Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 19 MART 2016 / 16:36

BT YÖNETİŞİMİ SEKTÖRÜ HEDEFLENEN DİNAMİK YAPILARA TAŞIYACAK

BT yönetişimi kavramını; mevcut Bilişim Teknolojileri kaynaklarının etkin ve tüm birimlere tam entegre biçimde kullanımı için tüm idari, finansal, bilgi ve iş gücünün verimli biçimde organize edilmesi ve kullanımının sağlanması şeklinde tanımlayabiliriz. Etkin ve verimli BT kullanımı için birinci adım olarak kamuda devlet çatısı altında oluşturulacak bir organizasyon liderliğinde stratejik ve ortak bir ulusal BT hedefi belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. BT sektörünün kamu yatırımları içinde aldığı payın gün geçtikçe artması neticesinde kamu işleyiş süreçlerinde de BT sistemlerine bağımlılık kaçınılmaz hale gelmeye başladı. Fortinet Bölge Satış Direktörü Derya Aksoy, bu konuda şunları kaydetti:
“Kamuda BT hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi, mevcut yatırımların korunarak etkin kaynak yönetimi ve işleyişin kararlı takibiyle uygulanacak BT yönetişiminin sektörü hedeflenen dinamik yapılara taşıyacağını düşünüyoruz. Kamuda gerçekleştirdiğimiz projelerle her geçen gün artan ve çeşitlenen güvenlik tehditleri ve ağ güvenliği yönetimindeki karmaşaya karşı, yüksek güvenlik ve performans sunan, maliyet avantajlı ve kolay yönetilebilir sistemleri kamu kurumlarına tanıtmayı ve tüm iş süreçlerinde gereken güvenlik adımlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Sağlık, eğitim ve savunma gibi kritik hizmetler sunan ve e-Dönüşümü sürdüren kamu kurumlarının en güvenli şekilde vatandaşlara ulaşması ve önemli bilgileri elde tutabilmesi bizim en önemli görevlerimizden biri.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics