Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 20 MART 2016 / 16:24

BT YÖNETİŞİMİ, ETKİN VE VERİMLİ YÖNETİM STRATEJİSİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAKTIR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje Yöneticisi ve PMI Türkiye Chapter Ankara Branch Direktörü Emre Alıç
Kurumumuzda mevcut durumu geçmişteki durumla kıyasladığımızda öncelikle stratejik hedeflere uyumlu bir yönetim anlayışının sonucu olan hizmetler ürettiğimizi gözlemleyebiliyoruz. Geçmişte bilişim teknolojileriyle ilgili konularda, bulundukları kurumlara sadece destek vermekte olan bilgi teknolojileri birimleri artık iş süreçlerinin yürütülmesi ve vatandaşa hizmet sunulması adına vazgeçilmez yöntemler sunan stratejik paydaş durumundalar. Ayrıca temelde tüm iş birimlerinin dış dünya ile olan bağlantısını sağlayan ve tüm iş birimlerinin en kritik verilerini muhafaza ederek yöneten birim de bilişim teknolojileri hizmeti veren bu birimlerdir. Bu yönleriyle yönetişim yaklaşımınızı düşündüğünüzde etkin bir model çıkarmak için; ihtiyacın analizinden, kullanılabilir tasarımlar yapmaya, kaliteli hizmet sunumundan bilginin güvenliğini sağlamaya kadar çok aşamalı, katmanlı ve detaylı hususları gözönüne almak gerekmekte. Bizler bu yaklaşımla kurumun stratejik hedeflerine ve yapısına uyumlu bir BT organizasyonu geliştirerek bu organizasyon içerisinde rol ve sorumlulukları etkinlik ve katma değer sağlayabileceğimiz bir proje yönetim süreci geliştirdik. Bu sayede personel kaynağının verimli kullanılması, zaman kontrolünün etkin yapılması ve maddi tasarrufların izlenebilmesini de sağlamş olduk. Personel motivasyonunun sağlanması, iş birimi memnuniyeti ve sistemlerin ölçeklenebilir yönetimiyle gelen performans artışı, izlenen yöntemin katma değerini oluşturmakta. Bu modelin işletilmesi ve sürdürülebilir olması için kamuda yönetim ve mevzuat desteğinin sağlanmasının yanı sıra özel sektörün çözümleriyle, yenilikçi yaklaşımları getirecek fikirleri organizasyonlara sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Kurum olarak bizler geleceğin bilişim teknolojilerinin, iş yapış ve sunuş şekillerimizde birçok yenilik getireceğini de düşünerek kendimizi dönüşüme, yenilenmeye ve değişime hazır hale getiriyoruz. Geleceğe göre ihtiyaçlarımızı ölçekliyor, tasarımlarımızı kendimizi görmek istediğimiz hedeflere göre geliştiriyoruz. Yol haritamızı; kendini tanıdığından emin olan bir kurum olarak dönüşüm ve yeniliğe yatırım yapmak ve geleceğe hazır olmak adına gelişime önem vermek olarak ifade edebiliriz.
 
Kamuda BT yönetişimini sağlarken önleyici aksiyonları değerlendirmek gerekiyor
BT yönetişimi tüm bilişim teknolojileri unsurlarını göz önüne alarak etkin ve verimli yönetim stratejisini sürdürülebilir kılmaktır. Bu nedenle özellikle Kamuda BT yönetişimini sağlamak isterken iş süreçlerinin planlanma aşamasından itibaren önleyici aksiyonları güvenlik, doğruluk, tutarlılık, etkinlik ve verimlilik çerçevesinde değerlendirmemiz gerekmekte. Günümüzde iş süreçlerinin ve bilgilerin dijitalleşmesi de siber güvenliği en önemli konulardan biri haline getirdi. Bu konuda alınacak önlemler, verinin oluşması aşamasından başlayarak uygulanmalı. Muhafaza, yönetim, sunum ve transfer gibi aşamalarda da kontol ve farkındalık aksiyonları gerektirmekte. Siber güvenliği kurumlarımızda potansiyel tehdit olarak gördüğümüz; fiziksel ortam ihlalleri kapsamıyla başlattığımız personel ve yönetici eğitimlerini gerçekleştirmiş durumdayız. Teknolojiyi bilgi güvenliği farkındalığı ile kullanan personel ile çalıştığınız bir kurumda teknik önlemleri de almış olmak bu siber savaşta kendinizi biraz daha önde görmenizi sağlıyor. Teknik boyutlarıyla siber güvenliğinizi düşündüğünüzde önleyici engelleme ve izleme sistemleriyle, düzeltici gözlem ve koruma sistemleri anlamında her kurumun altyapı, operasyon ve yönetim tedbiri alması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir ülkenin varlığını, bağımsızlığını ve bütünlüğünü temsil eden kamu kurumlarının kendilerine emanet edilen verinin gizliliği ve güvenliği konusunda daha fazla çabalaması artık bilişim teknolojileri birimlerinin en önemli görevi haline geldi. Bu nedenle tüm güvenlik unsurlarının değerlendirildiği güvenlik yönetim sistemlerinin yapılandırılması ve etkin olarak sürdürülebilir şekilde yaşatılması için gerekli yatırımlar ve çalışmalar yapılmalı gerekli kararlar alınmalıdır diyebiliriz.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics