e-toplum Kamu 14 MAYIS 2016 / 13:00

TÜTED, 17 Mayıs’ı kutlamaya hazırlanıyor

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlamalarının bu yılki konusu 'Sosyal Etki İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Girişimciliği' olarak belirlendi.
Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED), 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor. 17 Mayıs tarihinde İstanbul Grand Cevahir Otel’de düzenlenecek olan etkinliğe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katılacak. Bu yıl ki etkinliğin konusu ise 'Sosyal Etki İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Girişimciliği' olarak belirlendi.
Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü; internet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ortaya çıkan fırsatlar hakkında farkındalığı artırmaya ve dijital bölünmenin kapatılmasına katkı sağlamaya yardım etmek amacıyla kutlanıyor.
TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu, etkinlik ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:
“Bilindiği gibi telekomünikasyon alanında uluslararası teşkilatlanmanın tarihi 19. yüzyıla uzanıyor. ITU, 17 Mayıs 1865’te, aralarında ülkemizin de bulunduğu 20 kurucu üye tarafından Paris’te Uluslararası Telgraf Birliği adıyla kuruldu. Bu vesile ile her yıl 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü olarak kutlanıyor. Her yıl güncel bir konuda düzenlenen etkinliklerin konusu ITU Konsey'i tarafından belirleniyor. 2016 yılı konusu 'Sosyal Etki İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Girişimciliği' olarak belirlendi.  Bu çerçevede; özellikle orta ölçekli girişimcilerin vurgulandığı temada, konuya ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılmasındaki ve yeni teknolojilerin keşfedilmesindeki önemine değinilecek.”
Mobil haberleşme teknolojileri üzerine yapılmış olan araştırmalara göre, mobil haberleşme teknolojileri 9-10 yılda bir evrilerek yenilenmekte ve 16-20 yıl kadar da hizmet vermeye devam etmekte. Bu sürelerin, hem teknolojinin olgunlaşıp yaygınlaşması için hem de işletmecilerin bir önceki nesil için yapmış oldukları yatırımları geri kazanabilmesi için gerekli olduğu düşünülen süreler olduğunu belirten Dr. Dilet Ataman Bağdatlıoğlu, “Ülkemizde 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle devreye giren LTE-Advanced (4.5G) teknolojisinin de 2030’ların ötesine kadar varlığını sürdürebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır” dedi.
Bilgiye erişimin hızlanmasının, Türkiye’nin küresel yarışta öne çıkmasının önemli bir rol oynadığını belirten Bağdatlıoğlu, şu bilgileri verdi:
“Bilişimde hız berekettir. Artık bilgiye hızlı erişen kazanıyor. Bilgiye erişim; yaratıcılık ve yaratıcılık geliştirme potansiyelini artırırken, önemli olan bu potansiyelin bilgiye hızlı erişim ile de ortaya çıkarılabilmesine olanak sağlıyor. Düşük gecikme süreleri, şirketler için de kritik öneme sahip. Bu sayede özellikle sahada faaliyet gösteren çalışanları olan şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemlerin süresi kısalarak müşteri memnuniyetleri yükseliyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla işin mobil olarak yapılabilmesi mümkün hale gelecek.
Tüm bu süreçler, Türkiye açısından iyi değerlendirilmesi gereken çok önemli fırsatları da içeriyor. Bu teknoloji ile ülkemizdeki katma değerli üretimi çoğaltabilir ve Türk ekonomisi için yeniden risk oluşturan 'orta gelir tuzağı'ndan çıkabiliriz. Bu kapsamda TÜTED olarak oluşturduğumuz TÜTED Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezimiz (TÜTED AGİM) hem üyelerimize hem de kurum ve şahıslara hizmet veriyor. Merkezimizde, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ile vergisel, mali teşviklerden faydalanılması, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon alanında eğitimlerin verilmesi ve inovasyon workshopların düzenlenmesi konularında destek hizmetleri sağlanmakta; üniversite ve sanayi arasında bir köprü görevi oluşturarak, Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri sunulmakta ve desteğin verilmesini gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. TÜTED AGİM kanalı ile amacımız,  4.5G yerli ürün tedariki konusunda üreticilerimizi yönlendirmek, bu konularda yerli üretim yapabilecek firmalarımızı belirlemek ve ürünleri hazır hale getirmeye yardımcı olmaktır.
Ekonomide güveni arttıracak, geçmiş yıllara göre artan terör baskısı ile azalan hizmet ve ürün ihracatını hareketlendirecek, sektörü cesaretlendirecek olan bu süreci doğru yönetiyor olmamız gerekmektedir. LTE-Advanced ile verinin gidip geleceği yollar çok şeritli otobanlara dönüşecek, veri çok hızlı akacaktır. Sürecin verimli ve etkili olabilmesi için ulusal genişbant stratejisinin de öncelikli olarak oluşturulması gerekmektedir.
Türkiye'nin iddialı 2023 hedefleri bulunmaktadır, bu hedeflere ulaşabilmek için katma değerli ürün, hizmet üretmemiz gereklidir. Teknoloji, internet, geniş bant stratejileri, inovasyon, Ar-Ge gibi birçok alanda stratejik adımlar atmamız gereklidir. Hızlı davranmadığımız sürece vakit kaybedip gene teknolojiyi 'takip' eden konumda kalma riskini ortadan kaldırıp,  teknolojiyi 'üreten' konuma geçmemiz öncelikli hedefimiz olmalıdır.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics