Dosya Kamuda BT Öncelikleri 30 EYLÜL 2017 / 08:10

​Yerel yönetimlerde en fazla yatırım yapılacak konu güvenlik

M2S tarafından gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler Araştırması” belediyelerde yaşanan dijital dönüşüm süreçlerini göz önüne seriyor. Toplam 200 kurum ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre belediyelerde ortalama çalışan sayısı 259 kişiden oluşuyor ve ortalama bilgisayar sayısı ise 159 adet. Belediyelerin yüzde 65’inin bir e-dönüşüm politikası bulunurken, yüzde 62’si e-belediyecilik hizmeti sunuyor.  Belediyelerin yüzde 31’inde de mobil belediyecilik hizmeti veriliyor. Araştırmaya yanıt veren belediyelerin yüzde 93’ü elektrik dağıtımı, yüzde 62’si de su dağıtımını özelleştirmiş bulunuyor. Belediyelerin, vatandaşlarına hizmet götürmek üzere öncelikli kullandığı iki kanalı web ve SMS’den oluşuyor. Web sitesi üzerinden hizmet verenlerin oranı yüze 58 iken, SMS ile hizmet verenlerin oranı ise yüzde 56 olarak belirtiliyor.
Belediyelerde en fazla kullanılan çözümlerin başında belediye otomasyonu geliyor. Bu çözümü kullanan kurumların oranı yüzde 75. Kent bilgi sistemi kullanım oranı yüzde 47, coğrafi bilgi sistemi kullanım oranı ise yüzde 48. Belediyeler operatörlerden ise en yaygın olarak SMS hizmetini (yüzde 93) alıyor. Belediyelerin bu yıl üzerinde en fazla durdukları konular ise şöyle sıralanıyor: BT güvenliği, içerik ve doküman yönetimi, dizüstü bilgisayar alımı, felaket yönetimi, tablet, kartlı geçiş sistemi, yedekleme, kent bilgi sistemi, sanallaştırma, belediye otomasyonu, coğrafi bilgi sistemi, veri depolama, mobil çözümler.
Araştırmaya katılan belediyelerin yüzde 8’i geçtiğimiz yıl 1 milyon TL’nin üzerinde BT yatırımı yaparken, yüzde 8’i de 500 bin – 1 milyon TL aralığında yatırım gerçekleştirdiler. 100 bin – 500 bin TL aralığında BT yatırımı gerçekleştiren belediyelerin oranı ise yüzde 30.
ETİKETLER : M2S 1140

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics