e-toplum Kamu 04 EYLÜL 2016 / 15:04

TechAnkara Hızlandırıcı Programı başladı

Ankara Kalkınma Ajansı, girişimcilik ekosisteminin ve bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını Ankara’nın sosyo-kültürel, beşeri ve fiziki altyapısını da dikkate alarak geliştiriyor. Sürdürülebilir kalkınmaya girişimciliğin geliştirilmesi yoluyla da ivme kazandırılması ve Ankara’nın teknoloji markası TechAnkara’nın güçlenmesi amacıyla, Ankara girişimcilik ekosistemine özgün bir model kazandıracak yeni bir girişim hızlandırıcı programı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından geliştirildi. Ankara’nın teknoloji tabanlı girişimcileri için modellenen TechAnkara Hızlandırıcı Programı; 5. TechAnkara Proje Pazarı’nın dereceye giren projeleri için başlatıldı. 100 yenilikçi proje sahibi girişimcinin yatırımcılar ve işadamlarıyla buluştuğu 5. TechAnkara Proje Pazarı, 24 Aralık 2015 tarihinde Ankara’daki 5 teknoloji geliştirme bölgesi, 8 organize sanayi bölgesi, TTGV, TÜBİTAK, Borsa İstanbul, ATO ve ASO ile ortaklaşa gerçekleştirildi. 2015 TechAnkara Proje Pazarı’nda yer alan projeler, 19 değerlendirme komitesi üyesi tarafından değerlendirildi, değerlendirme sonucunda 10 proje dereceye girdi. 2015 TechAnkara Proje Pazarı kapsamında dereceye giren girişimcilerin teknolojilerinin ticarileştirme potansiyellerinin artırılması ve potansiyel yatırımcılarla buluşturulmasına yönelik olarak teknoloji ve projeye özgü bir mentorlük programıyla ikili iş görüşmelerinin de organize edileceği bir yurt dışı programı gerçekleştirilecek. Başta Avrupa olmak üzere küresel pazarlara erişim kanallarının proje bazlı tanımlandırılacağı programda; girişimcilere stratejik ortaklık imkânları sunulacak ve Avrupa’daki yüksek teknoloji yatırım olanaklarını daha iyi anlamaya yönelik tecrübe kazanımı sağlanacak.
 
İleri teknolojiye odaklı destek modelleri geliştiriliyor
2016 yılı hedefi; bilim, teknoloji, Ar-Ge ve girişimcilikte Avrupa lideri olan Berlin Eko-Sisteminin paydaşlarıyla sürdürülebilir ticari ve bilimsel iş birlikleri oluşturmak olan yurt dışı program, her firmanın kendine has inovasyon kabiliyeti gözetilerek tamamlanacak. Programın son aşaması; küresel düzeyde en yenilikçi şehirlerden biri olan Berlin’de Berlin Partner, Berlin Cleantech, Berlin Teknik Üniversitesi, Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Gemba Startup Technology gibi öncü paydaşların katılımıyla Tech Startup Fair’de gerçekleştirilecek. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, TechAnkara Hızlandırıcı Programı’na katılım sağlamaya hak kazanan girişimcileri tebrik ederek programın teknoloji ticarileşme ve değerlemenin yol haritasını girişimcilere uygulamalı olarak çizeceğini belirti. Şayık, “Artan küresel rekabet sonucunda ülkemizin rekabetçiliğinin güçlendirilmesi için yenilikçilik özelliği olan mal ve hizmet üretimi önem kazandı. Emek yoğun ve düşük teknolojili alanlardan katma değeri yüksek alanlara geçiş yapmamız kalkınma ekonomimizin temel katalizörü olacak. Bugün dış ticarette daha yenilikçi ve teknoloji yoğun ürünlerin payı artarken emek yoğun ürünlerin payı azalmakta. Rekabet gücünü; Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım gibi alanlarda konumlandırmak gerekiyor. Daha fazla üretmeye değil daha fazla katma değeri olan ileri teknolojiye odaklı destek modellerimizi geliştiriyoruz. İnovasyon ve katma değeri yüksek yerli çözümler üreten firmalarımızın da en büyük sorununun, ürettikleri ürünleri ticarileştirme ve pazara erişme sorunu olduğunu tespit ettik. Bu kapsamda ilk 10’a giren firmalarımızın ticarileşme faaliyetlerine hizmet edebilecek TechAnkara Hızlandırıcı Programını başlattık. Bu program ile teknoloji odaklı girişimcilerimizi teorik bilgiyle donatmayı değil, uygulamalı olarak yatırımcıya ve müşteriye erişim deneyimini yaşatmayı, süreç boyunca mentorlük ile desteklenerek somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
 
‘TechAnkara Hızlandırıcı Programı’na katılmaya hak kazanan proje ve girişimciler
2015 TechAnkara Proje Pazarı projeleri arasından ilk 10’a girerek TechAnkara Hızlandırıcı Programı’na katılım sağlayacak proje ve firmalar şu şekilde sıralanıyor:
 
  • ‘Acısız Nokta Atış Yapan Akıllı Lazer Epilasyon Cihazı’ projesi / Mavilab Lazer
  • ‘Grafen ve Grafen Katkılı Yeni Ürünlerin Ticarileştirilmesi’ projesi / Nanografi
  • ‘Holografik Ekran İçinde 3 Boyutlu Eğitim’ projesi / GFDS
  • ‘Kişiye Özel Protezler’ projesi / BTech
  • ‘Minimum Maliyet Maksimum Verim Eksenli Ortam Isıtıcıları’ projesi / Bülent Sayar
  • ‘Otonom Hareket Destekli Lojistik Taşıma Robotu’ projesi / Milvus Teknoloji
  • ‘Sanal Gerçekliğe Dayalı 3 Boyutlu PACS’ projesi / Sisoft.
  • ‘Savunma Sanayine Yönelik Mekanik Parçaların Vakum Alçı Kalıba Döküm Yöntemi ile Üretimi’ projesi / MMS Savunma
  • ‘Virtual Balance (Sanal Denge)’ projesi / Limatek
  • ‘Yüksek Çözünürlüklü Lazer SLA 3D Yazıcı’ projesi / Roboton
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics