e-toplum Kamu 05 KASIM 2017 / 16:14

Milli ürünlerin temelinde Ar-Ge var

Yerli ve Milli Üretim Ekosistemi Proje Geliştirme Çalıştayı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. BTK ev sahipliğinde OSTİM ve KOSGEB’in katkılarıyla düzenlenen çalıştaya BTK Kurum Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile kamu ve sektör temsilcileri katıldı. Yerli ve milli üretimin öncelikle Ar-Ge faaliyetlerinin etkin yürütülmesinden geçtiğini vurgulayan Dr. Sayan, “Bugün, Türkiye’nin ileri teknolojili ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 4 civarında ve bunu çok süratli bir şekilde artırmamız gerek. Bunun yolu da yüksek teknoloji içeren ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretip hem kendi ihtiyaçlarımız için kullanmak hem de ihraç etmekten geçiyor” dedi.
Yerli üretim adına kaydedilecek ilerlemelerin sadece ithalatın azalması ile kalmayacağı, ihracat açısından da ülkemize ve firmalarımıza katkılar sağlayacağını anlatan Dr. Sayan, “Yerlileşme çalışmalarımız bize ihracat kapılarını da açacak ve “Türk malı” ürünlerimiz, özellikle Ortadoğu gibi yeni pazarlara, hatta olgunluğa ulaşmış Batı pazarlarına ihraç edilecek. Hem ithalatın azalması hem ihracatın artması ile cari açığın azalmasında ciddi etkileneceğini tahmin etmemiz zor değil. Bu hedeflere ulaşılmasında işletmeciler kadar, üretici firmalarımıza da önemli görevler düşmekte. Sektörün ihtiyaçlarını iyi analiz ederek üretim güçlerini doğru kullanmaları gerek. Böylece arz talep dengesi sağlanarak elektronik haberleşme sektörüne yönelik bir üretim ekosisteminin geliştirilebileceğini öngördük, öngörüyoruz” yorumunu yaptı.
 
Önce işbirliği…
Yerli ve milli üretimin geliştirilmesinde kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversite, sanayi işbirliğinin tesis edilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Sayan, “Bu kapsamda; yerli malı belgeli ürün kullanımı ve KOBİ yükümlülüklerine ilişkin üretici firmaları, üniversiteleri, teknokentleri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, fikir alışverişinde bulunabilmek amacıyla etkinlikler düzenlemek, sektör paydaşları tarafından yapılan etkinliklere destek ve katılım tüm paydaşlar nezdinde farkındalığın artırılmasını sağlamak adına yaptığımız çalışmaların omurgasını oluşturuyor” bilgisini verdi.
Mobil haberleşme şebekesi ekipmanlarında dışa bağımlılığı ve dolayısıyla cari açığının azaltılması noktasında büyük öneme haiz ULAK 4.5G baz istasyonu tasarım ve üretimi gerçekleştirildiğini vurgulayan Dr. Sayan, “Yeter ki, sektörümüzde rekabetten önce işbirliğinin önemini anlayalım, bencilliklerimizi bir tarafa bırakalım. Önce iş ortaya koyalım” dedi.
 
Uluslararası standartlara uygunluk esas olmalı
OSTİM Başkanı Orhan Aydın, yerli ve milli imkanlarla iletişim sisteminin tamamının yazılım ve teknoloji olarak ülkemizde üretilmesi gerektiğini belirtti. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise konuşmasında, ülkemizin geleceği açısından, dışa bağımlılığımızı azaltarak yerli ve milli üretimin payını artırmamız gerektiğinin altını çizdi. BTK Kurum Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek ise telekomünikasyon alanında yerli ve milli üretim için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bir araya gelerek milli bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Amaçlarının şebekenin tamamını yerli ve milli imkanlarla uluslararası standartlara uygun şekilde yapmak olduğunu belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından çalıştay bölümüne geçildi. Oluşturulan anten ve anten kontrol ekipmanları, radyo erişim şebekesi ve ekipmanları, transmisyon ve anahtarlama şebeke ekipmanları, çekirdek şebeke, veri tabanı, iş zekası yazılım ve donanım ürünleri, faturalama ve müşteri hizmetleri yazılımları, güvenlik, operasyon ve iş destek yazılımları, enerji ve iklimlendirme ekipmanları, kapsamlı sistem projeleri gruplarının çalışmaları ele alındı. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics