30

KOBİ’ler uluslararası rekabete hazırlanacak

KOBİ’lerin, dünya standardında verimlilik ve rekabet sergileyebilmesi hedefiyle, 27 Eylül’de Ankara Sheraton Oteli’nde “1. Kobiler ve Bilişim Kongresi” düzenlenecek. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliği ile düzenlenecek kongre ile ilgili olarak TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Gelenekselleştirme kararı aldığımız bu ilk kongre; KOBİ’lerimizin Avrupa standartlarını yakalaması için gereken değişim ve dönüşüm yolunda destekleyici nitelikte olacak. KOBİ’lere, dijital dönüşümlerini hızlıca gerçekleştirmeleri ve 4. Endüstri Devrimini yakalamaları için yol göstereceğiz” dedi.
Kongrenin temel konu başlıkları ise “Dijital Dönüşüm ve Yeni Fırsatlar”, “Rekabet Gücü, Stratejiler ve Üretim Yapısı”, “Yenilikçilik ve Ar-Ge”, “Verimlilik”, “KOBİ’lere Güç Veren Çözümler (Siber Güvenlik Sigortası, Tares Taşınır Rehin Sicili, Kümelenme)”, “Bilişim Güvenliği Farkındalığı”, “Genç KOBİ ve Genç Girişimcilere Çözüm Önerileri”, “Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Kavramları”, “Rekabet Stratejileri ve Yönetişim” ve “Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması” olarak sıralanıyor. KOBİ yöneticileri, karar alıcıları ve bilişim sorumlularının yanı sıra ilgili Bakanlık temsilcileri, genç girişimciler ve melek yatırımcıların da yerini alacağı Kongre’ye sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek. Katılım için ön kayıtlarlar ise http://kobibilisim.org.tr/1-kobi-bilisim/kayit adresinden yapılabilecek. Rahmi Aktepe, kongrenin hedeflerini ise şöyle anlattı: 
“KOBİ’lerimiz üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip. Ancak, ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyi, birçok Avrupa ülkesinden daha düşük. Bu da finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında sorunlardan kaynaklanıyor. Türk KOBİ’lerinin Avrupa standartlarını yakalayabilmeleri, hatta onlarla rekabet edebilmeleri için bu yönde bir değişim ve dönüşüm şart. Bu dönüşümü, KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalı. Kongre kapsamında düzenleyeceğimiz çözüm ve farkındalık oturumlarının, KOBİ’lerin yönetim ve karar alıcılarına yol gösterici ve destekleyici olacağına inanıyoruz. Kongre’nin sloganını da ‘Ekonominin itici gücü KOBİLER, KOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM’ olarak belirledik. Hedefimiz, KOBİ’lerimizi uluslararası rekabete hazırlamak.”  
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics