e-toplum Kamu 30 TEMMUZ 2017 / 16:41

Ortak haberleşme altyapısı İstanbul için buluşuyor

İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ (İSTTELKOM) ile operatör şirketler Turkcell ve Vodafone arasında ortak telekomünikasyon altyapı hizmetleri alanında kapsamlı işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından BT ihtiyaçlarını karşılama, telekomünikasyon altyapı sorunlarına çözüm bulma hedefiyle kurulan İSTTELKOM, bu protokol ile ortak genişbant altyapı alanında operatörlere hizmet verecek. Ayrıca sürdürülebilir çözüm ve yapılar üretilmesi ile kaynak israfının önlenmesi ve daha fazla haneye fiber internet altyapısının daha hızlı ve ekonomik sunulması da sağlanacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen EHABS projesi ile işletmecilere ait elektronik haberleşme altyapı bilgilerinin tek veri tabanında toplanması, geçiş hakkı başvuru süreçlerinin takip edilmesi, toplanan verilerin de strateji ve politika belirlemede kullanılması hedefleniyor. EHABS’ın faaliyete geçmesi ile birlikte fiber optik kablo altyapısı hakkında; herhangi bir yerde altyapıya sahip olan işletmeci, altyapının uzunluğu (km), kapasitesi (GB), güzergâhı (adres veya coğrafi yer bilgisi), boş kapasite (%, GB), R/L cihazlarına ilişkin bilgiler gibi birçok bilgiye erişilebilecektir.
İlgili dokümanın yürürlüğe girmesiyle işletmecilerin de altyapıları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) belirlediği standartlara uygun tesis etmesi, standarda uygun kazılarla çevreye verilen rahatsızlığın azaltılması, kaliteli altyapı tesisi sayesinde olası arızaların azalması ile hizmet kalitesinin yükselmesi hedefleniyor. Buna ek olarak, işletmecilerin kendi şebekeleri için yaptıkları kazılarda altyapının başka işletmecilerin de ücreti mukabili kullanabileceği özelliklerde yapılması, işletmeciler arasında rekabetin arttırılması gibi faydalar sağlanması gündemde. Gereksiz kazı maliyetlerinin önüne geçilerek, son kullanıcıların daha makul ücretlerle elektronik haberleşme hizmeti alması, böylece kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve ekonomiye katkı da hedefleniyor. 
 
Mükerrer yatırımların önüne geçilecek
Küresel bazda fibere erişimde farklı uygulamalara işaret eden İSTTELKOM Genel Müdürü Yusuf Kotil, yaptıkları hizmet modelinin ise İsveç’in başkenti Stockholm’de uygulandığını, Türkiye için en ideal olan bu model sayesinde koordine olamamış tüm fiber altyapı gelişimlerine son vermeyi hedeflediklerini vurguladı. Fiber altyapılarda ilk tesis maliyetinin yüzde 68’ini inşaat çalışmalarının oluşturduğuna dikkat çeken Kotil, operatörlerin her birinin kendi altyapılarını kurmasının ciddi maliyetler yaratmasına karşılık, bu maliyetlerin tekrarını önleyerek, şirketler için önemli avantajları oluşturduklarını hatırlattı. 2023 Bilgi Toplumu vizyonunda yer alan internet hedefleri için kamu ve özel sektörün işbirliğinin ve tesis paylaşımı ile ortak altyapı kullanmasının önemine değinen Kotil, amaçlarının vatandaşların en gelişmiş iletişim teknolojilerinden yararlanmasına yardımcı olup, İstanbul’un yaşam kalitesinin arttırılması olduğunu vurguladı.
Ortak altyapı ile 4 milyar dolar yatırımın yeterli olacağını ve ciddi maliyetler yerine, önemli tasarruflar sağlanacağına değinen Kotil, İSTTELKOM olarak aynı güzergâhta ayrı ayrı fiber yatırımı yapılmasından ziyade, Geçiş Hakları Yönetmeliği’nin etkin şekilde uygulanması ile mükerrer yatırımların önleneceğini, altyapının ortak kullanımı ile atıl kapasitelerin kullanılır hale gelerek, yüksek hızlı ve ekonomik internet hizmetlerin her yere ulaşacağına da işaret etti. Kotil, hedefler paralelinde, 2023 yılında Türkiye’de her eve 100 Mbit/sn hızında genişbant hizmetinin sağlanmasının amaçlandığını söylerken, İSTTELKOM’un İstanbul için fiber optik altyapı hedeflerini 2019 yılında 6 bin km, 2023 yılında ise 12 bin km olarak gösterdi.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics