Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 20 MART 2016 / 16:22

FATİH PROJESİ, DİJİTAL EĞİTİM YAYINCILIĞININ DÜNYAYLA REKABET EDEBİLMESİNE İMKÂN VEREN BİR HAREKET

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dinçer Ateş
Biliyorsunuz ki eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen vazgeçilmez bir süreçtir. Bu çerçevede Bakanlığımız birçok projeyi hayata geçirdi. Şüphesiz ki bunlar arasında Eğitimde FATİH Projesi ayrı bir öneme sahip. FATİH Projesi, teknolojinin eğitime entegrasyonu açısından dünyanın en kapsamlı projesi. Etkileşimli tahta, tablet bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcı ve bu donanımların çalışmasını sağlayacak altyapı çalışmalarında gerçekleştirilme oranları dikkate alındığında, gelinen nokta daha net bir şekilde görülmekte.  Bildiğiniz üzere son 10 yıl içerisinde çeşitli ülkelerin, eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik yerel düzeyde bazı proje girişimleri oldu. Ancak bu projeler, sahada uygulama alanı bulamamış ve kısa sürede sonlandırılmıştı. Diğer örneklerle kıyaslanırsa, Eğitimde FATİH Projesi’nin ulaştığı başarıda, dijital eğitim içeriklerinin ve öğretmen eğitimlerinin etkisi göze çarpmakta. Donanım yatırımlarının sahada kullanılmasını sağlayan unsur, dijital eğitim içerikleri ve bu içeriklerin yayınlandığı EBA’dır. Ulusal ve uluslararası camiada sıklıkla dile getirdiğimiz gibi, biz FATİH Projesi’ni sadece bir donanım hareketi olarak görmüyoruz. Eğitimde sunacağı imkânların yanı sıra, yerli bilişim sektörünü canlandıran, bilişim sektöründe yetişmiş insan kaynağının oluşmasını sağlayan ve aynı zamanda Türkiye’deki dijital eğitim yayıncılığının dünyayla rekabet edebilmesine imkân veren bir hareket olarak da değerlendiriyoruz. Hatta orta vadede, Türkiye’nin dünyaya hem eğitim donanımları hem de dijital eğitim içeriği ihraç eden bir ülke konumuna taşınmasına ortam hazırlayan bir hamle olarak görüyoruz. Bu amaçla bir yandan öğretmenlere, kendi alanlarında dijital içerikleri nasıl kullanacaklarına yönelik eğitimler veriyor, diğer yandan onları nasıl dijital eğitim içeriği geliştirebilecekleri konusunda eğitimlere tabi tutuyoruz. Türkiye genelinde 13 ilde EBA Stüdyoları’nı da yine bu amaçla kuruyoruz. İçerik geliştirmede uzmanlaşmış öğretmenlerimizin bulundukları illerde içerik geliştirme çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortam oluşturarak bu çalışmaların sahaya yayılmasını hedefliyoruz. Bu açıdan FATİH Projesinde hem donanım ve içeriklerin kullanılmasında hem de içerik geliştirilmesinde öğretmenlerimizin katkısı önem arz etmekte.
 
Veriyi yeniden kazanmak en az kaybetmemek kadar önemli
Bakanlığımız son 10 yıl içerisinde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla birçok yeni sistemi hayata geçirdi. MEBBİS, e-Okul gibi sistemler üzerinde öğretmen ve öğrencilerimizin bilgilerinin korunması için her türlü tehdide karşı azami güvenlik tedbirleri alınmakta. Kayıtlarımızı korumaya yönelik güvenlik sistemleri, bizim için hayati bir öneme sahip. Bu amaçla Bakanlığımız geniş bant kapalı devre erişim ağı oluşturma çalışmaları da FATİH kapsamında devam etmekte.
Tabi güvenlik noktasında en önemli önlem; yedek sunucular ve felaket kurtarma merkezlerinin ana sunuculardan farklı coğrafyalarda kurulmaları. Veriyi yeniden kazanmak en az kaybetmemek kadar önemli. Yeniden çağırabileceğiniz veriyi kaybetmiş sayılmazsınız. Diğer yandan ana sunuculardaki kişisel verilere başkalarını ulaşmasını engellemek üzere etkili tedbirler almak gerekiyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics