e-toplum Kamu 30 TEMMUZ 2017 / 16:45

Ticaret Sicili’ne tescil zorunluluğunda destek

Türk Ticaret Kanunu (TTK); gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmelerinin kuruluşunu, ticaret unvanlarını ve statülerinde yapılacak değişiklikleri Ticaret Sicili’ne tescil ettirmeyi zorunlu kılıyor. Böylece gerçek ve tüzel kişi tacirler ile ilgili resmi kayıtların görülebileceği bir havuz ortaya çıkıyor. B2B kanadında ise iş süreçleri devam ederken, kanun çerçevesinde değişikliklerin yönetilmesi gerektiğinin farkındalığıyla FU; bankaların şube veya genel müdürlüklerinde atama ve yer değişikliği işlemlerinin Ticaret Sicili’ne tescil edilerek ilan olunması hususlarında müşterilerine hizmet veriyor, tüm müşterileri için tescile tabi hususların Ticaret Sicili’ne tescil ve ilanı hususunda hizmet vererek anahtar teslim bir çalışma yapıyor.
FU Gayrimenkul Genel Müdürü Ertuğrul Bul, Türkiye’de 238 adet ticaret sicil müdürlüğü olduğunu, aylık toplam 53 bini aşkın ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne intikal ettirildiği bilgisini verdi. Ticaret Sicili’nin tüzel kişi ve gerçek kişi tacirlere ilişkin bir nevi ‘ticari nüfus kaydı’ sayılabileceğini hatırlatan Bul, sözlerine şöyle devam etti:
“Ticaret Sicili’ne şirketlerin sermayeleri ve malları da tescil edilebilmekte. Bu yönüyle Ticaret Sicili, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile ilgili tescile tabi resmi tüm kayıtların görülebileceği yer ve bu kayıtlar açık. Tescil edilen bazı hususlar, yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde aynen ilan olunmakta. Türkiye’de ilanlar ülke çapında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanır. Biz de tescile konu olacak kararın alınmasını takiben gerekli evrakların tarafımıza ulaştırılması ile beraber, ticaret sicile ilgili kararın tescili ve ilanı için başvuruda bulunuyoruz. Sonrasında şube veya genel müdürlük personelinin imza sirkülerini tescil edilmiş bu karara göre noterde çıkarıyoruz.” 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics