e-toplum Kamu 21 MAYIS 2017 / 15:48

Sağlık sektörü tüm detayları ve hedefleri ile ele alındı

Sağlık Bilişim Konferansı ve Fuarı HIMSS Türkiye 2017, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. 40 ülkeden sağlık profesyonellerinin katılım gösterdiği etkinlikte akıllı teknolojilerle büyük hastanelerin yönetimi, genom bilimi ve kişiselleştirilmiş tıp, hastane bilgi yönetim sistemlerinin yeni vizyonuna yönetsel bakış, siber güvenlik ve kişisel veri güvenliği, hasta katılımlı e-sağlık hizmetleri ve halk sağlığı alanında bilişim çözümleri, kağıtsız hastaneye giden yolda adımlar ile Teletıp: Uzaktan teşhis, tedavi ve izleme konularında oturumlar düzenlendi. 
HBYS’nin Yeni Vizyonuna Yönetsel Bakış konulu oturumda hastane otomasyonlarında yeni vizyon, dijital hasta kayıtlarının hasta bakım kalitesi ve hasta güvenliği bakımından önemi, tıbbi tedarik zinciri yönetiminde dijitalleşme, fayda tanımı ve fayda temelli bilgi yönetim sistemi gibi konular ele alındı. Etkinlikte yeni nesil ağ güvenliği ve tümleşik siber güvenlik sistemi, Türkiye’de siber güvenlik mevzuatının sağlık bilişimi boyutunda değerlendirilmesi, kişisel sağlık verilerinin korunması konusunda sağlık personelinin mevzuat boyutunda yükümlülükleri ile sağlık bilişim ağı altyapısında senaryo bazlı ağ güvenliği konularında eğitimler de verildi. 
Odak grup toplantıları başlığı altında da Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ProEmpower Projesi'nin Sunumu; ITS, UTS, Renkli Reçete ve E-Reçete Uygulamaları; Akıllı Telefonlardaki Sağlık Uygulamalarında Hacking ve Veri Çalınmasına Yönelik Uygulama Eğitimi (Cyber Security Hub), Modern İş Dünyası için Modern SOC uygulamaları ele alındı. TKHK eğitimleri kapsamında “Riskli Gebe Yönetiminde Bilişim Teknolojileri” ile "Bilişim Hemşireliği Eğitimi"; SOME Siber Olaylara Müdahale Uygulamaları Eğitimi - ISSA (Cyber Security Hub); Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi; Diamond Sponsor Ankaref Workshop ile katılımcılarla buluştu.  
 
“Hastane yöneticileri kendini hazırlasın”
Türkiye, Avrupa ve bölge ülkelerden binin üzerinde sağlık bilişim teknolojisi uzmanı, klinik uzmanlar, firma yetkilileri, yatırımcılar ve sağlık bilişim profesyonellerini buluşturan bölgenin en büyük uluslararası sağlık bilişim etkinliği HIMSS Türkiye 2017’nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, şu bilgileri katılımcılarla paylaştı: 
“Sağlıkta dönüşümde ortaya koyduğumuz hedeflerde Türkiye’yi bir lider ülke konumuna koymaya kararlıyız. Şu anda HIMSS 7 seviyesinde bir hastanemiz, HIMSS 6 seviyesinde 16 hastanemiz var, 3 hastanemiz de HIMSS 6 seviyesini yakalamak üzere. Bu sene HIMSS EMRAM 7 seviyesinde olan Tire Devlet Hastanesi’nin üzerine, 6 seviyesinde olan 16 hastaneyi ve 6 seviyesi için aşağı yukarı hazır olan 3 hastaneyi eklersek 1+16+3=20 hastane için Sağlık Bakanlığında HIMSS 7 hedefini koyuyorum. Bunun aşağısı olmaz. Diğer tüm hastanelerimiz için ondan önce HIMSS 6 hedefi koymak gerek. Bizim bu anlamda, 635 hastanenin yüzde 15’ini koysak 100 hastane eder. 100 hastane için HIMSS 6, geri kalan tüm hastanelerimiz için de HIMSS 5 hedefi koyuyorum. Burada hastane yöneticileri kendisini buna göre hazırlasın. Daha fazlasına razıyız, daha azına razı değiliz. Türkiye'de verdiğimiz hizmetlerin yaygınlığı ve herkese ulaşması açısından bugün Amerika ile yarışır bir yerdeyiz. Bu etkin sistemleri oluştururken dijital bilgi sistemlerinden yeterince faydalanmak gerek. Bu konuda koyduğumuz hedefler diğer hedeflere göre daha yavaş ilerledi ama Türkiye bu yavaş ilerlemeye rağmen birçok ülkenin önünde. Hem etkinliği, hem kaliteli, hem hesap verebilirliği ve performansın hesaplandığı sistemleri geliştirebilmek için her hastanenin kendi bilgi sistemini geliştirmesi ve HIMSS sınıflamasında 7 seviyesine ulaşmasını yeterli görmüyorum. Tüm sağlık kuruluşları arasında bu bilginin güvenli biçimde paylaşılması gerek. Bunun için özel hastanelerimiz de, üniversite hastanelerimiz de, aile hekimlerimiz de sisteme dahil olmalı. Vatandaş aynı dijital dosyası ile her yerde tedavi edilebilmeli. Tabi ki bu dosyanın son derece güvenli ve kullanıcı dostu olması gerek. Sağlık Bakanlığı’nın bir düzenleyici kuruluş olarak üzerine düşen görevler var. Özel ve üniversite hastanelerine düşen görevler var. Bunu sadece kamu hastanelerinden değil, özel sektörden de isteyeceğiz. Burada özel sektör aktörlerine düşen görevler var. Birbirini tanıyamayan sistemlerle devam etmek sıkıntılı. Her aktör arasında, bu sağlık kuruluşları arasında paylaşılabilir, güvenli ve kullanıcılar açısından kolay kullanılabilir programlar ve sistemleri kuran hastanelerden bahsediyoruz. İlk dönem erişim ile ilgili önemli süreçler aşmıştık, şimdi ise vatandaşın bakımına ilişkin önemli süreçler aşma açısından bütünlük içinde takip edeceğiz. Dolayısıyla sağlık bilgi sistemlerinin burada inanılmaz bir rolü var. Sağlıkta dönüşümde ortaya koyduğumuz hedeflerde Türkiye’yi bir lider ülke konumuna koymaya kararlıyız.”
 
Net bir ortak hedef
HIMSS Türkiye 2017’ye konuk ülke olarak katılan Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Imet Rrahmani, sağlık sektörü ve sağlık bilişimi alanında Türkiye’nin önemli bir yol kat ettiğini belirtirken, Kongre Başkanı ve S.B. Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “2002 yılında çıkılan bu yolculukta dijitalleşme katsayımız arttıkça hem koruyucu sağlıkta hem teşhis ve tedavi süreçlerinde etkinliğimiz armış, hizmet kalitemiz belirlenen hedeflere doğru hızla ilerlemiştir. Sağlık Bakanlığı olarak tüm sağlık tesislerinde dijital mükemmeliyeti yakalama hedefi ile HIMSS ile yaptığımız işbirliğinin dördüncü senesindeyiz. Hepimize ait ortak hedefi; hasta güvenliğini merkeze alan kurulum değil, kullanım odaklı yaklaşımı önceleyen, kağıt tabanlı klinik iş süreçleri yerine elektronik tabanlı klinik iş süreçlerine organize eden hızlı ve güvenli süreç takibi ve veriye dayalı, sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirmeye çalışan, özetle bilgi teknolojileri aracılığı ile sağlık ve bakım çıktılarının optimize edilmesini amaç edinen yöntemler bütünü olarak açıklamak mümkün” bilgisini verdi. Şuayip Birinci, “Ülkemizin son 15 yılda ortaya koyduğu kalkınma performansı, refah seviyesinin yükselmesi ve insanlarımızın kamu hizmetlerinden çok daha etkin bir şekilde faydalanmasında sağlık hizmetlerinin güçlü etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Sağlık tesislerimizdeki dijitalleşme seviyesini HIMSS ölçeğine göre dünya ile kıyasladığımızda ortaya çıkan veriler ülkemizin bu alanda nasıl mesafe kat ettiğini göstermesi açısından oldukça önemli” yorumunu yaptı. Birinci sözlerine şöyle devam etti:
“HIMSS EMRAM derecelendirme seviyelerinden bahsedersek, EMRAM seviyelerinin en üstü olan seviye 7, bu bağlamda dijital mükemmeliyeti göstermekte.  Avrupa’da seviye 7 hastane sadece 4 ülkede bulunmakta: Hollanda, Almanya, İspanya ve Türkiye. İzmir Tire Devlet Hastanemiz 2016 yılında dijital dönüşümü gerçekleştirip bu alandaki mükemmeliyeti yakalayarak seviye 7 derecesini almaya hak kazanan Avrupa’daki 2. hastane. HIMSS’in EMRAM derecelendirmesi yaptığı Avrupa’daki ilk 10 ülke arasında ülkemiz 1 adet seviye 7, 16 adet seviye 6 hastane ile bu alandaki en başarılı ülke konumunda. 2016’nın ilk yarısında Avrupa’da seviye 6 derecesini almaya hak kazanan 9 hastanenin 8’i ülkemize ait. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde ve vatandaşa sağlık hizmeti götürmede nasıl önemli başarılara ulaştıysak, dijital mükemmeliyet konusunda da gelişmiş ülkelerle güçlü rekabet edebilecek noktaya gelmiş bulunuyoruz.”
 
Türkiye, dünyaya örnek
Türkiye’nin dijitalleşme sürecini izlemekten gurur duyduğunu belirten HIMSS Başkanı ve CEO’su H. Stephen Lieber, “Türkiye’de sağlık sektörünün gelişmesi için yapılanlara duyduğum hayranlık ifade edilemez” derken, daha kaliteli olmak için bilgi teknolojilerini anlıyor olma ve bu teknolojileri uzmanlarla bir araya getirme gerekliliğinin önemine işaret etti.  

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics