e-toplum Kamu 18 KASIM 2017 / 11:52

OSB’lerde çevreciliğin standartları netlik kazanıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu (DB-IFC) işbirliğinde yürütülen “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” kapanış toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. M. Veysel Yayan ve Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes C. M. Zutt’un katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi sonunda oluşturulan ulusal çerçeve 7 Kasım’da Ankara HiltonSA’da tüm gün süren etkinlikle gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla paylaşıldı. Toplantıda ayrıca projenin çıktısı olan ulusal çerçeve belgesinin ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği bir panel gerçekleştirildi. 
Kasım 2016’da başlatılan “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” ile yeşil OSB’ler (eko-endüstriyel parklar) için ulusal bir çerçeve oluşturulması ve organize sanayi bölgelerinde bu alandaki rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulması hedefleniyor. Mevcut OSB’lerin eko-endüstriyel parklara dönüşümü, yeni kurulacak OSB’lerin de bu yaklaşıma göre kurulmasına dair ulusal yol haritası geliştirilmesi hedeflenen proje ile, seçilen dört OSB’de (İzmir Atatürk OSB, Bursa OSB, Adana Hacı Sabancı OSB ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB) kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz olanakları, yeşil altyapı ve döngüsellik konularındaki potansiyeli ve olası eylemleri belirlemek için teknik tespit çalışması gerçekleştirildi. Bu teknik analiz çalışmalarına dayanarak, hem tanımlanan eylemlerin yasal düzenleyici çerçevesi proje kapsamında değerlendirildi, hem de Yeşil OSB’ler için yol haritası oluşturuldu.
Proje kapsamında seçilen dört OSB’nin bünyesinde yer alan firmaların kendi içlerindeki su ve enerji verimliliği uygulamalarına dair çalışmaları analiz edilerek ekonomik getiriler yanında su, atıksu ve karbon ayak izi azaltımı sağlayan iyi uygulamaları incelendi. Ayrıca OSB bünyesindeki firmalar arası ilişkiler analiz edilerek, OSB’ler içinde üretilen ortak atık akımının kategorizasyonu ve haritalanması yoluyla endüstriyel simbiyoz ve döngüsellik olanakları ortaya konuldu. OSB geneli düzeyinde, dört OSB’nin sokak aydınlatmalarının, su dağıtım şebekelerinin, ortak enerji üretim ünitelerinin ve atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumu incelenerek, bu altyapı birimlerinin daha verimli ve çevre dostu kılınmasına yönelik çözümler üretilmeye çalışıldı. Proje kapsamında “Yeşil OSB Kriterleri” de oluşturuldu.
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics