e-toplum Kamu 07 NİSAN 2014 / 08:01

TBD tüm çalışmalarını ‘Sayısal Gündem’ üzerine kurguluyor

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, ‘Sayısal Gündem 2020’ ile ilgili yol haritasını anlattı.

2013 yılı Haziran ayında, Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturan; TBD, TBV, TESİD, ECİD ve TÜBİSAD olarak ‘Sayısal Gündem’ ile ilgili çalışmalar yapmaya karar verdiklerini aktaran Turhan Menteş, sonraki süreci şu şekilde değerlendirdi: “Haziran ayında ilk defa ‘Avrupa Sayısal Gündemi 2020’ ile ilgili çalışma grupları kuruldu. 2013 Kasım ayında düzenlediğimiz Bilişim Kurultayı’nı da ‘Sayısal Gündem 2020’ hedefleriyle gerçekleştirdik. ‘Sayısal Gündem 2020’; Sayısal Avrupa’nın koyduğu 2020 hedefi. Bununla ilgili kendi dinamikleri içinde tüm ülkelerin sayısal gündem programına uygun bir yapı oluşturmaya çalışıyor ki bu ‘Horizon 2020 / Ufuk 2020’ yapısını da kapsıyor. Önümüzdeki 6-7 yıl bu konu konuşulacak. Ar-Ge ve inovasyon doğrultusunda, Avrupa Birliği’nin tek pazar hedeflerini de gerçekleştirecek çalışmalar bütününü ortaya koymuş durumda. Bu yapı incelendiğinde AB tarafından sürecin çok iyi kurgulandığını; 7 ana eksen etrafında 136 aksiyon şeklinde tüm ülkelerde bunların yapılmasına yönelik çalışmalar olduğunu ve raporları için de skorbordlar oluşturulduğunu görüyoruz. Türkiye’nin bu sürecin dışında kalması mümkün değil. AB’nin koyduğu bu hedefler aslında bizim de hedefimiz olması gereken birçok alanı içeriyor. Dijital Türkiye Platformu olarak, bu çalışmaları devam ettirme kararı verdik. Çalışmaların da kalıcı süreçlere dönüştürülmesi gerekiyordu. TBD olarak, 136 eylem adımını, 39 başlık altında gruplandırarak bir çağrı yaptık. Buraya 600 uzman başvurdu. 2. başvurularda da uzmanlık alanlarının hangi düzeyde olduğunu saptadık. İlişkilerin daha sıcak tutulması için bununla ilgili bir iletişim altyapısı kurduk.”

Sayısal Gündem’in itici gücü: Dijital Türkiye Platformu
“TBD olarak tüm çalışmalarımızı ‘Sayısal Gündem’in takip edilmesi üzerine kurguladık” diyen Menteş, “Bu sürecin Türkiye’deki diğer tüm yapıları, kurumları kapsayacak şekilde işlemesini ümit ediyoruz. Bunun itici gücü Dijital Türkiye Platformu’dur. Dijital Türkiye Platformu tarafından sahiplenilmiş konunun, uzmanlık altyapısı TBD tarafından sağlanacaktır ve bu süreç 2020’ye kadar sürecektir. Yapılacak çalışmaların büyük bir kısmında konunun uzmanları ve ilgili kuruluşları bulunmuyor. Bize ayrıca Türkiye’de farkındalığı oluşturma ve uzman yaratma gibi bir görev de düşüyor. Çalışmaların kalıcı olması açısından her grubun içine AB’de gelişen mevzuatların buraya aktarılması için bir hukukçu da koyuyoruz. Birlikte çalışabilirlik ve standartlar burada da devreye giriyor. Bu çalışmaların AB ile beraber yürümesi için büyük bir iş gücü ve ciddi bir altyapı gerekiyor. TBD olarak tüm kurum ve kuruluşların desteğini bekliyoruz. Gerek kamu, özel sektör gerekse kişisel, herkesin katkısına açığız. Bu çağrıyı açık olarak da yaptık” ifadesini kullandı.

Aynı dili konuşuyor hale gelmemiz gerek
Menteş, TBD olarak düzenledikleri BİMY ve Bilişim Kurultayı’nın ‘Sayısal Gündem’ odaklı olacağını söyleyerek şunları kaydetti: “BİMY, Türkiye uzmanları ve kuruluşları, Bilişim Kurultayı da, bunların üstüne AB’deki ve dünyadaki uzmanların bir araya geldiği toplantılar biçimine dönüşecek. Bu yapının üstüne bir inisiyatif ve lobi grubu kuruyoruz ki hem AB’de Türkiye ile ilgili ‘Sayısal Gündem’ konusunda bir yapı kurulmasını, hem de Türkiye hükümetlerinde AB gündemiyle ilgili Türk mevzuatında yapılacak çalışmaların yürütülmesini sağlayacak. ‘Sayısal Gündem’de hiç tetikleyemediğimiz gruplar da var. Gruplarımızın ilk görevi uzmanların bulunması. Kendi alanında Türkiye’deki uzmanlar kimdir, bunların da saptanmasını istiyoruz. Olay duyuldukça da kişiler, kurum ve kuruluşlar bu işin içinde bulunmak isteyecek. Çok konuda mevzuat geliştiriyoruz. İlerde ortak veri paylaşacağımız pek çok alan bulunuyor ve buradaki yapıların da uyumlu olması gerekiyor. Her alanda birlikteliğin sağlanması önemli. Bu yüzden aynı dili konuşmamız lazım.”

Çalışmalarımız devlete yol gösterici nitelikte olacak
Devletten çok ciddi olarak destek beklediklerini kaydeden Turhan Menteş, “Bu çalışmalar, sadece devlet inisiyatifiyle yürüyecek işler değil. Bu olay AB’de tüm uzmanların devlette toplandığı yapılarla çözülmüyor. Kültür, sanat gibi devletin hiç yer almadığı alanlar var. Mevzuatın ortak olarak oluşturulması gerekiyor. TBD bundan sonra tüm etkinliklerini bunun üzerine planlayacak. Biz Türkiye’nin geleceğini hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceğini hazırlamak, geleceğinde yer almak, söz sahibi olmak isteyen herkesin bu yapının içinde yer alması gerekecektir diye düşünüyorum. Bu yapı içinde yer almıyorlarsa gelecekte de susmak zorunda kalacaklar. TBD burada bir inisiyatif kullanmıştır ama tek başına bu işin sahibi değildir. Dijital Türkiye Platformu öncülüğünde yapılan bir şeydir. Daha ilerde tüm STK’ların bu yapılanmanın içinde yer alacağını düşünüyorum. Örneğin güvenlikle ilgili çalışmaları Bilgi Güvenliği Derneği’yle birlikte gerçekleştiriyoruz. Devletin bunu rakip olarak görmemesi, devlet refleksiyle hareket etmemesi lazım çünkü burada yapılan işler devletin işlerini kolaylaştıran, yol gösteren çalışmalar olacaktır. Bilinen tüm mevzuatlar devlet tarafından hazırlanır ve sonuçlandırılır alışkanlığının dışına çıkılması gerekecek. Bu alanlarla ilgili pek çok uyumluluk mevzuatı olacak ve devlette şu anda bu konularda hiçbir uzman bulunmuyor. Bunları yetiştirmemiz gerekiyor. Bu arada Türkiye ‘Horizon 2020’ye girmeyi kabul etti; bu olumlu bir haber” yorumunu yaptı.
ETİKETLER : Sayı:966

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics