e-toplum Kamu 05 AĞUSTOS 2017 / 16:56

Ulaşımda ‘uçtan uca akıllı’ döneme hazırız

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2018-2020 Eylem Planı Proje Başlangıç Toplantısı gerçekleştirildi. Üretkenliğin, ekonomik kalkınma ve istihdam ortamlarının arttırılması için yol gösterici olması hedeflenen strateji belgesi ve eylem planı ile ulaşımda güvenliğin arttırılması sağlanırken, gerek maddi gerekse can kayıplarını azaltan bütüncül bir strateji belgesi ve eylem planı ortaya konuluyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi Güncellemesi ve 2018-2020 Eylem Planı Hazırlama Projesi Başlangıç Toplantısı, 1 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirildi. Katılımcılara 260 günde tamamlanması hedeflenen projenin başladığı bilgisini verilen toplantıda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar birer konuşma yaparken, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve BİLGEM’den proje koordinatörleri de sunumları ile proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Türkiye’de akıllı ulaşım sistemlerini koordine yetkisine sahip olan Haberleşme Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM arasında 3 Temmuz 2017 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen proje başlangıç toplantısına, kamu, özel sektör, yerel yönetim, üniversiteler ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.
 
Yerli yazılım tercih edilmeli
Toplantıda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2018-2020 Eylem Planı'nı iyi bir çalışmayla ortaya çıkaracaklarını belirterek, "Böylece herkesin faydalanabileceği, kazaların, maliyetlerin, zaman kayıplarının azalacağı, ekonomiyi hızlandıracak bir eylem planımız olacak” dedi. Akıllı ulaşım sistemleri oluşturulurken, mümkün olduğu kadar yerli yazılımın tercih edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Galip Zerey, akıllı ulaşım pazarında yerli ürünler kullanmasının siber saldırılar gibi sorunları önlemeyi de kolaylaştıracağını hatırlattı.
Üretkenliğin, ekonomik kalkınma ve istihdam ortamlarının arttırılması için yol gösterici olması hedeflenen strateji belgesi ve eylem planı ile ulaşımda güvenliğin arttırılması sağlanırken, gerek maddi gerekse can kayıplarını azaltan bütüncül bir strateji belgesi ve eylem planı hedefi hayata geçiriliyor. Altyapı problemlerinin giderilmesine katkıda bulunmak da söz konusu planda öncelikler arasında yerini alıyor. Yönetim performansını arttıran ve çevreye duyarlı sistemlerin geliştirilmesini sağlayan strateji belgesi, bu yönüyle milli ürünlerin geliştirilmesini ve kullanılmasını da destekleyecek.
 
Bölgemizde örnek olma gücüne sahibiz
Toplantıda bir konuşma yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, akıllı ulaşım sistemlerinde Bakanlık öncülüğünde bir yol haritası ve vizyonun belirlenebilmesi açısından bu projenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Proje sürecinde eylemlerin belirlenmesi ve uygulanması safhasında paydaşların katkılarının önemine işaret eden Ensar Kılıç, gelinen noktada Türkiye’de Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) konusunda çalışmaları hızla geliştirmek gerektiğini, bu konuda ülke olarak önemli avantaj ve potansiyel alanlarımız olduğunu vurguladı. Ensar Kılıç, “Türkiye olarak AUS konusunda yerli ve milli çözümleri geliştirerek, bölgemizde, Avrupa ve dünyada sayılı ülkeler arasına girmemiz gerek” dedi. 
 
Teknoloji biz üretebiliriz!
Türkiye’nin potansiyel alanları şöyle sıralandı:
•          Ulaşım modlarında hızlı gelişmeler yaşanması ve uzun vadede yeni gelişmeler olması yönünde beklentiler.
•          Girişimci kapasitesine sahip olmamız.
•          Yaygın ve modern iletişim altyapımızın varlığı ve bu yapının sürekli gelişmesi.
•          Bilgi toplumu olma yolunda hızlı bir dönüşüm yaşanması.
•          Türkiye’nin teknoloji üretebilir yapıda olması.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics