e-toplum Kamu 23 NİSAN 2017 / 16:53

Lisanslama sınavları elektronik ortamda

Teknoloji odaklı çalışmalara özen gösteren Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), lisanslama sınavlarındaki dijital dönüşüm süreci ile yenilikleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda, sermaye piyasalarının küresel bir marka olma yolunda ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve sürekli gelişiminin sağlanmasına lisanslama, sicil ve eğitim hizmetleri ile katkıda bulunan SPL, lisanslama sınavlarında elektronik dönemi başlattı.
Kâğıt ortamındaki sınav sürecinin elektronik ortama taşınmasını sağlayan uygulama, sektörden isimlerin katıldığı bir etkinlikle tanıtıldı. Sermaye piyasalarının önde gelen kurum ve kuruluşları, dernekler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, bankaların insan kaynaklarından sorumlu yöneticileri ile halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri yöneticilerinin katıldığı etkinlikte detaylar ele alındı. 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları; Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde 2012 yılından beri SPL tarafından kâğıt ortamda düzenleniyor. Tebliğ ile belirlenen 8 lisans türünden biri veya birkaçına sahip olmak isteyen adayların ilgili lisanslara ilişkin sınav konularından başarılı olmaları gerekli. Her bir lisans türü, 2 ile 12 arasında değişen sayıda konudan sınav gerektirirken, toplam 19 farklı konuda sınav yapılıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen lisanslama sınavları sonucunda 78 bin 103 adet lisansa hak kazanıldı ve lisans sahibi kişilerin yaklaşık 40 bini sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda, bu sayının yaklaşık 27 bini de bankalarda çalışıyor. Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS); ilk aşamada 6 sınav konusu için SPL merkezinde bulunan bilgisayarlı sınav salonunda hafta içi 3 gün ve her gün 6’şar seans olmak üzere düzenlenmeye başlandı.
 
Ciddi bir yatırım ve hazırlığın sonucu
Etkinlikte konuşma yapan ve teknoloji projelerine önem verdiklerini ifade eden SPL Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Kaya, “Bunun bir sonucu olarak, bugüne kadar kâğıt ortamında yürütülen lisanslama sınavlarının elektronik ortam üzerinden de gerçekleşmesini sağlayarak, Elektronik Lisanslama Sınavı yani e-LS’yi hayata geçirdik. e-LS ile birlikte adaylar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisansları sınav konularından 3 Nisan’dan başlamak üzere hafta içi belirli gün ve mesai saatlerinde sınav konusu bazında, SPL Sınav Merkezi’nde elektronik ortamda sınava girme imkânına sahip oldu” bilgisini verdi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş da konuşmasında şunları söyledi: 
“Elektronik lisanslama sınavlarının başlamasıyla, lisanslama sistemimiz daha etkin ve çağdaş boyut kazandı, daha güncel bilgilerle daha hızlı sınav yapma imkânı oluştu. Elektronik sınavlar, ciddi bir yatırım ve hazırlık gerektirmekte. Bu nedenle sınav yapılan diğer alanların çok azında uygulanmakta. Biz de bu noktaya gelmek için çaba sarf ettik. Teknik altyapı, güvenlik, soru havuzu ve bunlarda süreklilik sağlamak kolay olmadı. Geldiğimiz noktayı her geçen gün daha ileri aşamalara taşıyacağız ve kısa süre içinde tüm lisans dalları için elektronik sınav sistemine geçeceğiz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics