e-toplum Kamu 07 ŞUBAT 2016 / 12:30

Projeler, birlikte çalışabilirlik esaslarına göre hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, ‘Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının Bulut Bilişim Tabanlı Geliştirilmesi Projesi’ ve ‘Siber Güvenlik Altyapısı Kurulumu Projesi’ni hayata geçiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Sibel Aslan, ‘Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının Bulut Bilişim Tabanlı Geliştirilmesi Projesi’ ve ‘Siber Güvenlik Altyapısı Kurulumu Projesi’ hakkında bilgi verdi.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında Kalkınma Bakanlığı’na sunduğu ve 2015 Yatırım Programı’nda yer alan ‘Bakanlık Bilişim Altyapısının Bulut Bilişim Tabanlı Geliştirilmesi Projesi’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ulusal ve uluslararası alanlarda 3 yıllık bilişim yatırımlarının oluşturulduğu bir proje olarak öne çıkıyor.  Sibel Aslan, “Birlikte çalışabilirlik esaslarına göre hazırlanan projemizin, ayrıca 2015 Yatırım Programı’nda yer alan ‘Siber Güvenlik ve Kimlik Yönetimi’ projelerinin de eklenmesiyle kapsamı genişletildi” açıklamasını yaptıktan sonra şunları kaydetti: “ ‘Bakanlık Bilişim Altyapısının Bulut Bilişim Tabanlı Geliştirilmesi Projesi’, yeni nesil servis yaklaşımıyla hizmet veren bir veri merkezi yapısı oluşturma ihtiyacından ortaya çıktı. Bakanlıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında birleşmesiyle bir araya gelen farklı teknoloji ve mimarilerle geliştirilmiş bilişim altyapılarının ortaya çıkardığı yönetim ve idame ile ilgili zorluklar da bunda etken oldu. Diğer yandan kurum bilgi güvenliğiyle ilgili politikaların, süreçlerin, prosedürlerin belirlenmesi ve bunlar ışığında kurumun siber güvenlik altyapısının kurulmasına ihtiyaç duyuldu. Donanım paylaşımları sağlayarak maliyetleri azaltmak da istedik.”
 
‘Kamu Entegre Veri Merkezi’ altyapısıyla entegrasyon planlandı
 
Projenin amacıyla ilgili olarak da detayları paylaşan Aslan şöyle konuştu: “Bakanlık bilişim altyapısının ve uygulamalarının hazırlanması için gerekli asgari ihtiyaçların sağlanmasıyla, ‘Bulut mimari’ ile tasarlanan altyapının ‘Kamu Entegre Veri Merkezi’ altyapısıyla entegrasyonun mümkün kılınması planlanmakta. Bakanlığımız alt yapısında öncelikle olarak CBS altyapısının servis olarak yazılım modellerinin oluşturulması ve bu sayede servis edilecek altyapı yazılımlarının düşük maliyetle standart bir yapıda yaygınlaştırılması hedeflenmekte. Ayrıca oluşturulacak yeni bilişim mimarisinde; kuruma ait tüm bilişim kaynaklarının merkezi bir yapıya taşınması ve öncelikle kritik e-Devlet projelerinin bu mimariyle servis edilmesi temel amacımız. Bulut Projesi çalışması aşamasında bulut bilişim alanlarında dünyada ve ülkemizde kullanılan teknolojilerin türleri, çalışma usulleri ve sistemleri incelenip idarenin mevcut teknik altyapısı ve ihtiyaçlarının analiz edilmesiyle birlikte proje kapsamı belirlendi. Projenin planı, organizasyon ve yönetim yapısıyla, proje kapsamında geliştirilecek bulut mimarisinin, bakanlığın ve paydaşlarına ait bilgi sistemleriyle birlikte çalışabilirlik gereksinimleri ayrıca belirlendi. Bu amaca yönelik hazırlanan fizibilite etüdü Kalkınma Bakanlığı’na gönderildi ve talep edilen ödenek serbest bırakılarak proje onayı alındı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde proje ekipleri oluşturuldu ve proje faaliyetlerine başlandı.”
 
Kuruma ait tüm uygulama yazılımları ortak bir mimari yapıya oturtulacak
 
“Oluşturulacak yeni bilişim mimarisinde hedeflenen temel konunun; kuruma ait tüm uygulama yazılımlarının ortak bir mimari yapıya oturtulması ve paylaşımlı kaynaklara sahip kurumsal bir uygulama mimarisine geçilmesi yönünde olacak” ifadesini kullanan Aslan, “Günümüz yazılım teknolojilerine bakıldığında, çoklu veri merkezleri ve internet mimarisi üzerinden bulut bilişim teknolojilerine uygun yapıların kullanılıyor olduğu bir gerçek. Bu yapı, e-Devlet ve ‘Birlikte Çalışabilirlik’ kavramlarına da uygun bir yapı. Çünkü günümüzde kuruma ait kurumsal uygulamaların sadece kurum kullanıcılarına değil, diğer kurumlar ve vatandaşa kadar ulaştırılması gerekiyor. Bu bakış açısıyla kararlaştırılacak mimari yapının; kurumun 2016’ten itibaren geliştirileceği tüm bilişim tabanlı projelerde esas teşkil etmesi hedefleniyor. Projede; ‘Sanal Mimari Modernizasyonu Altyapısının oluşturulması’, ‘Depolama Sanallaştırma’, ‘Sanal Altyapı Servislerinin Devreye Alınması’, ‘Bulut üzerinde çalışacak Uygulamaların Devreye Alınması’ adımları uygulanıyor. Son adım da tamamladığında; kurum, elindeki coğrafi verileri bir önceki adımda gerçekleştirilecek bulut tabanlı mimari üzerinden paylaşacak yeteneğe ve kurum personelinin bulut tabanlı güvenli dosya paylaşımına izin verecek altyapıya kavuşabilecek” değerlendirmesini yaptı.
 
Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü kuruldu
 
Etkin siber savunmanın gerçekleşebilmesi ancak güvenliğin bir BT sisteminin henüz tasarım aşamasında ele alınmasıyla sağlanabilir. Bu öngörüler ışığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Siber Güvenlik Altyapısı Kurulumu Projesi’ni hazırladı. Sibel Aslan, projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen 2015 Yılı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım Projesi Programı kapsamında onaylandığını söyleyerek USOM ve Kurumsal SOME’ler ile gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla da Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü kurulduğunun altını çizdi. Aslan, “SOME’nin yanı sıra bu organizasyonu da içine alan, korumaya yönelik faaliyetlerle güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik çalışmaları da yürütecek mevcut Veri Merkezi’nden bağımsız bir lokasyonda, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SGOM / SOC) kurulacak. Siber güvenliğin tasarım aşamasından itibaren dikkate alındığı örnek bir proje oluşturuyoruz. Bakanlık için tasarlanacak SGOM yapısı, belirlenen olgunluk modelinde tanımlı süreçleri, insan kaynağını ve milli teknolojileri bir araya getirerek oluşturulacak. Yapının; sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecekte de etkin siber savunma sağlayarak bakanlığımıza ait sürekli kendini geliştirecek bir organizasyon olması hedefleniyor. Bu noktada Siber Güvenlik İşgücü Yetiştirme Programı da başlattık” şeklinde konuştu.
 
YORUMLAR
Muzaffer İPOR 09 ŞUBAT 2016 / 15:27 0 0
1) Bilgi güvenliği için Bakanlığımızda ve İl Müdürlüklerimizde internete hiç bağlı olmayan bilgisayarlar bulundurulsun tüm bilgiler, projeler, eserler yedek olarak bu bilgisayarlarda hazır tutulsun. 2) Mimari projeler dışarıdan hizmet alımı olmasın Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimizin mimarları kendi hazırlasın. Eskiden mimar ve mühendisler bu projeleri cetvel ile Müdürlük adına yapıyordu. 3) Devlet için yapılacak binalar müteahhide verilmesin, İl Müdürlüklerinde veya Bakanlıklarda mühendis veya mimar görevlendirilsin binanın malzemesini o alsın, işçiyi kendi bulsun, bu elemanlar tecrübeli kimselerden oluşsun, Ülkemize örnek binalar yapalım. Müteahhit binasından hem daha sağlam olur, hem de daha hızlı biter, biz bunun örneklerini yaptık 90 günde vatandaş evine girdi. Bizim Bakanlık yıllarca müteahhitlerin işlediği suç yüzünden kötü gösterildi. Müteahhide iş vermeyelim. Bunu deneyelim. Teşekkürler

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics