Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 20 MART 2016 / 16:28

‘İŞ DEĞERİ’ ÖN PLANA ÇIKARILIYOR

QlikView Türkiye Genel Müdürü Ümit Altınay
Vatandaşların bilgiye analitik ulaşım imkânları çok önemli bir kullanım alanı oluşturur. ‘Qlik Bütünleşik Analitik Platformlar’, kurumların var olan web platformlarına entegre gömülü analitik bileşenler sağlama imkânı sunmakta. Bu kullanımı, ürünün çok sayıda kullanıcıya önemli miktarlarda veriyi aynı anda sunabilme gücüyle birleştirdiğimizde, dış dünyaya açılacak veriler için çok önemli bir olanak sağlayabilmekteyiz. Üstelik bu kullanım, okunabilirlik bozulmadan ve tek bir defa geliştirme yapılarak cihaz bağımsız olarak sağlanabiliyor. Bu özellikleriyle ürünlerimiz ‘İş Değeri’ni ön plana çıkarırken en ileri şekilde BT Yönetişimi araç ve süreçlerini desteklemekte. BT Yönetişimi deyince; tabii ki sponsorluk, proje yönetimi, güvenlik, süreç, hizmet seviyesi yönetimi ve ilgili bütünsel kontrol noktaları ve pek çok yönetişim elemanı gündeme gelebilir. Kamu kurumlarının çoğu Bilgi Teknolojileri kullanımına modern araçlar ve uygulamalarla yakın zamanlarda başladığından BT altyapısı, çok katmanlı, karmaşık, yönetimi çok zor hale gelmiş kurum sayısı nispeten azdır. Bununla birlikte giderek artan kalitede kaydedilen veri ve verinin bütünsel olarak ele alınabilmesiyle üretilebilecek değerin en yüksek olduğu alanların arasında gelmekte. 
 
e-Devletten A-Devlete
Veriden değer üretme, gerek kurumlarımızın etkinliğini arttırma gerekse de vatandaşa verilen hizmetlerin niteliğini değiştirerek yeni hizmetler sağlama ve kalitesini arttırma yönünde İş Zekâsı projeleri katma değeri en yüksek, en hızlı hayata geçirilebilir projeler arasında yer almakta. İşlemlerin elektronik olarak hayata geçirildiği e-Devlet yaklaşımının artık verilerin vatandaşlar ve kurumlar tarafından etkin kararlar alınmasını sağlama yönünde A-Devlet ( Akıllı Devlet ) anlayışına evirileceğine inanıyoruz. Türkiye’de 300’ün üzerinde firmaya sağladığımız yazılım ve hizmetlerimizi yıllar içinde çok önemli kamu kurumlarına sunabilme fırsatını yakaladık. 2016 ise bizim için bu alanda bir kırılma noktası olacak diye öngörüyoruz. 2016 yılında ana odaklarımızdan birisini kamu alanında İş Zekâsı projelerimizi arttırmak olarak belirledik. Bu yönde farkındalık oluşturma, kamuda ürüne hâkim geliştirme yapabilen iş ortağı ve kurum çalışanlarını arttırma konularında çalışıyoruz. Burada özel kurumlarda olduğu gibi bütün kamu ve bağlı kurumları, yerel yönetimler, bağımsız sektör denetim kurulları ve kamuda Ar-Ge liderliğini yapan teknoloji kuruluşlarını hedefliyoruz.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics