Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 20 MART 2016 / 16:00

DOĞRU YÖNLENDİRME VE YÖNLENDİRİLME İNSAN KAYNAKLIDIR

Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı ve Elçi Haldun Koç
Bilişim teknolojileri kullanılarak oluşturulan yeni uygulamalar, hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi. Bilgiye erişimdeki kolaylık, vatandaşa sunulan hizmetlerde otomasyonla sağlanan sürat, iletişimdeki gelişmelere bağlı olarak haberleşmede yaşanan hız, artık olması gereken olağan süreçler olarak kabul edilmekte. Teknolojideki bu süratli gelişim ve değişim, haklı olarak beklentileri de üst düzeye çıkarmakta, elektronik uygulamalardaki aksaklıklara, gecikmelere tahammül sınırı azalmakta. Hal böyle olunca yapılan projelerin daha özenli ve hatayı asgariye indirecek şekilde biçimlendirilmesi mecburi hale geliyor. Bu durum, aynı zamanda başarılı bir proje yönetimini ve önceden doğru adımlar atmayı zorunlu kılıyor. Bilişim uygulamalarında iyi bir yönetimin, otomasyon uygulamalarının başarısını ve sürekliliğini sağladığı bir gerçek. Projenin en başından sonuna kadar sürdürülen öngörülü planlamalar, projenin istendiği düzeyde ve ihtiyaçları tam olarak karşılayacak biçimde ortaya çıkmasını ve her türlü geliştirmeye uygun biçimde yapılanmasını sağlayabilmekte. Bu iyi yönetimin odağında ise, diğer her alanda olduğu gibi, haliyle insan bulunmakta. Yani doğru yönlendirme ve yönlendirilme insan kaynaklıdır. Teknoloji, sadece geliştirmelerimizi yaparkan kullanılan bir araç olup bu aracı kullanan insanın eğitimi, gelişimi ve doğru noktalarda doğru insanın bulunması tüm uygulamaların geleceğini, yani başarısını  ya da başarısızlığını doğrudan etkiler. Dışişleri Bakanlığı teknolojinin sağladığı imkânlarla erken bir dönemde tanışan bir kurum olarak, bunun avantajını geçen zaman içerisinde daha fazla gördü. 2001 yılından beri kullanmakta olduğumuz Elektronik Belge Yönetim Sistemimiz merkez ve yurt dışı teşkilatı arasında 7/24 veri alışverişini sağlamakta. Dışişleri Bakanlığı gibi kesintisiz haberleşmenin hayati önem arzettiği bir kurumda tüm belgelerin elektronik ortamda saniyeler içerisinde karşılıklı transferini sağlayan sistem, teknolojinin getirdiği imkânlarla sürekli geliştirilmekte ve yenilenmekte. Başlangıcından bu yana üç kez güncellenen sisteme ihtiyaca bağlı olarak yeni ilaveler ve kolaylıklar eklenmekte. Bu sebeple bu geliştirmeler yapılırken Bakanlıkta varolan yıllara dayalı bilişim kültürü uygulamalarımızı ve geliştirmelerimizi kolaylıkla hayata geçiriyoruz.  Söz konusu sistem üzerinden 10 kurumla da karşılıklı elektronik belge transferi yapılıyor. Benzer şekilde yurt dışında yaşayan 6 milyon üzerindeki vatanaşımıza hizmet veren e-Konsolosluk, yabancılar için elektronik ortamda vize almalarını sağlayan e-Vize, yurt dışı Türkler iletişim portalı ‘Memleketim’ diğer ilgili kurumlarımızla iş birliği halinde geliştirilen ve entegre çalışan uygulamalarımızdan bazıları. Söz konusu uygulamalar geliştirilirken kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörle de yakın iş birliği yapılmakta. Başarılı uygulamaların bilgi ve deneyim birikiminden geçtiğini ve iyi yönetilmesi gerektiğini değerlendiren Bakanlığmız, personel eğitimine özel önem vermekte, özellikle bilişim personelinin bilgi birikimlerine göre doğru alanlarda ve verim sağlayacağı
konularda hizmet vermesine dikkat etmekte. Huzurlu bir ortamda ekip çalışması sağlamanın, beraberinde başarılı projeleri ortaya çıkardığı düşüncesi uygulamalarımızın muvaffakatiyle sabit hale geldi.
 
İşbirliğinin arttırılması milli ürünler oluşturulmasına katkı sağlayacak 
Son dönemde küresel olarak yaşananlar, ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki hassasiyetler, siber güvenlik konusunu gündemin üst sıralarına taşıyor. Bu konuda kabul gören genel gerçek, ülkelerin otomasyon sistemlerine ya da gizli verilerine yönelik saldırıların, maliyetleri bakımından ölçülemez zararlar verebildiği. Bu durum siber uzayın artık yeni bir mücadele alanı haline geldiğini açıkça ortaya koymakta.
Tüm kamu kurumlarını yakından ilgilendiren bilgi güvenliğinin sağlanması, hassas verilerin saklanması, kamu hizmetlerinin sunulduğu otomasyon uygulamalarının siber saldırılara karşı etkin biçimde korunması artık bilişim uzmanlarının sürekli tartıştığı konuların en başında yer alıyor. Teknolojik gelişmeler bir yandan yeni uygulamaların geliştirilmesini teşvik ederken diğer yandan bu uygulamaların güvenliğinin ve dolayısıyla idamesinin sağlanması da eşzamanlı olarak tüm kamu kurumlarını meşgul etmekte. Ülkemiz açısından bakıldığında konunun önemini müdrik hale gelen kurumlarımız iş birliğine daha fazla önem vermeye başladılar. Bu alanda kamu-üniversiteler ve özel sektör arasındaki iş birliğinin arttırılmasının milli ürünler oluşturulmasına yönelik somut sonuçlar alınmasında önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmekte. Bu alanda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinin de önemli olduğu açıktır. Üyesi bulunduğumuz NATO gibi siber alanda somut adımların atıldığı uluslararası örgütlerle daha etkin iş birliğini geliştirip bilgi ve tecrübe paylaşımının arttırılması yönünde gösterdiğimiz yaklaşım önem taşıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics