e-toplum Kamu 26 EKİM 2015 / 10:02

TBD Kamu-BİB’te ‘Siber Güvenilir Kullanıcı’ kavramı ön plana çıktı

17. Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (TBD Kamu-BİB) Kamu Bilişim Platformu, 400’ü aşkın katılımcıyla 15-18 Ekim’de KKTC-Girne’de düzenlendi.
  
TBD Kamu-BİB’te teknoloji destekli sektörel stratejilerin güncellenmesi, 2013 ve sonrasına ilişkin izlenecek politika ve stratejilerin ileriye taşınması, sürdürülebilirliğin sağlanması için sosyal, ekonomik ve yasal zeminde atılması gereken adımlar konuşuldu. Teması; ‘2023 ve Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar’ olan platforma, Türkiye ve KKTC’nin bilişim konusundaki önemli karar vericileri, kamu bilgi işlem yöneticileri ve özel sektör temsilcileri katıldı. Etkinlikte; ‘Siber Güvenlik’, ‘e-Ticaret Güvenliği’, ‘e-Devlet Hizmetleri’ ile ‘Bilgi Toplumu Üst Yapısı’ konularında hazırlanan raporlar irdelenip tartışmaya açıldı. Açılış konuşmalarını; TBD Kamu-BİB Yürütme Kurulu Başkanı Selçuk Kavasoğlu ve TBD Yönetim Kurulu Başkanı İ. İlker Tabak’ın yaptığı Kamu-BİB’e KKTC Başbakanı Ömer Soyer Kalyoncu, KKTC Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve BTK Kurul Üyesi Hidayet Yıldız da konuk oldu.
 
Kıbrıs’ı keşfetmek gerek
Bürüncük, açılıştaki konuşmasında “Bilişimin ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörleri olan turizm ve eğitime eklenerek sacayağının en yeni ve önemli parçasını oluşturacağına inanıyoruz” ifadesini kullanırken, Ertuğruloğlu da,  “Bilişim, ekonomiye sağlayacağı katkıya ek olarak bireysel ve toplumsal yaşamda sağlayacağı gelişmelerle vatandaşımızın yaşam standardını da yükseltecektir. e-İmza çalışmaları, e-Devlet ile paralel yürütülüyor. Teknoparklar yasa tasarısı tamamlandı” şeklinde konuştu. Kalyoncu, Kıbrıs’ı bir bilişim adası haline getirmek istediklerini söyleyerek “Kıbrıs’ı keşfetmenizde büyük yarar var” dedi. Kanbay da, Dışişleri Bakanlığı’ndaki çalışmaların Türkiye için öncü olduğunu hatırlatarak KKTC’deki e-Devlet çalışmalarına da her türlü katkıyı bundan sonra da vereceklerini söyledi. Yıldız da, BTK olarak sektörde düzenleyici bir kurum olarak yaptıkları çalışmalar ve sundukları hizmetlere ilişkin bilgilendirmede bulunup sektörün önünü açmak ve destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.
KAMU BİB’te; KKTC yargıç ve avukatlarına ‘Siber Güvenlik ve Farkındalık Semineri de verildi. Seminerde Türkiye ve KKTC’de bilişim suçlarıyla ilgili doğrudan bir yasa olmadığına dikkat çekildi. ‘Parlamenterler Gözüyle Bilişim Toplumu’nu İ. İlker Tabak yönetirken, oturuma; Reha Denemeç, Erdal Aksünger ve Hüseyin Edis konuk oldu. Diğer yandan Birleşmiş Milletler ödüllü Azerbaycan ASAN Hizmetler Sunumu’nu Fariz Caferov gerçekleştirdi.
KUTU
Siber Tehdit İstihbaratı çok önemli – Zaman eylem zamanı
Platform boyunca; 2023 ve Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Forumu, e-Devlet Hizmetleri, e-Ticaret, Siber Güvenlik ve Bilgi Toplumu başlıklarında ‘Yenilikçi Yaklaşımlar’ oturumları da düzenlendi. Kamunun danışmanlık tarafında neye ihtiyacı olduğunu bilmesinin çok önemli olduğunun, kurumların entegrasyon ve iletişim sorunlarınının çözülmesi gerektiğinin, Web 3.0 akıllı sistemlerinin geliştirilmesinin ve KOBİ’lere desteğin öneminin altı çizilirken şu mesajlara ve açıklamalara yer verildi:
Yerli yazılımda dünyada rekabet edecek firmalar çıkarmalıyız. BSTB, ilkokulda ve ortaokulda kodlama dersi konulması konusunda MEB ile bir rapor paylaştı. Kamudaki ihale süreçleri çok sıkıntılı. Nesnelerin internetiyle birlikte siber ortam kontrol edilemez bir hızla ilerliyor. Ortalama her gün 230 bin civarında yeni zararlı yazılım ortaya çıkıyor. Türkiye, siber saldırılara en çok maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. Siber Tehdit İstihbaratı çok önemli. Çocuklarımız dünya çocuklarıyla rekabette geriliyor, başarısızlık öğrencinin kendisine mal ediliyor. Önce çocuklarımızı eğitimde başarılı kılacak bir eğitim sistemi kurmamız gerek. Devlet, bilgi toplumunda her zaman geride kalıyor. Bilişim insanı eksiğimiz bulunuyor. Paradigma değişikliği yaşıyoruz; siber tehdit hukuka bile girdi. e-Devletin ana başlığı e-kültürdür, söylem, e-devletten e-kültüre geçirmemiz gerek.  e-Devlet hizmetlerinde yerel yönetimler akıllı kente dönüşmek ve tüm kamu kurumlarıyla entegre hizmet sunumu sağlanmasını istiyor. Devlet, katılımcı demokrasiye zemin oluşturmalı. Akıllı Müdahale Yaklaşımı ön plana çıkıyor. Amaç: Mevzuat problemlerinin çözüldüğü bir Türkiye. Çalışma grupları da sürekli olarak devam etmeli; yeni düzenlemeler  kamuoyuyla paylaşılmalı. Sistemimize hırsız girdiğini 220 gün sonra farkediyorsak yenilikçi şeyler konuşmamız lazım! 5 yıl içinde dünya çapında siber güvenlik personel ihtiyacı 1,5 milyon olacak. Nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. Bire beş veren tek sektör BT. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulmalı. Siber güvenlik için bütüncül bir yaklaşım sunulması ve bunun devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Ortam dinleme için mobil casus yazılım cep telefonlarına çok rahat yüklenebiliyor. Kamusal anlamda da ciddi bir risk ve tehdit altındayız. Siber güvenlikte farkındalık yaratmak çok önemli. Siber Güvenlik Sözlüğü’nün oluşturulmasında TBD yetkilendirildi. Siber güvenlikte sigorta mekanizmaları yurt dışında çok popüler. Regülasyonu, denetlemeyi kim yapacak? Mevzuatı kim çözecek? Organik ve dinamik bir yapıya sahip çözüme ihtiyaç bulunuyor. Üst yapılanma için siyasilerden önce birbirimizi ikna etmeliyiz. Tespit problemin çözümü gibi gözükmeye başladı; artık mimari aşamaya geçelim. Davranış kalıplarımızı ve reflekslerimizi değiştirmemiz gerekiyor: Daha katılımcı olmalıyız, paylaşım ekonomisini konuşmalıyız. Yazılımı; tüm Türkiye, tüm vatandaşlar savunmalı. Siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması ve uluslararası iş birlikleri büyük önem taşıyor. Bilgi yıllarından bilgelik yıllarına geçiyoruz. Dünyadaki gidişat tek başına bir disiplinle açıklanamıyor; eğitim programlarında disiplinler arası yapıları göz önünde bulundurmalıyız. Zaman eylem zamanı.
 
ETİKETLER : 1043

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics