e-toplum Kamu 05 KASIM 2017 / 16:18

Stratejik işbirlikleri devam ediyor

Başkent OSB, ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT, Başkent OSB’de kurulması planlanan teknoparkın kuruluşuna ve yönetilmesine ilişkin olarak bir işbirliği protokolü imzaladı. Hayata geçirilmesi planlanan Teknopark ile başta üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, Başkent OSB ve çevresinde yer alan sanayi bölgelerindeki kuruluşların teknolojik dönüşümüne katkı verilmesi ve Ar-Ge odaklı üretim modellerinin geliştirilebilmesi hedefleniyor.
Teknoparkın fizibilite ve planlama çalışmaları ile başlayacak süreçte ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT, teknoparklar konusundaki bilgi ve tecrübesini aktarırken, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik etkin mekanizmalar geliştirilmesi, akademik bilgiye erişim, üniversite-sanayi işbirliği gibi konularda da destek verecek. Başkent OSB ise sanayi alanındaki deneyimlerini ve OSB imkânlarını bölgeye aktaracak.
Başkent OSB ve ODTÜ-BİLTİR Merkezi arasında imzalanan protokol ile de Teknolojik/Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 4.0 kapsamında yerli imalat sanayiinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak da bir iş birliği başlatıldı. Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı’na (“IPA”) sunulan “IPA Projesi” ile de desteklenmesi hedeflenen proje kapsamında hem ODTÜ bünyesinde, hem de OSB’de “Teknolojik Dönüşüm Merkezleri oluşturulması planlanıyor.
Teknolojik Dönüşüm Merkezi’nin ODTÜ yerleşkesinde yer alacak birimi, dijital dönüşüme yönelik akademik araştırma ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ar-Ge projeleri gerçekleştirirken, Başkent OSB bünyesinde kurulacak birimi ise sanayiye yönelik eğitim ve uygulamalı faaliyetlere odaklanacak. İmzalanan bu protokol, Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 4.0 konusunda dünya sanayiinde yerini sağlamlaştırması açısından önem taşıyor. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics