e-toplum Kamu 10 MART 2014 / 08:01

Kullanıcılar internetin riskleriyle karşı karşıya kaldı

TBMM Adana Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Necdet Ünüvar, ‘5651-İnternet Yasası’ ile ilgili görüşlerini aktardı.

Daha önce Bilişim ve Internet Araştırma Komisyonu Başkanlığı da yapan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, ‘İnternet Yasası’nın sansür değil özgürlük getireceğini dile getirerek “Bir web sitesinde özel hayatı tehdit eden ya da sakıncalı içerik tespit edildiğinde, site mahkeme kararıyla tamamen kapatılıyordu. Artık bu düzenlemeyle, sitenin suç teşkil eden ilgili içerik dışındaki yayınlarına devam edilebilecek. Dolayısıyla, o sitenin kullanıcılarının haber alma özgürlüğü kısıtlanmamış olacak. 5651 sayılı kanun 2007 yılında o günün şartlarına göre yapılmış önemli ve gerekli bir düzenlemedir. Ancak düzenleme yapıldığı dönemle bugün arasında çok fark bulunuyor. İnternet ve bilişim hız kesmeden ilerlemiş ve gelişmiş, çok farklı bir nitelik kazanmıştır. İnternet her geçen gün takip edemediğimiz bir ivme ile gelişiyor ve güçleniyor. Kullanıcılar internetin fırsatlarından doyasıya istifade etti ama bir yandan da riskleri ile karşı karşıya kaldı” açıklamasını yaptı.

Saklanacak olan trafik bilgisi, içerik değil
Ünüvar, yeni yapılan düzenlemeyle kişilik hak ihlalinin önlenmesi ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının hedeflendiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Anayasa’nın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını güvence altına alan 17’nci maddesi uyarınca; ‘Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir’, özel hayatın gizliliği ve korunmasını güvence altına alan 20’nci maddesi uyarınca, ‘Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir’ der. İşte bu, kanundaki düzenlemenin dayanaklarından en önemlisidir. İnternette bir video ya da bir insanın özel hayatını hiçe sayan bir içerik çıkıyor. Bu içerik ışık hızıyla paylaşılıyor. Mevcut düzenlemeler de kişi mağduriyeti için mahkemeye gidiyor ve süreç ne zaman sonuçlanırsa o zaman müdahale ediliyor. 2007 yılındaki kanuna göre en az 7 günlük bir süre sonunda kişinin mağduriyeti gideriliyordu. Bu düzenlemeyle mağduriyet çok daha kısa sürede gideriliyor. Kişisel bilgilerinin TİB’e düşmesini istemeyenler var. Saklanacak olan trafik bilgisidir, içerik değil. Yeni düzenlemeyle hâkim kararıyla sadece ilgili içerik engelleniyor, sitenin diğer yayın faaliyeti devam ediyor. Eski kanuna göre sitenin bütünü kapalı kalıyordu.”
Özel hayatın gizliliği korunacak
“2007 yılında dünyada ve ülkemizde çocukların cinsel istismarının ve çocuk pornografisinin, küresel organize suç örgütlerinin de desteğiyle hızla artarak yaygınlaşması, internetin adeta bu suçların aracı ve mekânı haline gelmesi ve bu konuların görsel, işitsel ve yazılı medyada her gün başka bir üzücü hadiseyle, başka bir mağduriyetle gündemden hiç düşmemesi sebebiyle, biraz da o günün şartlarında düzenlenen 04.05.2007 tarihinde 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ kabul edilmişti” diyen Prof. Dr. Necdet Ünüvar “2012 yılı içinde TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri üzerine, bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişmelerin değerlendirilmesiyle internet kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla ‘Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’ adıyla bir araştırma komisyonu kuruldu. Başkanlığını yürüttüğüm ve tüm tarafları dinlediğimiz çalışmada tam 1200 sayfalık, bu alandaki en kapsamlı rapor ortaya çıkarıldı. Bu komisyon raporunun son bölümünde yürütme organlarına bu alanda tavsiyeler yer aldı. Bu tavsiyelerin hayata geçirildiği de bu düzenlemeyle ortada. Bu düzenleme 76 milyon insanımız için yapıldı. Kanunun amacı kişilik hak ihlallerini önlemek ve özel hayatın gizliliğini korumaktır. Mağdur olan kişilerin mağduriyetlerinin mümkün olan en kısa sürede giderilmesi amaçlanmıştır. Mobilde üçüncü nesil teknolojilerle, sabitte de genişbant hizmetlerin yaygınlaşmasıyla; ses, veri, görüntü, video, IPTV hizmetleri elektronik haberleşme altyapıları üzerinden sunulabilir hale geldi ve yakınsama kavramı ortaya çıktı. Türkiye’de internet kullanımı hızla arttı ve dünyanın en çok internet kullanan ülkelerinden biri durumuna geldik. Dolayısıyla sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı da hızla arttı. Yapılan istatistikler gösteriyor ki siz bu yazıyı okurken dünyada 10 dakikada YouTube’a 3 bin saatlik video yüklendi, 1 milyon adet tweet atıldı, Google’ da 20 milyon arama yapıldı, 2 milyon 770 bin kişi Facebook’a girdi. Bu olaylar siz bu yazıyı okurken gerçekleşti. İşte bu veriler internetin dünyamızı nasıl değiştirdiği ya da nasıl değiştireceğinin rakamlarla göstergesi. Buradaki herkesin potansiyel bir veri üreticisi olduğunu düşünün; internetin oluşturduğu pek çok fırsat yanında, kişilik hakkı ihlali ve özel hayatın mahrem bilgilerinin kişilerin ailevi, ticari, sosyal hayatını perişan edecek şekilde kullanılabildiğini de hemen her gün görüyoruz. İşte son internet düzenlemesi bu nevi mağduriyetleri gidermek için gerçekleştirildi” yorumunu yaptı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics