e-toplum Kamu 23 TEMMUZ 2016 / 19:32

TSE, bilişim danışmanlarını ve firmaları yetkilendirecek

TSE Bilgi Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mariye Umay Akkaya, ‘Bilişim Firmaları Yetkilendirme ve Belgelendirme Sistemi’ hakkında BThaber’e bilgi verdi. 
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2013/103 no’lu kararı e-Devlet ihalelerine girecek ‘Bilişim firmaları belgelendirme sistemi kurulması’ kapsamında; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘Sorumlu’, TSE ise ‘İlgili’ kuruluş olarak yer alıyor. Bu kapsamda 2013 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda, 17 Şubat 2016 tarihinde 29. BTYK toplantısı gerçekleştirildi ve bahsedilen BTYK 2013/103 no’lu karar sonuçlandırıldı. Mariye Umay Akkaya, konuyla ilgili gelişmeleri paylaştı. Akkaya, “Ayrıca, 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete`de de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ar-Ge Reform Paketi yayınlandı. Ar-Ge Reform Paketi Madde 30’da yer alan  KHK 635`e madde 2’ye g bendi; bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları; taşımaları gereken yeterlik ve/veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde kamu kurumlarının ve yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlik ve/veya standartlar olmak üzere uyacakları usul ve esasları belirlemek’ eklendi” açıklamasını yaptı.

KAYSİS, TSE tarafından test edilecek
‘Bilişim Firmaları Yetkilendirme ve Belgelendirme Sistemi’nin süreçlerini özetleyen Akkaya, şunları kaydetti: “ ‘Bilgi Varlıklarının Analizi ve Sınıflandırılması’na göre kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi varlıkları gizlilik derecelerine göre sınıflandırılıyor. Bu aşamada Başbakanlıktaki KAYSİS kullanılıyor. ‘Bilgi Varlıklarının Gizlilik Dereceleri Sınıflandırılması Kriter taslağı’ TSE tarafından hazırlandı. Başbakanlık tarafından KAYSİS revize edilmeye başlandı, revizyon bittikten sonra TSE tarafından KAYSİS test edilecek. ‘Bilişim Firmalarının Yetkilendirilmesi’nde kamu bilişim projeleri firmalarının asgari kalite ve güvenlik kriterleri TSE tarafından belirlenip BSTB tarafından yönetmelikle yayınlanacak. Kriterlere göre e-Ortamda yetkilendirme BSTB bünyesinde hazırlanacak web portalı üzerinden yürütülecek. Bu çerçevede kalite ve güvenlik kriterleri TSE tarafından hazırlandı. Bu kriterler, BSTB tarafından ‘Kamu Bilişim İhalelerine Katılacak Bilişim Firmalarının Yetkilendirilmesine ve Tip Genel Teknik Şartnamelere/İdari Sözleşmelere İlişkin Yönetmelik’ ile yayınlanacak, firmalara ve kamu kurumlarına, bahsedilen bu yeni sisteme geçiş süresi verilecek. Aynı zamanda KİK Genel Tebliğinin revizyonun da yapılması gerekmekte.”

BİFYEP, Başbakanlık-TSE-BSTB-KİK entegrasyonu sistemiyle yapılacak
Akkaya, ‘İhale ve Proje Sürecinde Danışmanlık Hizmetinin Sağlanması’ aşaması için “Kamu kurumlarının kamu bilişim projesi sürecinde danışmanlık alması sağlanacak. Danışmanlık hizmeti verecek kişi, kurum ve kuruluşlar TSE tarafından hazırlanacak olan “Bilişim Danışmanlık Hizmeti Veren Kişileri ve Firmaları Yetkilendirme Kriteri” ile yetkilendirilecek. Bu çerçevede TSE tarafından, ‘Bilişim Danışmanlık Hizmeti Veren Kişileri ve Firmaları Yetkilendirme Kriteri’ (TSEK kriteri) hazırlanıyor. Bu kriter ile TSE, bilişim danışmanlarını ve firmaları yetkilendirecek. BSTB tarafından bilişim danışmanlığı için destek mekanizması oluşturulacak. ‘Test, Belgelendirme ve Onay Sürecinin Yürütülmesi’nde Ürün/proje yaşam döngüsüne istinaden akredite test laboratuvarları tarafından testler yapılacak, ara ve nihai değerlendirme raporları üretilecek. Bu raporlarla; proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar projede iyileştirmeleri yapabilecek ve nihayetinde muayene kabulün yapılması sağlanacak. Bu çerçevede BT Ürün/yazılımların, akredite test  laboratuvarlarında testleri yapılacak. Bu rapor ve sertifikalar vesilesiyle, kurum/kuruluşlar projelerde iyileştirmeleri ve muayene kabulü gerçekleştirebilecek. BSTB tarafından ürün Belgelendirme ve Akredite test laboratuvarlarına destek mekanizması oluşturulacak” şeklinde konuştu ve şunları ekledi: “Bahsedilen tüm bu sisteme teknik destek, TSE Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan ve TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca koordine edilen ‘Bilişim Sektörü Teknik İzleme Komitesi’ tarafından verilecek. Bu komitede 6 adet alt Çalışma Grubu (ÇG) yer almakta.” Çalışma gruplarını, Akkaya şöyle sıraladı: Bilgi Varlıklarının Gizlilik Derecelerine Göre Sınıflandırılmasına Esas Kriterler, Bilişim Firmaları Yetki Belgesine  Esas Kriterler, Bilişim Danışmanlık Hizmeti Veren Kişi/Firmaları Yetkilendirmeye esas Kriterler, Tip Genel Teknik Şartname Hazırlanma Grubu, Test, Belgelendirme Kriterler / Standartlarının Belirlenmesi, Genel Politikalar ve Mevzuat Çalışmaları Grubu. Bilişim Firmaları Yetkilendirme Portalı (BİFYEP) ise Başbakanlık-TSE-BSTB-KİK entegrasyonu sistemiyle yapılacak.

2015’te 1300’e yakın bilişim ihalesi gerçekleştirildi
‘EKAP-KAYSİS-BİFYEP Entegre Portalı’ hakkında da bilgi veren Akkaya, “2015 yılı KİK verilerine bakıldığında, 1300’e yakın bilişim ihalesi yapıldığı tespit edildi, bu sayının, önümüzdeki yıllarda artacağı tahmin ediliyor. Bahsedilen ‘Bilişim Firmaları Yetkilendirme ve Belgelendirme Sistemi”’ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanıyor ve koordine ediliyor. Sistemdeki bilişim sistem/ürün/kişi/süreç test ve belgelendirmeleri de TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca yapılacak” dedi.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics